Proti radikálnemu kultu plodnosti

 Prednedávnom som si prečítal článok od českej ekonómky Šichtařovej, v ktorom útočila na tzv. anti-natalizmus a podľa nej “iracionálnu fóbiu” z preľudnenia. Uvedený text obsahoval celý rad argumentačných omylov a neprávd, z ktorých niektoré z nich už boli rozobraté tu. Každopádne text ma podnietil bližšie sa pozrieť na istý prúd, s ktorým sa pomerne často stretnete v alternatívnej sfére - najmä medzi kresťanmi a nacionalistami. Ja tieto prístupy označujem za “radikálny kult plodnosti.”

Táto vyslovene smiešna posadnutosť fertilitou u istých ľudí už potrebuje byť adresovaná adekvátnym spôsobom. Ide o pretláčanie predstavy, že tou najdôležitejšou vecou na svete, ktorú každý jedinec môže uskutočniť je splodiť deti. „Vstúpte do manželstva a majte čo možno najviac detí”, toto je ich motto a hlavná stratégia. Vnucujú to doslova ako akýsi imperatív.
 
Poviem vám to veľmi otvorene: ľuďom, ktorí vám neustále podsúvajú, že sa musíte rozmnožiť, že musíte mať za každú cenu biele dieťa, v skutočnosti na vás nezáleží. Nestarajú sa o vaše dobré bytie, vaše osobné šťastie a vnútornú spokojnosť a ani o to, aby ste vo svojom živote robili to, čo je pre vás najlepšie či najvhodnejšie. Nie, takýto ľudia majú len svoju ideológiu a predstavu o živote, ktorú sa snažia každému nanútiť. Táto ideológia požaduje od každého belocha, aby vstúpil do manželstva a v ňom sa následne reprodukoval – a čím viac, tým lepšie.
 
Keď sa nad tým zamyslíte je to v podstate dosť dehumanizujúca predstava - a to až do bodu, ktorý mi príde celkom strašidelný. Takáto ideológia robí z mužov, žien a detí len akýchsi pešiakov globálneho politického a demografického štádia.
 
Chcem samozrejme zdôrazniť, že demografickým problémom veľmi dobre rozumiem. Viem, že Európa má veľký problém s pôrodnosťou a väčšina bielych krajín nedosahuje úroveň nahradenia, t.j. de facto vymiera.
 
Som si veľmi dobre vedomý dôsledkov migračnej krízy, politiky otvorených hraníc a konceptu multikulturalizmu, ktoré môžu viesť k zničeniu nášho kontinentu a ktorých silne negatívny dopad už mnohí v Európe pocítili a pociťujú.
 
Ale riešením týchto problémov nie je nejaké zbesilé rozmnožovanie belochov až do aleluja len, aby prekonali nebielych invazistov. Problém predsa nespočíva v tom, že by ich v Európe bolo viac než nás, ale v tom, že naše elity dovolia takýmto ľuďom vstup do našich krajín a nevynucujú politiku bezpečných a riadnych hraníc. Nie je to o tom vytvárať tu tony nových bielych bábätiek, ale o tom uzavrieť a poriadne strážiť hranice, zaviesť poriadnu imigračnú politiku a politiku selekcie a nevpustiť si sem parazitné hordy z tretieho veta.
 
Myslím, že je úplne na hlavu postavené, keď sa iní ľudia musia cítiť natoľko zle kvôli kdejakým vyšinutým trollom a fanatikom, že musia točiť defenzívne videá, kde vysvetľujú, prečo v nejakej špecifickej etape svojho života nie sú v manželstve a nemajú ešte deti. Nie, nikomu nie ste dlžní žiadne vysvetlenie.
 
Odlišní ľudia budú nasledovať odlišné eventuality, pričom samotnej myšlienka, že existuje nejaký imperatív splodiť dieťa, pričom tento imperatív sa vzťahuje ku každému, chýba akékoľvek iné zváženie – či už ide napríklad o otázku vhodnosti partnera či vytvorenia adekvátnych podmienok pre výchovu dieťaťa.
 
Navyše ako eugenik si veľmi dobre uvedomujem, že nie každý by sa mal rozmnožovať. Základnou povinnosťou jedinca voči spoločnosti nie je rozmnožiť sa, ale prispieť k spoločnému a väčšiemu dobru celého národa. Pre niektorých tomu tak bude skrz splodenie a výchovu potomka. Pre iných však môže ísť o úplný opak, t.j. nesplodenie potomka (ak majú genetické alebo psychologické defekty).
 


Elity bez detí - čo je na tom neobvyklé?

 
Česká „nána“ sa vo svojom texte pozastavuje o.i. aj nad tým, že množstvo európskych lídrov nemá deti a spomína príklady politikov ako je napr. francúzsky prezident Macron, nemecká kancelárka Merkelová či britská premiérka Mayová. A do toho ešte primieša aj Hitlera (nuž, bez neho by to skrátka nebolo ono, no nie?). Pozastavuje sa nad tým, že bezdetní ľudia tak často riadia vlády a berú osud ľudstva do svojich rúk.
 
 
Manipulatívny obrázok. Deti nemajú i mnohí nacionalisti, ktorí sa o budúcnosť detí rozhodne starajú.
 
Nuž, ak odložím na bok skutočnosť ako časovo vyčerpávajúce môžu byť takéto najvyššie politické funkcie, a preto sa dotyčný človek nebude môcť venovať svojej rodine, tak ako by mal, tak je zarážajúce ako málo pozná táto vyštudovaná ekonómka históriu.
 
