Charta 2020 v súdnictve. Mazák reaguje na úrovni boľševika.

Nedávno štrnásť sudcov vyzvalo prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka, aby nepošliapavali odkaz demokracie a aby sa vrátili k rešpektovaniu myšlienok právneho štátu.

Predseda súdnej rady Ján Mazák dnes poslal TASR svoje vyjadrenie:
"Prázdne slová, mizerné fakty a nekritickosť. "

Mazák podľa vlastných slov z ich výzvy nadobudol presvedčenie, že asi žijú a pôsobia v inom štáte.
"Nie na Slovensku, v štáte kde má súdnictvo dôveru minimálneho počtu ľudí. V prostredí, v ktorom odvádzajú do väzby viac sudcov, ako je počet signatárov výzvy. V krajine, v ktorej sa sudcovia, aj bývalí, masívne priznávajú ku spotvoreniu spravodlivosti, kupovaniu rozsudkov a porušovaniu celého obsahu sľubu sudcu,".

Predsedu Súdnej rady kritizujú signatári výzvy za odôvodňovanie porušovania Ústavy SR a zákonov, do určitej miery za porušovanie princípu prezumpcie neviny vo vzťahu k sudcom. "Prezumpcia neviny. Súhlasím. Lenže čo s tým, ak bývalá štátna tajomníčka a sudkyňa priznáva masívne ovplyvňovanie sudcov," pýta sa Mazák.

"Ich nekritické výkriky voči tým, ktorí chcú napraviť zdevastovanú povesť justície, sú takmer rovnako nebezpečné pre očistu slovenského súdnictva ako koronavírus pre nás všetkých," dodal s otázkou, či sa podpísaní pod výzvou, ktorú poslali hlave štátu a ostatným, nehanbia za nedostatok pokory, pochopenia a sebaspytovania.

Takže tak. Nedostatok "pokory, pochopenia, sebaspytovania". "Nebezpeční ako koronavirus". Tento Mazákov slovník je rovnaký, ako výrazy v čase totality jednej strany. Už by mal len vyzvať súdruhov, aby okamžite urobili sebakritiku, pričom by ich aj tak vyhodil z práce, poslal do gulagu a hlavného dal zastreliť. Že ešte tak ďaleko nie sme? Tak čakajme.

 

stano24

„Náprave“ pomerov v súdnictve sa venuje hlavne v parlamente prerokovávaný návrh novely Ústavy SR. Tento vládny návrh zmien Ústavy je dostupný na stránke https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7962 a mám z neho nasledovné podstatné postrehy:

Zmena v bode 3 je asi jediná pozitívna, keď sa navrhuje že ústavný súd NEROZHODUJE o súlade ústavného zákona s ústavou, lebo vládnuci ľud by mal mať právo meniť Ústavu akýmikoľvek ústavnými zákonmi (prostredníctvom zvolených poslancov). Ale k tomu je konečne nevyhnutné zaviesť do Ústavy také ustanovenia, aby každá zmena Ústavy, každý nový ústavný zákon, sa povinne podrobovali všeľudovému schvaľovaniu v REFERENDE. A až po schválení ústavného zákona referendom by sa zmena Ústavy stala platnou! A toto najdôležitejšie riešenie v tomto návrhu zmien Ústavy chýba!

V bodoch 10 a 11 sú detaily, ktoré jednak zbytočne predlžujú aj tak už dosť dlhý celkový text Ústavy, ale podstatnejšie je to, že sa pitvajú otázky, ktoré by v demokratickej ústave nemali čo robiť! Ide o zásadnú vec, že pokiaľ v demokracii majú byť zákonodarná, výkonná a súdna moc NEZÁVISLÉ, tak je absurdné, aby výkonná moc (vládne strany a prezident) si dosadzovali ľudí do súdov! A to ani do ústavného súdu! Takéto doterajšie praktiky umiestňovania „svojich ľudí“ do nezávislých súdov sú výsmechom pravidiel demokracie, a treba ich z ústavy odstrániť, nie stále viac nafukovať. Správne ústavné riešenie bude vtedy, keď sudcovia si budú kádrové veci riešiť nezávislo od vlády, parlamentu a prezidenta.

