Nacionalizmus a transhumanizmus

Pred časom uverejnil Délsky potápeč článok Nacionalismus je ze své podstaty transhumanistický. Ako názov prezrádza, autor, Anatolij Karlin,  v ňom na rozdiel od všeobecného názoru konzervatívcov a nacionalistov transhumanizmus nezatracuje.

Jeho pointou je to, že transhumanizmus obsahuje aj biologický upgrade človeka, a preto je pre národ užitočný.  Má pravdu.

Ale je v tom viac. Skúsme sa preto na túto dôležitú tému pozrieť bližšie.

 

Tradícia nie je len nacionalizmus

Pojem "nacionalizmus" je výraz, ktorého použitie je na hrane politickej korektnosti. Obsah pojmu "Nacionalizmus"  je aj pre nás v poriadku - odzrkadľuje prirodzenú jednotu spoločnosti, dáva dôraz na reálnu jednotu národa. Treba si ale uvedomiť, že "nacionalizmus" zďaleka nezahrňuje celú Tradíciu s veľkým T. Tá Tradícia sa prejavovala a bola novo objavovaná v 19. storočí a bola použitá ako  zdroj sily v 20. storočí. Tá "večná filozofia", ako ju tiež niekedy nazývajú.

K tejto Tradícii patrí snaha o vyššiu kvalitu života človeka. V prvom rade o vyššie mentálne-duchovné schopnosti. Človek nie je konečným bodom, naopak, je to niečo, čoho negatíva  treba prekonať. To hovoria pôvodne všetky tradície, skrýva sa to v ich jadre, respektíve do všetkých preniká tá istá najdlhšia a najstaršia Skúsenosť.

Keďže prejavy Tradície prebiehali v 19. storočí hlavne v nemecky hovoriacom prostredí, vznikol tam nemecký pojem Übermensch.  Tento pojem sa, ako je známo, vyskytuje v dielach filozofa Fridricha Nietzscheho. Dnes je aj preto vyslovene nekorektný a používa sa minimálne. To už sa viac robí napríklad revízia histórie Druhej svetovej vojny, ako explicitné hovorenie  o Nadčloveku. Z viacerých dôvodov či zámienok je taká téma tabu a označovaná za "prekonanú". Aj nejakí tí extrémistickí filozofi či ideológovia sa jej radšej vyhýbajú, do populárneho povedomia akoby vôbec nepreniká. Na myšlienky biologickej evolúcie človeka ( často označovanej ako eugenika) bol vydaný ťažký ideologický zákaz (každý, kto sa venuje eugenike, je označovaný za potencionálneho masového vraha).

Napriek tomuto dnešnému stavu je myšlienka "nadčloveka" základnou osou, okolo ktorej sa krútia tradície nielen v Európe, ale aj v Indii či na Ďalekom Východe. Sú ale  vyjadrené inou terminológiou a vôbec sú viac skryté, určené len pre hlbších záujemcov.

 

Transhumanizmus

Hnutie "transhumanizmus" je jednoznačne odozva na prudký vývoj výpočtovej techniky konca 20. storočia, ktorý doteraz pokračuje. S rastom schopnosti "mysliacich strojov" bola samozrejmá otázka, čo sa stane keď ich schopnosti dosiahnu a presiahnu schopnosti človeka. Pre tento prechod, pre túto tému sa vytvoril terminus technicus  trans–humanizmus. Treba si všimnúť, že sa nepoužila predpona "post", ktorá by indikovala niečo fatálne a konečné pre ľudstvo, ale  to "trans", ktoré je aj napríklad v slove transcendencia, teda niečo prekonávajúce zlý stav a dospievajúce k dokonalým výšinám.

Myšlienka, že schopnosti človeka nie sú konečné, bola teda jasná. Otázne bolo, ako sa k tomu postaviť – niektorí možnosti kremíkových čipov vítali a vítajú  ako budúcnosť ľudstva, iní to zatracovali a zatracujú ako nebezpečenstvo, ktoré prípadne či zákonite spôsobí zánik ľudstva. Doteraz nedošlo ku akejkoľvek zhode.