To, že elity nemajú deti nie je vôbec nič novodobé a neobvyklé. Historicky to bolo typické pre Európu napr. v období stredoveku s jeho kňazskou a mníšskou elitou, ktorá požívala tú najvyššiu vážnosť a rešpekt (ale nájdeme podobné prístupy i v Indii, v Tibete a inde), pričom išlo stále o tradičnú spoločnosť, kde sa rodilo kopec detí. Každá spoločnosť bude mať istú časť obyvateľstva, ktorá nie je stavaná na to mať deti a/alebo z rôznych dôvodov nebude môcť a chcieť mať deti - a títo ľudia nie sú ani menej hodnotní ani nemusia byť nejakým spôsobom chorí či skazení. Je normálne nemať deti a je normálne nemať sex (to len v dnešnej extrémne presexualizovanej dobe, stále ovplyvnenej pseudovedeckým Freudom, sa musí podsúvať opak, a preto to niektorí majú problém pochopiť).
 
To, že Hitler bol bezdetný starý mládenec (ktorý sa len pred smrťou symbolicky oženil), ktorého ženy a sex veľmi nezaujímali (nuž, boli tu pre muža podstatnejšie záležitosti ako takéto malichernosti - a to boj za národ a jeho dobro ), nijako neovplyvnilo jeho pro-natalistickú politiku rovnako ako celibát katolíckych kňazov nemal negatívny vplyv na pro-natalistickú politiku RKC. Človek môže mať svoje osobné dôvody a osobné preferencie bez toho, aby to ovplyvnilo jeho racio, pokiaľ ide o všeobecné dobro celku. Nič neobvyklé. To, že terajšie elity robia ľavičiarsku a anti-natalistickú (ale to prevažne voči bielym, to si treba dôsledne všimnúť) politiku teda nesúvisí s tým, že nemajú mnohí z nich deti.
 
Adolf Hitler si dlho zachovával pred národom imidž "muža v celibáte" oddanému v prvom rade národu. O sexualite Adolfa Hitlera sa popísalo množstvo nezmyslov. Viete, že sú to nezmysly, lebo je to všetko extrémne prehnané a nepravdepodobné. Ale teória, že bol asexuál patrí k tým viac pauzibilným vzhľadom na jeho všeobecne chladnejší vzťah k ženám. Podľa niektorých bol jeho vzťah s Evou Braunovou, t.j. jeho jediný dobre zadokumentovaný vzťah, platonický. Iné zdroje tvrdia, že žili normálnym sexuálnym životom, hoci Eva sa svojim známym mala sťažovať, že sex bol celkom mizerný. Tak ako tak, Hitler nebol sukničkár ani rodinný typ. Asexuálno - celibátna kategória k nemu pasuje najlepšie.
 
Večný panic a portugalský "diktátor lásky" Antonio Salazar.
 
Samozrejme netreba zabudnúť na zarytého odporcu manželstiev - ukážkového starého mládenca Ľudovíta Štúra. Ešte stále chcete tvrdiť, že ľuďom bez detí nezáleží na národe?
 


Záver

Je mi jasné, že kult plodnosti je z časti motivovaný úzkosťou vyplývajúcou z nedostatočného povzbudenia Európanov k tomu, aby vstúpili do manželstva, v ktorom by sa rodilo viac bielych detí než je tomu dnes. Ale bez ohľadu na to ako legitímne môžu tieto obavy byť v širšom zmysle - a nemôžem si pomôcť, ale musím zdôrazniť, že tiež pozorujem množstvo prehnaného a nijako nápomocného alarmizmu, ktorý sa často objavuje v debatách o demografii - tak predstava, že ľudia nemajú takmer nijakú cenu, pokiaľ nevstúpia do manželstva, v ktorom splodia dieťa, je mimoriadne pochybná.
 
Samozrejme, že tí, ktorí sú stavaní k tomu, aby vstúpili do manželstva by tak mali učiniť. A rovnako by mali mať plnú podporu štátu a spoločnosti v tom, aby splodili toľko detí koľko chcú a môžu si dovoliť. Myslím, že väčšina ľudí chce mať deti a chcela by vytvoriť dlhodobejšiu párovú väzbu v rámci ktorej by ich vychovávala. Lenže z ekonomických dôvodov majú dnes problém si to dovoliť. Kto ich dnes podporí? Ako ich štát k tomu motivuje? Všetci dobre vieme ako je to s bytmi a bývaním dnes extrémne ťažké. Kde sú nápady ako znižovanie hypotéky po každom dieťati (až na nulu pri určitom počte - napr. 4 alebo 5), ako to bolo v NS Nemecku? Kde sú také nápady aké som nedávno navrhoval ja v prípade žien, ktoré by chceli študovať vš? (Preplatiť im štúdium, ak budú mať dieťa).
 
Každopádne, čisto z tradicionalistického hľadiska bola inštitúcia celibátu považovaná na Západe za rovnocennú, ak nie i prekonávajúcu, inštitút manželstva a bola jej prisudzovaná mimoriadna dôležitosť. Dnes však dokonca i niektorí odporcovia modernity budú natoľko zaslepení materializmom a senzualitou, že ľudské bytosti budú degradovať len na genitálie, maternice a prenos génov. Ale kultúra a civilizácia sú tvorené niečím viac než len základnou genetickou reprodukciou a úrovňou plodnosti. Z tohto dôvodu majú v nej svoje miesto i všetci bezdetní - večne slobodní mládenci a slobodné dievky, panny, panici a tzv. "autisti" či iní "čudáci".
 
 
Roland Edvardsen
 
 
téma: 
0
Roland Edvardsen

Dosť kontroverzný text. Až sa čudujem, že si mi ho nakoniec uverejnil. Chcem však objasniť, že text rozhodne nereaguje na čokoľvek z mainstreamovej politiky, ale na isté tendencie v nacionalistických alternatívách, ktoré by som popísal niekedy i ako "kvantita namiesto kvality".