V bode 12 aj 15 sa vkladajú zbytočné „gumené“ formulácie okolo „bezúhonnosti“ a „morálnych vlastností“, čo sú kategórie, ktorých posudzovanie na ústavnej úrovni by malo byť samozrejmé, a nehodné citovania!

V bode 16 sa ďalej deformuje spôsob vytvárania SÚDNEJ rady. Zloženie súdnej rady je výsmechom demokratickej nezávislosti súdnictva, lebo polovicu(!) súdnej rady dosadzujú politické strany (vlády a parlament) spolu s prezidentom! A odteraz okrem sudcov budú môcť byť do súdnej rady dosadení aj NESUDCOVIA! O akej nezávislosti súdnictva to „básnia“ politici a médiá, keď sudcovia nemajú vo svojom najvyššom orgáne (súdnej rade) ani minimálnu väčšinu? To je jeden z najsilnejších momentov deformácie demokracie na ovládnutie celého nezávislého súdnictva! Jediné demokratické riešenie súdnej rady je také, aby si sudcovia sami volili CELÉ obsadenie súdnej rady!

Toľkoto mojich najpodstatnejších poznámok k vládnemu návrhu zmien Ústavy, týkajú sa niekoľkých nedemokratických deformácií skrytých v našej Ústave. Záujemcovia o širší pohľad nájdu v mojom dokumente http://www.demokracianahlas.sk/dokument/ podrobnú analýzu celého spektra deformácií Ústavy, ktoré čakajú na zásadné a kompletné riešenie, aby sa pravidlá skutočnej demokracie (kde vládne ľud ľudu!) stali realitou zakotvenou aj v Ústave...

Norman

o oklieštení práv Ústavného súdu, je práve najviac kritizovaný, lebo je v tejto situácii nebezpečný.

http://www.nadhlad.com/content/znasilnenie-ustavy

stano24

Ani teraz nemá ústavný súd v Ústave stanovené posudzovanie ÚSTAVNÝCH zákonov na súlad s Ústavou...

Ústavný súd je "nižšou inštanciou“ ako parlament, takže ak sa parlament rozhodne (ústavnou väčšinou!) prijať nejakú zmenu Ústavy, tak jedinou „vyššou inštanciou“ na zrušenie tej zmeny by mal byť ĽUD! Teda malo by byť v Ústave jednoznačne upravené, že každá ústavná zmena musí byť VŽDY odsúhlasovaná celoľudovým REFERENDOM...

To, že máme teraz deformovanú Ústavu, a voľby sme brutálne „posrali“, a teraz sa obávame následkov toho „posrania“, tak to ešte neoprávňuje opozíciu k tomu, aby hľadala „záchranu“ v nelogickej konštrukcii s ústavným súdom...

Ak by sme mali hierarchickú pyramídu poslancov (ako píšem v spomínanom dokumente), kde do parlamentu si volia zástupcov okresy, okresné zastupiteľstvá, tak by možno ani nemuselo byť vždy celoľudové referendum. Lebo by bolo možné zaviesť pravidlo, že rozhodnutia parlamentu by neposudzoval prezident (tiež je "nižšou inštanciou"), ale okresné zastupiteľstvá. A každé okresné zastupiteľstvo, ktoré by v rámci stanovenej 30-dňovej lehoty usúdilo, že ich poslanec v parlamente nehlasoval v súlade so záujmami okresu, tak by mohli zmeniť hlasovanie svojho poslanca... Prehľadné a jasné, uplatňovanie moci zdola...

Midnigtcowboy

Vychádzajúc z tvojej logiky co v prípade ak sa prijme ústavný zákon,teda jeho rozšírenie, nejaký nový článok, ktorý bude v rozpore s už platnymi ustanoveniami? Kto ten chaos potom bude riešiť? Duch Svätý?? No, pri tejto vládnucej bande ani to sa nedá vylúčiť?

P. S. Nie som zástanca súdneho aktivizmu.

Norman

citát
"... tak to ešte neoprávňuje opozíciu k tomu, aby hľadala „záchranu“ v nelogickej konštrukcii s ústavným súdom"
Opozícia nič nehľadá. To koalícia chce narýchlo veci meniť. Prečo tak narýchlo, teraz, v čase formálnej núdze a reálnej krízy?