Transhumanizmus ale okrem vedeckej fikcie v obore počítačovej kremíkovej budúcnosti postupne prenikol aj do oblasti organickej evolúcie – teda do oblasti ináč politicky ťažko tabuizovanej. Keďže transhumanizmus vznikol apoliticky na okraji, mimo domény bežnej politickej totality, nepodarilo sa režimu včas pochopiť dosah tohto rozvoja a prekaziť tento vývoj.  V transhumanizme preto kvitne myšlienka o genetickom naprávaní chorôb a o genetickom vylepšovaní človeka. Veľa sa napríklad najnovšie sľubuje od technológie CRISPR (Nobelova cenu za chémiu 2020  : Emmanuelle Charpentier,  Max Planck Unit,  a Jennifer Doudna, University of California, Berkeley, za objav CRISPR/Cas9 genetických nožníc, ktoré zrevolucionalizovali úpravu genómu). Organický/biologický vývoj či rozvoj technológie je zdá sa o moc realistickejší a sľubnejší, ako fantazírovanie  o prenose vedomia do elektronických sietí. Ba zrejme je (prírodná) genetika ako taká na oveľa vyššej úrovni, ako naša elektronická technika, o tej mechanickej ani nehovoriac.

Ideológiu transhumanizmu okolo oragnickej evolúcie treba chápať ako prejav Tradície, ktorej zabránili v priamom hlavnom toku, tak sa prejavila takto bokom vo forme, kde ju nečakali. Opakujem – tento vývoj sa nedá zastaviť.

Transhumanizmus je preto nielen pozitívna zbraň do rúk nacionalistov, je to priamo aj jedna z foriem prejavu Tradície. Prejavy transhumanizmu sú rôzne, mnohé sú prirodzene aj slepé uličky a nezmysly populárnej debilnej pop-kultúry, ale jeho základná myšlienka je určitým avátarom pozitívnej pravdy. Transhumanizmus je v súčasnej civilizácii predovšetkým externý: mechanické, elektrické aj biologické snahy sú v prostredí súčasnej konzumnej civilizácie zamerané v prvom rade povrchne na vonkajšie atribúty človeka, na rozdiel od vnútorného zamerania Tradície – ale základná jeho myšlienka bola a je zušľachťovanie mentálnej sily. Je síce otázne, ktoré z rôznych politicky konformných ale aj  opozičných hnutí to dokáže pochopiť, určite nie všetky, ale s tým treba rátať a zmieriť sa – Tradícia je prirodzene vždy vec šťastnej menšiny.

 

 

 
8
kali

Znova výborný text na tému ktorej sa alternatíva vyhýba alebo ju považuje za zlo v rukách mocných ktorý zase a znova chcú doteraz akože „slobodný“ ľud zotročiť. Je poľutovania hodné, že tento negatívny postoj k transhumanizmu majú aj nacionalistické kruhy, ktoré sa stále točia v tom bludnom kruhu konzervatívného svetonázoru, ktorý je do veľkej miery ovplyvnený kresťanskou morálkou a dogamtizmom. Tradíciu ešte stále nepochopili a nevidia ďalej jak za horizont akéhosi povrchného vlastenenctva ktoré nevnímajú ako prostriedok k niečomu vyššiemu ale ako konečný ciel.

Roland Edvardsen

Autor to v texte, na ktorý Norman odkazuje, vystihol perfektne: "Jestliže však nějaká země dovolí zpátečnickému a obskurantnímu náhledu na svět, který v těchto izolovaných tradičních společenstvích vládne, příliš ovlivňovat celostátní politiku, začne záhy pokulhávat a z análů dějin rychle zmizí. Ať si klidně do sytosti mumlají o tom, že transhumanismus je transgenderismus nebo že QR kódy jsou znamení Bestie, ale měli by tímto být spolehlivě vyloučeni z účasti na technologické nebo vědecké politice země. Jejich myšlenky totiž jsou v delším časovém horizontu dokonalým receptem na helótizaci země a takovýto osud by pro svou zemi jistě nechtěl žádný nacionalista."