Každopádne príde mi naozaj choré, keď nejaká 22-ročná pro-belošská aktivistka musí točiť videá o tom, prečo nie je vydatá a nemá deti, potom čo bola dlhodobo šikanovaná online trollmi a psychopatmi a častovaná "gentlemantskými" výrazmi typu bitch, slut, whore, cunt, skank, feminist, stupid cow, hypocrite, atď. za to, že nemá deti a nie je vydatá (treba však napísať, že aj za to, že ako 16-ročná mala vzťah s mulatom - ale aj tak to bolo vrcholne nemiestne, čo jej robili). A toto sa stalo hneď niekoľkým ženám, ktoré sa venujú pro-belošskému aktivizmu.

Text tiež reagoval na niektoré často opakované mýty o tom, že ľuďom, ktorí nemajú deti nemôže záležať na národe, sú vykorenení, atď. Historicky tomu tak nebolo (preto som aj hodil zopár historických príkladov) a ak aj dnes existuje nejaká korelácia medzi bezdetnosťou a ľavičiarskými/globalistickými postojmi, tak to je skôr o tom, že práve ľavičiarska a individualistická ideológia silne podporuje bezdetnosť a ospravedlňuje ju (na druhej strane, na základe môjho pozorovanie mám dojem, že takýto ľudia sú v priemere aj viac altruistickí - niekedy ide ten altruizmus správnym smerom, t.j. k národu, inokedy, bohužiaľ, opačne), zatiaľ čo konzervatívne spektrum niekedy prepadá až prehnanému alarmizmu a niekedy i prehnaným útokom voči bezdetným. Text sa pokúsil nájsť nejakú harmóniu, rozumný prístup medzi dvomi extrémami.

Samozrejme, že dnes sa rodí príliš málo (bielych) detí a treba s tým niečo robiť. Ale pro-rodinná, natalistická politika by mala byť prepojená aj s eugenikou a jasne povedať, že niektorí jednoducho nemajú dostatočné predpoklady k tomu, aby splodili dieťa. Musí ísť o spojené nádoby. Zvýšenie natality nesmie byť na úkor zníženia kvality života, to treba mať vždy na pamäti a podľa toho korigovať natalistickú politiku.

A vopred upozorňujem, aby ste text nečítali tak, že budete úspešní len, keď nebudete mať deti. Určite sa dá skombinovať aj rodina aj slušná kariéra, ale naozaj nie každému, to je ten problém.

Norman

"...sa čudujem, že si mi ho nakoniec uverejnil"

No veď si Ty explicitne chcel, nehádž to na mňa :)

Ja s tým článkom naozaj nič nemám :).

Roland Edvardsen

Ak ma pamäť neklame, tak som ti odporučil 2 iné moje texty s tým, že tento má príliš veľký potenciál byť zle pochopený. Ale nemal by som asi toľko podceňovať druhých ľudí. To sa nepatrí. :-)

Norman

si mi presne tento, nejako . Ja som ti vysvetlil jeho slabosti, ale nedal si si povedať.

Roland Edvardsen

Nie, nebolo to takto a môžeš si kľudne prečítať náš rozhovor. Ja som ti napísal, že mám už celkom dosť veľa textov, z ktorých si môžeš vybrať a ty si reagoval už len na tento. Následne som ako autor textu len obraňoval jeho pozície, ale neskôr som ti napísal, že hoci si za textom plne stojím, tak si nejako extra neželám, aby si ho zverejnil (práve pre tie špecifické dôvody, ktoré si uviedol a ktoré by mohli byť zneužité) a namiesto neho som ti odporučil dva iné texty.

Roland Edvardsen

Ale určite sa nehnevám za to, že text bol zverejnený. To nie. Len ma to trochu prekvapilo vzhľadom na náš rozhovor. To je všetko.

Norman

keď si si už dal tu prácu s napísaním a obhajovaním toho textu ....
Ale moc to ľudí nezaujíma :)

Roland Edvardsen

Nevadí, že ich to nezaujíma. To je hlavne ich problém. Kvalita často nedosiahne takú popularitu, ako by si zaslúžila. :-D

Vieš, ja kebyže píšem čisto pre popularitu alebo čítanosť, tak pôjdem na HS, kde budem prezentovať postoje, ktoré sú v alternatíve in. Lenže to by som už nebol ja. Ak sa ľuďom nepáčia moje texty a moje názory, tak nech idú niekam inde. Majú predsa kopec iných pro-ruských, pro-kresťanských či pro-kotlebovských webov a autorov, s ktorými môžu súhlasiť.

Je to zaujímavé, lebo ja som sa za posledné obdobie dosť posunul smerom do viac centristických pozícií a myslím, že práve tie budú najmenej populárne. Pre mnohých typických alternatívcov budem príliš individualistický, liberálny a pre mainstream zase stále príliš extrémny, nebezpečný. To je ten paradox, že najracionálnejšia stredná cesta je tá najmenej vďačná.

Norman

Moc sa pozoruješ.

Roland Edvardsen

A čo si chcel tým akože povedať?

Norman

Je to zaujímavé, lebo ja som sa za posledné obdobie dosť posunul smerom do viac centristických pozícií a myslím, že práve tie budú najmenej populárne. Pre mnohých typických alternatívcov budem príliš individualistický, liberálny a pre mainstream zase stále príliš extrémny, nebezpečný.

Načo sa stále posudzovať, čo vlastne si a či si individualistický alebo centristický aký. Načo toľko špekulovania?