O logike tej či onej by som nehovoril. Tieto veci samozrejme nemajú svoju univerzálnu logiku, pretože niekde treba začať a dať základnú, takpovediac ontologickú autoritu nejakým hodnotám. Tak sa to volá v modeloch - ontológia. Ale kto tieto základné hodnoty určí?

Aj preto je v teórii demokracie taký chaos, lebo sa snaží obchádzať tento rozpor (okrem iných rozporov a problémov). Snaží sa obísť rozpor, že niekde to musí začať, alebo že niekde sa musí nejako rozdeliť, kto o čom rozhoduje. A toto základné rozdelenie nemá univerzálne riešenie.
Preto sa potom ústavy a hlavne zákony prerábajú a stále sa dúfa, že nové posunutie už problémy vyrieši. Je to ale utópia a ničím nepodložená detinská túžba. Stále hľadanie "lepšej demokracie", lepšie organizovanie zdola, jeden volebný obvod či mnoho obvodov, kontrola zdola alebo naopak bez kontroly, referendová kvóta alebo bez ....

Ty konkrétne píšeš, že by okresy mohli nielen odvolať poslanca, ale aj zmeniť jeho hlasovanie? Prosím ťa, to by tu bol aký chaos? Ako rýchlo by sa považovalo hlasovanie za platné? Nič v zlom, ale tiež sa pokúšaš postaviť perpetum mobile. Niečo, čo by samo seba vytiahlo za vlasy z bahna. To je fyzicky nemožné, to je kyberneticky-informačne nemožné.

Samozrejme, že podľa logiky Ústavný súd môže rozhodovať, či nové ústavné zákony sú v zhode so zvyškom ústavy, alebo či sú v zhode s určitými základnými implicitnými hodnotami. Prečo by nemohol? Samozrejme, že súd či akákoľvek inštitúcia môže mať akékoľvek práva, ak sa to tak zorganizuje. A rozdelenie práv nad ústavou je dôležitejšie než akékoľvek iné rozdelenie moci.
Rovnako je samozrejme možné, zveriť všetku moc nad ústavou parlamentu - teda skupine niekoľkých strán. Teda skupine koaličnej rady, niekoľkým ľuďom. Alebo aj jednému človeku - kľudne to tak môže byť. Ale taký systém už nemá naozaj ani len formálne zvyšky demokracie. Ak to niekto tak urobí, je zaručené, že to bude zneužité.

stano24

Z celého toho mediálneho zdôrazňovania tejto (podľa mňa) pozitívnej zmeny tzv. „oklieštenia právomocí ústavného súdu“ je to myslím len zástupnou témou na odklonenie pozornosti od podstatnej témy, a to ešte väčšieho ovládnutia súdnictva, najmä cez súdnu radu, jej kreovanie. Nezachytil som varovania, že sa súdna rada stane ešte silnejším nástrojom v rukách politikov, že sudcovia vo vlastnom najvyššom orgáne nebudú mať ani jednoduchú väčšinu! Toto som považoval za veľmi vážny problém demokracie už v terajšom znení Ústavy, a s návrhom novely sa to ešte zhoršuje. A zaujímavé je, že sa o tom nediskutuje, zrejme to všetkým politikom vyhovuje aby „mali silné páky súdnictvo“ (keď sa aj iní dostanú k moci)...

Spoliehať sa na ústavný súd s posudzovaním zákonov, v podmienkach ako sú za ústavných sudcov výkonnou mocou dosadzovaní politickí nominanti, sa mi zdá byť veľmi naivné, najmä ak sa v súvislosti so zmenami ústavy neotvára aj téma referenda, ako najdemokratickejšieho nástroja na schvaľovanie ústavných zákonov. Zdá sa, že napriek silným predvolebným vyjadreniam o potrebe sfunkčnenia referenda to opäť všetkým politikom úžasne vyhovuje, aby im do „vládnutia“ nekafral nejaký „nepodstatný“ ľud...