A to je v kocke aj moje zhrnutie, prečo naozaj nemôžem podporovať takých ako Kotleba a kotlebizmus. To sú úpadkové hnutia, bez vízie a schopnosti adekvátne riešiť nielen výzvy budúcnosti, ale i banálnejšiu správu vecí v krajine. Naozaj, len čistý protest a anarchia, toť v skratka celá alternatíva a tzv. "vlastenecké" strany. A špeciál na Slovensku mi tá scéna príde ešte upadnutejšia, než v okolitých krajinách. Normálne už sa mi priam až zhnusila, také je to zlé.

Dusanbe

- pokiaľ viem, ono to už je tu.
Budúci rodičia detí, ktorým zistia ešte pred pôrodom genetické choroby - až na poľutovaniahodné výnimky - neváhajú siahnuť po akejkoľvek momentálne dostupnej liečbe takýchto závad DNA kódu.
Prvé pokusý v tejto oblasti sa už dejú.
Zakazovať skúmanie tejto časť hmotnej existencie človeka mi pripadá podobné, ako kedysi cirkevný zákaz prvých pitiev s odôvodnením posvätnosti chrámu ľudského tela.
Dnes už asi nik neodmieta pomoc modernej medicíny /až na zanedbateľné výnimky - neviem, Svedkovia Jehovovi stále odmietajú napr. transfúziu ?/.
Nedá dnes niekto sebe alebo dieťaťu napr. so zápalom pľúc antibiotiká ?
A keď bude možnosť, aby lekárska veda zvrátila u budúceho potomka silnú genetickú predispozíciu napr. na rakovinu prsníka - čo je racionálne a humánne na odmietnutí tejto možnosti ?!?
Spoznanie a podmanenie si celej dostupnej prírody je cesta a aj poslanie človeka.
Samozrejme - ako so všetkým - sú s tým spojené aj riziká omylov, zneužitia či obrátenia nových poznatkov proti ľuďom.
Ale to je už trochu iný problém, na zvládnutie ktorého by mal mať ľudský druh a spoločnosť dostatok síl aj vôle - lebo ak nie - neochránia ho od cesty do záhuby ani nové úžasné objavy genetiky ale ani zákaz genetického bádania.

Luko

Najväčší problém vidím v tom, že všetky objavy a patenty vždy prednostne a ako prvá skúma armáda. Ak sa jej to čo i len trošku hodí, zabavia to a skúmajú možnosti využitia ako zbrane. Ak by toto zneužívanie bolo potlačené a pod kontrolou - neexistovalo, už by sme možno (isto) boli vo vývoji ďalej.
Preto má toľko ľudí obavy z vývoja umelej inteligencie, génovej manipulácie a pod. Nie vždy sa jedná len o nepochopenie. Že je to len pud (sebazáchovy) netreba až tak zatracovať. Pudov a reflexov máme vrodených viacero.

Roland Edvardsen

Isté obavy sú na mieste, ale ako si už sám uviedol v nadpise: čo nie je zneužiteľné? Druhá rovina je zase tá, že tu hrozí, že nás môžu v tejto oblasti predbehnúť iní, iné krajiny a regióny, a získať tak obrovskú výhodu - aj nad nami. Sú tu krajiny, ktoré netrpia takými ideologickými predsudkami ako my, napr. spomínaná India či Čína. Chceme aby dominovali?

mnkr

"Ba zrejme je (prírodná) genetika ako taká na oveľa vyššej úrovni, ako naša elektronická technika, o tej mechanickej ani nehovoriac."....suhlas, aj vzhladom na clanok. Potom sa pri sucasnej urovni poznania javi snaha o transhumanizmus ako pokus sroubovakom opravit mikrocip

Norman

transhumanizmus má mnoho aspektov, často blbých.
Čo sa týka rýpania v geneticke šroubovákom, máš pravdu, ale aj tak sa dá, odporúčam dokument Unnatural selection.
https://www.netflix.com/sk/title/80208910
(možno je to aj inde na webe)
Toto sa nedá zastaviť, či už chceme alebo nie. Ak by na to nebolo hodené tabu, mohlo sa ľudstvo k tomu rozumne postaviť. Takto to zostalo zas v rukách "trhu", teda prevažne v rukách tých najsprostejších a najamorálnejších kreténov.