Roland Edvardsen

Prečo toľko špekulujem? Neviem..Ja som taký introspektívny typ a rád analyzujem svoj vývoj. Nejako to vadí, prekáža? Dúfam, že nepôsobím narcisticky :-) (Ak áno, je to trochu i póza, no). Myslím, že je fajn, ak ľudia vnímajú, kde presne sa nachádzajú vo vzťahu k ostatným a vedia nejako svoju pozíciu následne popísať, tak aby to aj druhej strane bolo jasnejšie.

rosa

takze sa nemusim opakovat. To som mala zavesit pod normana. Ze sa velmi pozorujes. Lebo sa necitis v kramflekoch. Lebo si si sebou neisty. Lebo sa bojis zraneni.
Nemusis. Neboj sa. Obcas plesni aj nejaku koninu. Svet sa nezruti.

Sloven

Stredná cesta je takmer vždy iracionálna cesta slabocha.

Výnimka potvrdzuje pravidlo, to že sa nájdu AJ ľudia, ktorí nechcú mať deti, ale ktorým záleží na národe a na náraste populácie je samo o sebe dôkaz, že väčšine ľudí, ktorí nemajú deti naozaj na národe nezáleží..

Bielu rasu a konkrétne Slovákov, môže zachrániť len nejaký naozaj radikálny zásah nevravím, že kult ale niečo čo by vytrhlo ľudí z biedy i z letargie a prinútilo ich znova začať žiť, bojovať a mať čo najväčší počet detí..

Pretože kresťanská stredná cesta, teda taký hybrid medzi myšou a orlou stratégiou je naozaj cesta do pekla. Mať málo xenofilných detí = nemať žiadne deti a teda vymrieť, celkom dobrovoľne a tou cestou sa to zatiaľ doteraz naozaj uberalo.

Áno ja viem, kresťania síce vykynožia celú bielu rasu, ale to predsa vôbec nevadí pretože ich viera prežije, tým židovským, tak fakt strašne dôležitým rozprávkam o Adamovi a Eve, môžu v ľubovoľných verziách veriť, aj malé šikmooké hnedé opičky, však Ježiš bol vlastne čierny, to neviete?

Kto bude určovať, že kto má nárok na to mať deti a kto nie, vari ty nejaký slniečkarsky pán velkomožný, alebo kto štát, tá mimozemská fašistická obluda?

Presne medzi dvoma extrémami sa nachádza 0, absolútny pokoj = smrť. To je tá tvoja zlatá stredná cesta.

Ked si zvoliš strednú cestu medzi dvomi extrémnymi pičovinami ako sú napr. Slovanskoárijske védy SAV a moslimským búchaním hláv o zem, smerom k mäkkej onej vagíne, tak sa aj tam presne dostaneš.

Treba to naopak nechať na prírodu, ona si to už porieši a sama vyberie, že koho gény pôjdu z kola von a koho gény a myšlienky sú hodné života. Ľudia čo majú príliš málo detí, alebo nemajú žiadne sú proste mimo a ich vadné gény sú úplne odpísané.

Nemá význam riešiť potiaže, ktoré nejestvujú to by najprv museli Slovenky znovu začať hojne rodiť.

Pre mňa si práveže príliš málo, málo všetko.
Proste máš najbližšie k tej 0.

Ak majú ešte aj živé mŕtvoly ako sú kresťania vsebe väčší pud sebazáchovy, ten tvoj alarmizmus, tak to už je fakt čo povedať, je to extrém táto tvoja stredná cesta, extrém voči správnym hodnotám. Absolútna nula = −273,15 °C a to už je fakt extrém..

Norman

vieš čo je zaujímave? Že si tak hrozne voči miestnym ľuďom kritický, ale aj tak sem neustále chodíš a píšeš tu diplomové práce.
Načo sem púšťaš toľko zlej krvi?
Ako si to dovolíš, takto urážať ľudí, čo tu mienia seriozne stráviť čas?

Nechápeš rozdiel medzi nadávaním na politické kreatúry a nadávaním na prítomných??? Ak nie, tak budú tvoje príspevky mazané - na webe je proste priveľa trollov.

Roland Edvardsen

Samozrejme, že je to ukážkový troll vypisujúci provokatívne kraviny - a to už dlhodobo a opakovane. Preto sa tu s ním ostatní ani nechcú veľmi baviť, povedzme okrem špecifického Viva, ktorý ho inak tiež neznáša (pochopiteľne) a teba. Troll nevie diskutovať spôsobom, že by zachovával k druhej strane aspoň nejaký základný rešpekt, neurážal a vedel si uznať omyl a ospravedlniť sa. Otázne je prečo ich tu chceš zase tolerovať? Načo? Výmaz a odchod do hovien - to je to, čo by som robil ja. Očividne nie som až taký umiernený a tolerantný, ako som písal. :-)

Norman

Zastanem sa ťa a ty mi tu ešte ideš niečo vyčítať. Web je plný trollov, vybavte si to medzi sebou, mňa do toho neťahaj. Nebudem tu robiť zametača a hodnotiteľa, kto čo komu už príliš povedal a kedy prekročil hranicu.
Vždy som sa tu ľudí pred typickými agresormi zastával, ale toto nie je portál na výchovu naivných slniečkárov - i keď niekedy to tak vypadá.

Roland Edvardsen

Nemusel si sa ma nijako zastávať, stačilo ho len vymazať a vyhodiť. To by bolo omnoho lepšie. :-) Čo si tu mám s niečim takým vybavovať? Ako vážne mám diskutovať s niečím takýmto? A to má mať akože aký význam? Žiaden. Aj tak by tu skončilo len vulgárnymi invektívami, hádkami. A to tu snáď nechceš? Nepísal si náhodou o tom, že neprispôsobivých migrantov sem nebudeš vpúšťať? Odrazu to už neplatí?
Ľudia s nimi nechcú a nebudú diskutovať, lebo chápu, že je to strata času, takže výsledkom bude len to, že to tu zamoria svojim jedom, znehodnotia celý web, to je všetko. Nikam sa týmto prístupom nepohneme, takže jediné, čo sa dá robiť je ich sem nepúšťať. To je môj prístup k veci.