Súhlasím, že v teórii demokracie je veľký chaos, a je mi jasné, že to je chaos úmyselne vytvorený a úmyselne udržiavaný. V tak demokraticky zdeformovanej Ústave ako máme, nemá zmysel robiť nejaké čiastkové „vylepšenia“, a nie som jediný, ktorý si myslí, že treba Ústavu vytvoriť odznova. Na rozdiel od Teba si však myslím, že tie základné hodnoty sú známe, stále sa o nich hovorí a vyučuje. Má to univerzálne riešenie, len zotrvačnosť myslenia ľudí v rámcoch terajšej Ústavy (so sinými monarchistickými reliktami) je obrovskou prekážkou aby si dokázali predstaviť niečo nové. A to zásadne a široko nové... Vidíš v tom utópiu, ale nechce sa mi veriť, že Ty si spokojný s tou deformovanou demokraciou v ktorej žijeme, a nehľadáš cesty ako to zlepšiť...

Dlhé roky sa volá po imperatívnom mandáte poslanca, aby voliči mali vplyv na rozhodovanie poslanca a v krajnom prípade aj jeho odvolanie, a Ty mi tu teraz píšeš o nejakom chaose v tej súvislosti? Tak ako má teraz prezident 30 dní na posúdenie nového zákona, rovnako by mali aj okresné zastupiteľstvá 30 dní! Nevidím v tom žiadne perpetum mobile, len posunutie ťažiska moci bližšie k ľudu... Ale opäť pripomínam, že hľadať logiku takejto novej úpravy v súčasnom systéme, bez zmeny množstva súvisiacich ustanovení Ústavy je veľmi ťažké, chápem že Ti to nedáva zmysel. Lebo uvažovaním v súčasných rámcoch niekoľkých politických strán, koaličnej rady (teda iba pár ľudí) je to len patlanie sa v marazme oligarchickej partokracie, a spomínať pri tom slovo „demokracia“ je totálne mimo misu, a všetky konštrukty a zmeny postavené na tomto základe sú iba marketingovým „mačkopsom“...

O zverení najvyššej (absolútnej!) moci parlamentu môžeme uvažovať iba za nových podmienok, že sa zásadne zmení volebný systém, z ktorého vzíde hierarchická poslanecká pyramída, v rámci ktorej bude možné hovoriť o premietaní názorov, postojov a požiadaviek od celého spektra ľudu až do parlamentu, aj so silnými spätnými väzbami (napr. ako som čiastočne spomenul možnosť korekcií hlasovania parlamentu okresnými zastupiteľstvami). K takému stavu však bude potrebné veľa zmeniť v Ústave, a myslím, že ak v nasledovných voľbách bude niektorá pronárodná strana kandidovať s prísľubom sfunkčnenia referenda, nového volebného zákona a vlády odborníkov, tak predpokladám, že dostane od voličov silný mandát na ich realizáciu... A možno to bude aj „zásluhou“ súčasného krivenia Ústavy...

Norman

K ústavnému súdu: súhlasím, že to je zatiaľ trocha abstraktná téma, ale už to, že to koalícia chce meniť, je podozrivé. A opozícia, ako prirodzene vždy, nemá dôkazy o konkrétnych zlých tendenciácha skutkoch koalície, respektíve sa to ťažšie vysvetluje, dokazuje - tak sa drží myšlienok, ktoré sú azda pochopiteľnejšie (ústava). Taká je logika tohto systému, kde politici sú herci, vykladači, zabávači. Nie sú naivní či hlúpi, ale robia len to, čo sa dá.

Teda hej, súdnictvo je podstata Kolíkovej vivisekcie, aj to niekde spomenú - ale to proste ľudia ignorujú, veď to poznáš. Okrem toho je súdnictvo naozaj problematika, ktorej pasce a negatíva bežní ľudia nevnímajú a nepoznajú (napríklad ani ja nie som žiaden expert, prirodzene).
Súhlasím aj to s referendom - na ňom vidno, že žiadna politická strana také niečo, reálne referendum bez kvôt účasti, nechce dovoliť. Režim je naozaj partajokracia.

