Nechajme ich doboha už na pokoji, aj vyschnuté

V podstate triviálna pravda, ale asi treba nahé opice začať učiť naozaj základné veci: ako si umývať ruky, ako nebiť iné bytosťi, ako netrhať nič len preto, že sa to dá zničiť. Tak som z pohodlnosti sem dal celú úvahu mne neznámeho pána, ktrorý si dal tú prácu:

 

Při výkonu svého zaměstnání, ale i v soukromí, se často dostávám do situací, kdy se mé osobní přesvědčení dostává do rozporu s obecně vžitými požadavky na to, jak by měla vypadat okolní krajina a co vlastně vnímáme jako esteticky přijatelné a co vnímáme jako něco, co naše estetické vnímání ruší a je třeba to z krajiny odstranit. V zájmu určité osvěty a širší diskuze, proto zveřejňuji své argumenty stran suchých a mrtvých dřevin v krajině. Podobný pohled se dá použít i v přístupu k trávníkům, křovinám etc.

Celá záležitost se týkala pokácení několika uschlých stromů stojících na břehu vodní plochy mimo intravilán obce. Osobně k jejich pokácení nevidím důvod, naopak si myslím, že to je špatně i z hlediska celkového přístupu ke krajině. Lidé velice snadno podléhají estetickým návykům získaným z uměle vytvořených ekosystémů, zahrad, parků a ty se pak snažíme aplikovat i na krajinu v extravilánu obce, místo luk s přirozenou skladbou obdivujeme sterilní a mrtvé anglické trávníky, smrkové lesy bez klestu, popadaných stromů atd. Nejen, že tyto umělé ekosystémy jsou téměř nefunkční, stojí i daleko více energie, aby je člověk udržel v této sterilní podobě. Pokud by jsme estetiku měly hodnotit z hlediska funkčnosti, zdraví atd. pak by se nám naopak podobné malé přírodě blízké ekosystémy včetně takových detailů a prvků, jako jsou uschlé mrtvé stromy měli paradoxně líbit.

To, že je to naopak, není znakem toho, že je něco v nepořádku s krajinou, ale že je něco v nepořádku s námi lidmi, kteří až chorobně lpíme na tom, neustále krajinu esteticky vylepšovat až k její klinické smrti a sterilitě. I takový uschlý strom, má svojí důležitou funkci, mimo mnoho dalšího je namátkou: domovem či stanovištěm mnoha druhů bezobratlých: https://www.calla.cz/stromyahmyz/stojici-mrtve-stromy.php , i obratlovců https://www.ceskestavby.cz/…/co-jsou-doupne-stromy-a-proc-j… , slouží jako stanoviště (podsedávky) pro dravce, která se při absenci musejí za peníze zhotovovat uměle a kde chybí můžou se prohlubovat i takovéto problémy: https://www.novinky.cz/…/509479-z-nadejne-urody-obili-ukusu… .

Dále slouží tyto stromy jako opora pro různé druhy popínavých rostlin, čímž se zlepšuje biodiverzita a v neposlední řadě se jedná o v podobě dřeva uloženou sluneční energii, která se pomalým tlením a rozkladem dostává do půdy k bakteriím, které jí umí zpracovat a předat dál, tedy na úplný počátek potravního řetězce. Přístupem, kdy krajinu neustále čistíme, uklízíme, sterilizujeme a esteticky ji přizpůsobujeme obrazu, na který jsme si uvykli v městských parcích a zahradách, jí ve skutečnosti mrzačíme, zbavujeme jejích základních funkcí a hodnoty. To vše vede druhotně k problémům jako je zvýšení prašnosti k neschopnosti krajiny zadržovat vodu, k erozi, k vymírání opylovačů, a to vše sebou nese i velké ekonomické škody, nejen na zemědělské produkci, vodním hospodářství, ale mnoho peněz se i vzápětí zbytečně vyhazuje na nápravu škod, které jsme podobným přístupem napáchali v minulosti a svou chybu si uvědomili.

Proto si osobně myslím a byl bych rád, abychom i nad suchým stromem, šípkovým keřem, bezinkou u polní cesty, které nám připadají „neestetické“, které ale nijak zvlášť nikomu nepřekáží, začali přemýšlet v jiných souvislostech a kde to jen trochu jde, šetřili tu zbytečně vydanou energii, čas a pohonné hmoty na jejich, redukci, likvidaci a odstranění.

 
 
 
 
Náhodný okoloidúci

Drevo sušené na koreni je vynikajúce palivo, preto sa z lesov všetko vydrancuje vyváža.

nové