Sloven

Nie som troll, ale nerozplačem sa, keď mi tak môženo oprávnene budeš vravieť.

Ja posudzujem všetko striktne individuálne, ak by som sa mal ozvať, vždy keď s vami súhlasím, tak by som nerobil nič iné len vám stále pochleboval a chválil vás ako malé deti.

Keby som k tebe nemal rešpekt a nepovažoval ťa za zodpovednú zdravú dospelú bytosť, ktorá dokáže emočne a argumentačne ustáť nielen, kritiku ale aj zákerný útok od chrbta, tak by som ti vôbec nepísal.

Ospravedlnil by som sa ti ak by som to tak naozaj úprimne cítil..

Ale spravedlnosť tentokrát nieje na tvojej strane.

Hoci to zrejme nevidno dodržujem prísnu disciplínu a morálku, ak mi raz napíšeš aby som ti nepísal, tak ti už potom naozaj viac nikdy v dohľadnej dobe neodpíšem už žiadna pozornosť a kritika.

S posledními vetami súhlas, máš moju pochvalu, pretože sám by som povedal presne niečo v tom zmysle.

Uraziť, či ublížiť ti môže len to čo ťa aj naozaj zasiahlo, ak by bola pravda na tvojej strane, tak by si sa namňa nehneval.

EMANUEL

Nie však témou, skôr tym, žé je príliš široký v obsahu a nejde tak dohĺbky ako by mal. Položili ste priveĺa otázok a nezodpovedali ste si ich dôsledne a všetky. Snád sa to ani nedalo v tomto formáte. Napriklad postava Štúra alebo aj iných vodcov, bola zvolená vélmi nešťastne. Pretože ich posolstvo s danou témou nemá skoro nič s témou. Skôr je našimi nepriateĺmi zneužívaná. Štúr rovnako ako Ježiš sa identifikoval s národom a zvolil si jasnú cestu obety. Jeho postoj bol jasne natalistický. On sa jednoducho obetoval v tušení tragického svojho konca. Mimochodom to spravil aj AH. Samozrejme, že to znežili nepriatelia a manipulovali , povedal by som priam Freudovsky. Známe plky, povedané slušne o homosexualite, či inej perverznosti. To sú známe podpásovky. Vec je však jasná. Štúr si bol vedomý, priam nadľudskej úlohy ktorá stojí pred jeho generáciou, žiadal aj od iných tento postoj. Pravda neuspel. Ani pre neho nebola jednoduchá cesta celibátu. Známy je jeho súboj s vlastnou sexualitou a túžbami po rodine a láske ako takej. Minimálne v pripade Adely Ostrolúckej. Skončilo to tragédiou. Napriek tomu hodnotím postoj Štúra ako správny a jediný možný. Nedá sa pozerať na problém rigorózne. V duchu keď jeden tak všetci. Tento postoj sa vyskytuje aj v prírode u rôznych druhov. Ked sa od vodcu žiada jediné, obeta v záujme vysšieho cieľá. Vyšší princíp. Vodca nemôže byť univerzálny a už vóbec podliehať vlastnym pudom, túžbam a intimnym snom. Klasickým prikladom zlého vodcu je Mussolini. Nebudem sa tu rozpisovať o klane Petaccí, ktorej vlastná matka Clary mu ju podhodila do postele a aký to malo dopad na neho a jeho politiku. Rovnako zraniteĺnosť Mussoliniho cez vlastnú rodinu. Musolini bol vydierateĺný ženou, deťmi, milenkou a jej príbuznými. A využili to vsetci. V tomto preukázal Štúr jasnozrivosť a zodpovednosť. Povedané jasnymi slovami. Nemôžu robit vsetci vsetko rovnako, pretože úlohy ľudí sú rôzne.

Ema

...len jednu bezvýznamnú poznámku:
Prečo sa dôležitá vec, akou sú modely prežitia holých opíc nazvala nezrozumiteľne K a r stratégiou namiesto jasného pomenovania Kvalitatívna stratégia a Kvantitatívna stratégia.
Prípadne niečo ozdobnejšie, napr. Orlia stratégia a Myšacia stratégia.
Načase zaviesť do verejného diskurzu.

Náhodný okoloidúci

Podľa vševediacej wiki:

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A1_strat%C3%A9gia

Písmeno r je matematický symbol pre rýchlosť reprodukcie (rate of reproduction).

Písmeno K je matematický symbol pre únosnú kapacitu prostredia, t. j. maximálny podiel prežitých jedincov.

Norman

to, že to je podla toho pochybného vzorca, je jasné každému, čo sa opýta na webe.

{\displaystyle {\frac {\mathrm {d} N}{\mathrm {d} t}}=rN\left(1-{\frac {N}{K}}\right)}

 https://de.wikipedia.org/wiki/Fortpflanzungsstrategie

Otázka je, že prečo sa používajú také pochybné premenné dosť pochybného a hlavne úplne nepraktického vzorca, a prečo sa nepoužíva napríklad "myšacia stratégia" versus "slonia stratégia". Aby bolo jasné aj úplným amatérom v tejto veci, o čo sa jedná a čo je lepšie.

 

 

Samotný výber podľa toho vzorca je ale nejaká skutočná tuposť. Kým totiž vzrast r spôsobí želané zvýšenie rastu populácie (dN/dt), to druhé, K, je vlastne konštanta, takže  tá K stratégia neznamená meniť toto K. Je preto úplne vadné nazývať stratégiu stabilného počtu jedincov rodu podľa konštatnty K v tomto vzorci.