Dusanbe

je to o spoločnosti a vyspelosti ľudstva.

Pokiaľ to budú riadiť a ovládať militantní psychopati a nenažrané, dna nemajúce chamtivé kreatúry, tak to bude v prvom rade zneužívané pre armádu a pre potreby a chúťky najbohatších pár percent ľudstva.
Pretože, okrem iného, tieto veci nie sú jednoduché a teda, momentálne, ani lacné.
Príklad:
Keď, nedajbože, ochorie niekto z vašej pokrvnej rodiny na niektorú formu onkologického ochorenia - je možné, že mu spravia aj genetické vyšetrenie - či choroba nie je podmienená geneticky, a ak áno, môže zistenie druhu poruchy nasmerovať lekárov na výber tej naozaj správnej formy liečby.
Pretože častokrát sa bez týchto informácií stáva - že sa nasadí chemoterapia, ktorá je na daný druh poruchy spôsobujúcej bujnenie - úplne neúčinná, zato ale zaťažuje a poškodzuje organizmus, takže pacientovi pomôže, ale len rýchlejšie do hrobu...
Ale k veci - keď sa genetickým vyšetrením zistí, že je to naozaj dedičné - je asi úplne logické, že príbuzní - súrodenci, deti - by tiež mali mať možnosť dozvedieť sa, či tiež zdedili rovnakú predispozíciu.
Toto vyšetrenie im už ale poisťovňa neschváli, nepreplatí. Pokiaľ sú zdraví.
Keď tiež dostanú rakovinu - potom možno áno !
Zistiť dopredu, či príbuznému tiež hrozí reálne riziko a je potrebné venovať zvýšenú pozornosť prevencii, častejším kontrolám, dôslednejšej zdravej životospráve - to už nie !
Cena takého vyšetrenia je cca 600 Eur.
Z perspektívy trans-humanizmu a úžasných možností, ktoré genetika môže priniesť - je takéto a podobné vyšetrenia taká jednoduchá prkotina, čo ja viem, povedzme ako kedysi, nie tak dávno, napríklad krvná sedimentácia - v každej ambulancii všeobecného lekára bol nonstop využitý taký stojanček s kapilárami a nejakými gumennými štuplami na konci a doktor, keď vás vyšetril, povedal sestričke:"Spravte mu sedimentáciu !"
Ale už takéto základné genetické vyšetrenie je nepreplácané a pre veľkú časť populácie nedostupné.
Koľko potom budú stáť nejaké ozajstné genetické "zákroky" - napríklad preventìvna oprava práve takéhoto chybného génu u vášho budúceho potomka, alebo "vylepšenie" jeho IQ, či fyzickej kondície, atď.
To budú tak nákladné postupy a technológie, že budú - pri súčasnom nastavení spoločnosti - dostupné len pre super-bohatých.
Aké toto môže mať dôsledky pre ďalší vývoj ľudstva - dobrá téma pre sci-fi literatúru.

Roland Edvardsen

Samozrejme, že sa ponúkajú rôzne pohľady a obavy sú na mieste. Ale základná pointa je aspoň začať diskutovať o možnostiach a nezavrhnúť to kompletne. Ale mnohí, keď už len počujú slovo transhumanizmus tak chytajú paniku a predstavujú si čipy, ktoré spravia z ľudí kompletných zombíkov alebo rovno transgenderov (áno, vážne, niektorí konzervatívni myslitelia ako napr. Dugin či Dreher. A pritom transhumanizmus je v podstate opak transgenderizmu, pretože kým transgenderizmus je forma zmrzačenia tela, kedy sa človek stáva neplodným, tak transhumanizmus je o zvyšovaní a zlepšovaní schopností tela).