Základné hodnoty.
Ty hovoríš, že sú jasné, ale ja si nie som tak istý. A keby aj dnešnej populácii a dnešnej dobe boli jasné, tak zajtra to tak byť nemusí. Ale principiálne logicky - ak máš akýkoľvek text-ústavu, ktorý môže niekto meniť, tak to nie je žiadna trvalá vec. Nie je to naozajstná "ústava", sú to len (základné) zákony, ktoré sa formálne ťažšie menia, ale dajú sa zmeniť. To je taká ta formálna utópia - dáme štátu dobrú ústavu a bude mať dobré predpoklady.
A tu už to prechádza teda do praktického postoja. Ty si sa tomu zrejme venoval a veríš tomu - že dobrá ústava predurčuje dobré fungovanie štátu. Podľa mňa to tak nie je. Viď US ústava, ktorú okopírovali aj s príslušnými ďalšími zákonmi mnohé štáty - ale nedosiahli ani zďaleka také fungovanie, aké má USA. Proste to nie je v ústave. Sorry, ale to je moje presvedčenie - aj keď ty sa tej téme venuješ ako dôležitej.

Súhlasím, že dnešná ústava a systém okolo je nemastný neslaný, a kľudne sa môžeme baviť o rôznych detailoch (imperatívny mandát a podobne) - ale tieto veci by podstatu na Slovensku výrazne nevylepšili. V tom vidím to hľadani perpeta mobile. Nie je mi jasné z tvojich textov - ty vidíš ústavy a poriadky v iných štátoch ako prijateľné, alebo žiaden nemá ani čiastočne zavedené myšlienky, ktoré obhajuješ?

(Konkrétne k vráteniu zákonov - prezident je jeden, a aj tak môže dosť sabotovať, ak by to robili okresy, vždy by sa nejaké našli, čo by boli nespokojné ... a v následnom kole ďalšie. Aj preto hovorím, že demokracia nie je naozaj - ak by bola, tak by nefungovala. Vždy je to len nejaký kompromis. A snažiť sa teda dosiahnuť "dokonalú" demokraciu, dokonalé fungovanie - v tom je ta utópia. Ale nielen dokonalé - aj nejaké čo už len výrazne lepšie fungujúce od dnešného stavu je utopické. )

Ako sám píšeš:
"... že hľadať logiku takejto novej úpravy v súčasnom systéme, bez zmeny množstva súvisiacich ustanovení Ústavy je veľmi ťažké, chápem že Ti to nedáva zmysel. Lebo uvažovaním v súčasných rámcoch niekoľkých politických strán, koaličnej rady (teda iba pár ľudí) je to len patlanie sa v marazme oligarchickej partokracie, a spomínať pri tom slovo „demokracia“ je totálne mimo misu, a všetky konštrukty a zmeny postavené na tomto základe sú iba marketingovým „mačkopsom“..."
-- koniec citátu
Ergo, tie myšlienky o usporiadaní ústavy a spoločnosti sú zaujímavé, ale v "súčasných rámcoch" - ako píšeš, partajokracie, ale aj ekonomickej nedemokracie, v rámcoch mentality etník a podobne - je to len, znova, ako píšeš, také "patlanie". Ten zvyšok proste takto nezmeníš - aj keby sa nejakým zázrakom podarilo začať zvrchu a zaviedla by sa nová ústava a veci k tomu. Opakujem, v Amerike mali výnimočne možnosť začať na tabula rasa, ale nezískli úspech kvôli tomu zdrapu papiera, čo majú niekde v múzeu či v Kongrese. Problém a podstata sú inde.

Truhlík

Málo ich zavreli.
Za to čo prokurátori a sudcovia vyvádzajú 30 rokov ich zavreli ešte málo. A tiež je škoda, že nie sú k dispozícii gulagy.
Odkedy som sa naučil čítať a písať tak počúvam o demokracii. Len som ju ešte nevidel. Ani právny štát.
K Matovičovi mám vážne výhrady k tomu ako upevňuje korporátnofašistický režim - zníženie daní bankám, kúpa netestovaných vakcín, ...
V podstate sa v ničom tomto neodlišuje od Fica. Lenže Fico pritvrdil zákaz slobody prejavu. Takže nech ide do basy Kaliňák, Kurilovská, Gašpar a všetci. Dúfam, že sa tam všetci demokrati stretnú. Svoloči svinskú medecínu.
Ak by Matovič zabezpečil slobodu prejavu tak ho budem podporovať. Len tak máličko chcem.
Trockisti musia byť odstavení.

nové