Podľa výkladu je K stratégia proste tá, keď už sa dosiahol maximum vyťaženia kapacity prostredia K, teda keď už populácia NEMÁ ako rásť. K stratégia vlastne znamená ignorovanie tohto vzorca, tejto snahy o rast.

 

Ak už používať blbé písmenká, tak r =rýchlosť a k by malo znamenať nie kapacitu, ale kvalitu. 

Ale lepšie názvy sú myši versus sloni.

Etniká s r stratégiou, teda s myšacou stratégiou, sú evidentné vadné choré rody, ktoré sú odsúdené na zánik. Buď zahynú samé, alebo spôsobia vyhynutie celého ľudstva (a väčšiny biosféry). Iná možnosť nie je.

To hovorí veda.

Náhodný okoloidúci

Oveľa väčším problémom ako samotná r-stratégia je patologický altruizmus časti K-stratégov voči r-stratégom a uprednostňovanie cudzích na úkor svojich, poskytovanie svojich zdrojov cudzím.
Preniknutie r-stratéga do prostredia s veľkými až takmer nekonečnými zdrojomi je ako inicácia termonukleárneho výbuchu. Zostane len spálená zem.

Norman

Nuž, táto chyba, toto tajomstvo, odkiaľ sa berie toľká slepota medzi bielymi, je vlastne odpovedaná:
altruizmus je jednou so základných vlastností "sloních" stratéhgov, na kvalitu zameraných etník. V takom etniku sa starajú o KAZDEHO jednica.
A to je ten problém. Pretože sa im do hniezda privalili milióny kukačiek a blbý K stratég ich len krmi, a krmi, a krmi a krmi aa krrrrrmi a krrrrrmi a ešte krrrrrrmi .. na úkor VLASTNYCH DETI.

Majú teda zafixované už vo vrodených inštinktoch starať sa o každého jedinca svojho druhu.
A to je to riešenie - že rodv kvalitatívnych si MUSIA uvedomiť, že majú do činenia s cudzím druhom (nebudem hovoriť o rase, v tomto kontexte je vlastne možno hovoriť o cudzom druhu). Musia si uvedomiť, že sa jedná o podsúvanie kukačieho vajca.

Ak bieli ľudia napriek svojmu rozumu nebudú schopní prekonať svoje "slonie" inštinkty mylne zamerané voči cudzincom, tak nie že si zaslúžia vymrieť, oni naozaj vymrú.

Ale aj medzi bielymi jestvujú ľudia dostatočne silno racionálni, ktorí dokážu prekonať svoje primitívne pudy starostlivosti o votrelcov. Či to ale bude stačiť, nevedno. Treba totiž pamätať aj na ďalšie slabosti bielej rasy - tendenciu blačať pred oltármi cudzích bohov a teda slúžiť cudzincom ako otroci. Na prekonanie tohto treba už naozaj určitý iný druh silnej zdravej mentality, ktorej je obávam sa pomenej. Neurotizácie populácie v tomto smere nie je vec hodná výsmechu, je to naozaj smutný jav.

rosa

Chcela by som mat talent slova a povedat Vam, co co chcem jasne a jednoducho.

Co sa altruizmu tyka, nemal by sa zovseobecnovat. Uslachtily altruizmus je podla mna osobna crta. Milujem ludi a tolko a tolko ich zachranim, pomozem vlastnymi rukami, peniazmi (vlastnymi!) slovom a pod. Rozhodujuci je zdroj a ten musi byt moj. Mne musi chybat nieco, co dam a co som schopna ozeliet a dokonca sa z toho tesit, ze dam.

Ak sa dava zo statneho, kto dava? Politici? Vsetci su rodeni pankcharti. Nemaju na to, aby davali. Nenarodili sa tak. A preto hovorit o altruizme vseobecne je zneuctenie tohto slova.

Slony, to je ina vec. Priroda je Boh samotny.

Náhodný okoloidúci

Treba poriadne čítať. Ja som nepísal o všeobecnom altruizme, ale o tom, že sa patologicky zvrhol. A začal páchať vážne a často nevratné škody.

EMANUEL

V tejto citlivej otázke, sa musí postupovať ad hoc. Od pripadu k pripadu. Citlivo zvážiť vsetky detaily. Teda ak sa v rodine nevyskytný kvalitní vlastní jedinci, treba vlastných upozadiť a "prišelcov" adoptovať a dať do popredia. Tento postup sa používal od nepamäti. Aj v Starom Ríme. Samozrejme hovorím o jedincoch , rovnakej rasy, krvy, kultúry nie o cudzincoch či dokonca imigrantoch. To je klasický prístup, svedčiaci o zodpovedností a ušlachtilosti. Naopak, je zlé ak sa trvá za kaźdú cenu na rodovej líníi. Vieme kam to vedie. K degenerácii a kolapsu. Viď Habsburgovci. Tam sa vykrystalizoval až incest. Nekonečný. FJI a Sissi bol vrchol ľádovca. Splodit debilné deťi s vlastnou sesternicou a potom sa ešte diviť je šialenstvo. Celý Habsburgovský rod bol ilustráciou českého prcal cihlu kámen. Študovať ich rodokmeň chce vskutku dobré zažívanie. Ktosi tu spomínal eugeniku. Teda natalistický prístup ale s eugenickým plánom.