Dusanbe

je základný princíp, nie hra s pojmami.
Inteligentné vedomie, ktoré sme dostali my - homo sapiens /či už akceptujeme materialistický pohľad na svet alebo idealistický/, by malo preskúmať, presnoriť, spoznať , pochopiť a pre svoje ciele využiť celé svoje "materiálne okolie" - t.j. celý poznateľný vesmír.
Ty ani ja, ani nikto na svete nie sme predsa naša/jeho DNA - a predsa kvôli nejakým kazom v tejto makro-molekule - napríklad - ty máš obrovskú šancu na cukrovku, ja na predčasnú smrť na infarkt, ďalšia takmer istotu rakoviny prsníka.
A to sme ešte stále "šťastlivci" - obišli nás všetky tie naozaj hrozné genetické choroby !
Takže - kto chce zakazovať výskum, ktorý v prvom kole povedie k odstráneniu takýchto chorôb ?!?
Nakopať ho kamsi !
Nie som odborník v genetike, ale myslím si, že toho, čo ešte stále nevieme je veľmi veľa.
Aké sú skutočné možnosti v tejto oblasti, kde sú hranice ovládania či vylepšovania tejto časti nášho materiálneho okolia - veľmi zaujímavé otázky a neverím, že by sa dalo dlhodobo zabrániť bádaniu v tejto oblasti.
Už tu boli v minulosti iné zákazy a za ich porušovanie boli ľudia dokonca aj upaľovalovaní - ani to nezastavilo ľudskú túžbu po poznaní a pravde.

Ema

"Keď sa slovenské lesy rozpadnú, zachránia nás umelé? Syntetickým náhradám veria Bill Gates aj Elon Musk" ... hlási ekonomická sekcia mediálnej žumpy dennikn.
Ja zas verím akejkoľvek syntetickej náhrade za Elona Muska a Billa Gatesa. Napríklad dva nafúknuté igelitové pytlíky.

Dusanbe

vo Zvolene už dávno majú "virtuálny digitálny 3D les" !
Vraj sa v ňom môžeš prejsť po slovenských lesoch - tak, ako budú vyzerať v budúcnosti !
Bože , koľko toto stálo peňazí - a pritom "taková blbost !"

https://www.lesmedium.sk/o-com-sa-pise/virtualny-les

Ema

Ale toto je dobré: ...keď presuniem ukazovateľ na pätu stromu, tak mám symbol motorovej píly a môžem ho spíliť." Nech sa vybláznia s motorovými pílami vo virtualite. Potom nebude treba "spúšťať rastovú simuláciu".

Dusanbe

"Keď presuniem ukazovateľ na pätu stromu, zasvietia mi očká, lebo presne viem, koľko peňazí mi pribudne na účte keď ho spílim a vyveziem !" - toto je tá skutočná realita.

Kdesi nejaký odborník - budem ho v ďalšom texte nazývať "chruňo" /aby som nebol zbytočne vulgárny/ - napísal, že slovenské lesy sú vlastne obyčajné produkčné porasty, kde sa sadí, ošetruje - a potom zberá úroda, čiže "ťaží" - píli a rúbe.
Ako na poli - aby sme tomu rozumeli.
No a pred určitým časom, hovorí chruňo - naši otcovia a dedovia veľa sadili.
Porasty vyrástli a dorástli - a nám teraz nastala tá milá povinnosť pozberať úrodu.
Z celého Slovenska.
Čiže to vyrúbať, vyťažiť a speňažiť všetko - čo sa dá.
Lesov vraj aj tak pribúda !
Ročné prírastky drevnej hmoty sú vraj aj tak ďaleko vyššie ako ťažba !
/vec dobrej metodiky, že - keď do prírastkov "dreva" započítame aj zdrevnatené stonky burín a bodliaky - bude "biomasy" aj na vývoz/

Takto to vidí chruňo a kolektív...
Čo to znamená v praxi - vidíme v našich horách.

Ema

na smetisku pozliepame z najrôznejších črepín bordelársky hrnček. Nefunkčný a škaredý.
Čím ďalej od neandertálcov, tým väčšia bieda. Všestranná.

nové