EMANUEL

Je to zásadná otázka. Otázka prežitie a rozvoja národa, musí byť postavená na kombinácii obidvoch stratégii. Rovnako kvalitatívnej ako aj kvantitatívnej. Nemôžu byť vsetci len inteligenti a rovnako ani rolníci. Hovorí sa tomu Gaussova krivka rozdelenia. A vpodstate celá debata ktora tu prebieha je o takzvanom pravidle troch sigma. Alebo povedané ľudsky. Kolko percent národa tvorí elitu ? To je celý tento článok. Národ nemôže prosperovať ani na myšacej ani orlej stratégii. Musí mát aj dostatočnú pocetnú základnú a rovnako aj kvalitnú a takisto silnú a početnú elitu. To je základné pravidlo.

Sloven

Presne tak, tak ako sa dá z týchto dvoch stratégii vybrat si to zlé, čo si vybrali Kresťania, teda antirasizmus plus malopočetnost detí, tak sa dá si z nich vybrať aj ten opak..

Kresťanstvo je globalistické, všeobjímajúce, univerzalistické, fašistické teda založená čisto na kvantite sračiek. Založene na jednote a svornosti to sú tie zviazané prúty - symbol fašizmu.

Lenže na jednote rozdielnych tvorov a to je te kameň úrazu.

rosa

Ježiš hovoril o manželstve ako o celoživotnom zväzku. Odmietol rozvod, a tak vyzdvihol hodnotu a vážnosť manželstva.
Svojim učeníkom ukázal ešte inú cestu, ktorá manželstvo presahuje – cestu, ktorou sa sám rozhodol ísť – vzdať sa manželstva pre Božie kráľovstvo, nájsť naplnenie v samotnom Bohu a v službe Jemu.

Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“ On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“ (Matúš 19:10-12)

Ježiš vedel, že „nie všetci pochopia“ jeho slovo o možnosti zriecť sa manželstva pre nebeské kráľovstvo. Pre človeka, ktorý nepozná Božiu moc a ktorého myslenie je zamerané na materiálne veci, je myšlienka takej obete nepredstaviteľná. Tomu však, kto obráti svoj ​​zrak k večnosti a s týmto pohľadom vidí pominuteľnosť sveta, bude „dané“ porozumieť, že je lepšie byť slobodný pre službu v Božom kráľovstve.

Norman

No vidíš, Roland ani nevedel, aká je to vlastne náboženská téma.

Roland Edvardsen

Ale trochu vedel. Preto som tam spomenul aj tých katolíkov, no. :-)

rosa

a aj ta posledna tretia.
Ale ta druha skupina, to mi nie je jasne, koho vlastne tym myslel.

ja mam na to jeden pristup. Ludia by sa mali rodit z lasky. Nebudem dramatizovat a davat privlastky ze zo "strasnej lasky a pod".
Z lasky. Z velkej vznesenej lasky. Pri zrode cloveka, hm, sa deju veci medzi nebom a zemou. Biologia nepusti. Ale ten moment lasky z nas robi nieco bozske.
Inak mi to pripada len ako velmi nehygienicky akt.

Roland Edvardsen

Tú druhú skupinu môžu tvoriť ľudia, ktorým iní zlomili srdce. Láska je veľmi dôležitá. Aj som zabudol poznamenať, že je to aj o šťastí - treba stretnúť toho pravého alebo pravú a to sa nie každému podarí. A keď prichádza sklamanie za sklamaním, potom niektorí jednoducho po istom čase rezignujú.

A hej, sex je v zásade nechutná a špinavá záležitosť. Čo už to muselo byť za úchylného stvoriteľa, keď prepojil sexuálne orgány s kanalizačnými vývodmi? :-D (Brať s nadsázkou :-))

EMANUEL

Milovanie je nádherné. Múdrosť najvyššieho sa prejavila presne v tom. Geniálne riešenie. Lepšie sa to nedá ani vymyslieť. Dokonca je v tom poézia. Tam kde vsetko končí sa znovu vsetko začína. Zlomené srdce, no je to velmi smutná a bolestná záležitost. Ale smrteĺne je to len výnimočne a v kombinácii s inymi tažkosťami.

Sloven

Hej ten tvoj stvoriteľ to vymyslel, tak genialne, že ženu môžeš počas aktu aj osrať či obliať krvou a nepríde jej to nechutné, lebo sa proste plošne dezaktivuje, tá časť niečoho v mozgu čo zodpovedá za schopnosť pociťovať nechutenstvo, "vedci" robili pokusy.. a zistili.. :)

Fakt geniálne riešenie, že tvoj mozog musí ojebávať sám seba..

Aj zuby múdrosti, sú fakt geniálne riešenie ako spôsobovať ľuďom bez príčiny bolesť..

Ale len niektorým, samozrejme, pretože Boh má zmysel pre spravedlivosť, teda skôr pre čierny humor, dobrých trestá a zlých odmeňuje..

Takýchto genialnych a častokrát až fatálnych riešení chýb, záplat predchádzajúcich záplat by sa našlo požehnane.
Ľudia sú vlastne taká obdoba Windowsu, deravá a plná chýb pritom tu už dávno jestvujú aj lepšie, odolnejšie a dokonalejšie systémy s menším počtom chýb a chybových hlášok, takmer bez výpadkov tzv. bluescreenov atď.

Napr. zuby by vôbec nemuseli bolieť a mohli by navyše vždy po ulomení dorásť nové.. Atď. Ale kto by potom platil židom za "lieky" teda presnejšie liečivá, ktoré neriešia príčinu, ale len ojebávaju systém a utlmujú bolesť, zatiaľčo sa choroba len ďalej rožširuje a vzmáha..

A keď sa jedného dňa zuby múdrosti prirodzenou selekciou a evolúciou prestanú vôbec vyskytovať, potom niečo hovor o múdrosti a genialite, vášho spotvoriteľa, ktorý zmenil zdravé a rozumné tvory na svoj obraz neživého vírusu.. a všetky tie predchádzajúce genéracie nechal zbytočne, takto s niečim čo nepotrebujú a je im to na obtiaž..

buko

Sichtarovej text nebol voci bezdetnym velmi uctivy, ale to asi ani nebol jej ciel.
Ona sa na to pozerala ekonomickym pohladom a zdovodnila ze dobrovolne bezdetni od spolocnosti viac beru ako jej davaju.
Anti-natalizmus by nebol nic zle pokial by sa cela planeta vydala tymto smerom. Pri naraste kvantity trpi kvalita, toho sme svedkami denne.
Pokial vsak budu chudobne krajiny, kde sa ludia budu mnozit ako mysi a pokial budu bohate a bezdetne krajiny - bude dochadzat k prelievaniu ludskeho kapitalu z jednej krajiny do druhej, ci uz to nazveme ekonomicki migranti, utecenci, azylanti - je to uplne jedno.
Takze liekom na taketo dejuce sa multikulti premiesavanie je napriklad aj podporovanie porodnosti domaceho obyvatelstva aby mohlo povedat - sme sice bohati, ale sme aj pracoviti a svoje poziadavky na pracovnu silu si vieme pokryt sami z nasich vlastnych zdrojov, ktore sme si vychovali.

Krasni priklad su Nemci, alebo Nori.
Tato mala severska krajina sa stala domovom a vyslachtila unikatny druh ludi - Norsemanov (Ludi Severu), ktori sa v tuhej severskej zime stali odolnymi, pracovitymi, disciplinovanymi, komunitne orientovanymi a rozne ine z hladiska eugeniky kladne vlastnosti.
Od ziskania licencii na tazbu ropnych a plynovych nalezisk v Severnom mori v 60tych rokoch zrazu behom jednej generacie velmi zbohatli. A kto rychlo zbohatne castokrat aj zlenivie - a Nori zistili ze standard maju sice vyssi ale zrazu chyba ludsky kapital na zvysovanie tohto standardu.
Jednoducho povedane - nema ich kto odviezt autobusom (kazdy ma na to zaplatit si cestu busom ale nikto nechce robit sofera), nema im kto naliat vino (kazdy chce a ma na to pit vino v restauraci, ale nikto nechce obsluhovat).
Takze miesto toho aby sa sustredili na demograficku politiku, si upravili migracnu politiku a zacali pozyvat "gastarbeitrov" na vsetky tieto prace. Ako vsak vieme, gastarbeiterov treba prilakat nielen platmi ale aj stedrou socialnou politikou a z "gasta", z hosta sa velmi rychlo stane trvaly obyvatel.
A tak konci Norsko, a ine severske krajiny, kde vo velkych mestach je uz kazdy druhy obyvatel ne-povodny a do svojich povodnych krajin nezamysla odist, skor si chce hostovsku krajinu pretvorit na tu svoju.

A este k tej "22-ročná pro-belošskej aktivistke" - ide o Lauren Southern, ona ziadne videa tocit nemusi, ona sama si z tejto formy aktivizmu spravila zivnost a zivobytie, tak je logicke ze sa jej pytaju, ak propaguje tradicionalizmus a pozdvihnutie Bielych, preco sama nejde prikladom. Jej dovody preco nie nepoznam a ani ma nezaujimaju, ale evidentne sa tu reci nezhoduju s cinmi.
Tu je kontrast so Sichtarovou, ktora tiez robi urcitu formu aktivizmu ale este ma aj 5 deti, ako dokaz ze sa to da.
Ak sa niekto rozhodne nemat deti, alebo "este pockat" (toto je podla mna to najhorsie rozhodnutie) ja to akceptujem, ale ak si z toho chce v sucasnej svetovej situacii vyrobit nejaku cnost a racionalne rozhodnutie - neviem, neviem...

sandro

Niekedy tu clovek tyzden cita len mlatenie slamy a potom su dni, ked sa tu namnozi viac prispevkov s velkou pridanou hodnotou. Toto je jeden z nich.

Roland Edvardsen

Šichtářovej text bol predovšetkým príliš povrchný a plný argumentačných faulov (obzvlášť v kontexte autorkinho vzdelania, čo je celkom ostuda), čo jej pripomenuli i čitatelia v diskusii pod článkom.

Ako ekonómka by mala chápať, že bezdetní počas svojho aktívneho pracovného života tiež prispievajú na dôchodky, kedy platia odvody do soc. poisťovne a pod., a to rovnako ako ľudia s deťmi, pričom v priemere odrobia viac času. A ako človek by mala chápať, že životné situácie jednotlivcov sú príliš osobité a komplexné na nejaké paušálne odsudky a skôr začať premýšľať o pozitívnych motiváciách pre mladých ľudí než písať takéto texty, ktoré nikomu a ničomu nepomôžu a len rozoštvávajú.

Anti-natalizmus má rozhodne svoje racionálne argumenty, ale jeho základný problém samozrejme spočíva v tom, že osloví takmer výlučne len tých inteligentnejších a prevažne belochov. Takže v konečnom dôsledku bude mať dysgenické účinky, a preto ho odmietam podporovať v podobe v akej sa dnes prezentuje. No a ako alternatívu k anti-natalizmu navrhujem pro-rodinný, racionálny natalizmus kombinovaný s eugenikou, ako som ho spomenul už vyššie.

K Lauren Southern: Práveže to všetko vo videu veľmi pekne vysvetlila - a to si myslím, že nikomu ani žiadne vysvetlenia dlžná nebola. Jej podpora tradicionalizmu a natalizmu nepotrebuje nejakú jej osobnú demonštráciu, ktorá by eventuálne mohla spôsobiť, že by nemohla robiť to, čo momentálne robí alebo aspoň v takej miere, napríklad. O tom bol i text - že podpora nejakej politiky a osobný život