Otrávená mediálna kaša VII. – demografická apokalypsa

Médiá nás strašia a bedákajú: Slovensko (a celá Európa) starne, čiže vymiera, nebude mať kto pracovať na tých, čo ostanú. Ale tak ako ostatné lži, ktoré nám stále dokola (a do čoraz väčšieho okola) opakujú, aj táto je falošnou stopou po ktorej máme ísť, aby sme prišli k falošnému záveru o tom, ako sem nevyhnutne treba importovať mladých, silných, dostatočne sprostých a nadšených cudzincov.

Samozrejme že nie je ideálna spoločnosť, kde je príliš veľký podiel starých ľudí. Ale ak ten nepomer nie je úplne fatálny, a vývoj demografie zatiaľ nenasvedčuje tomu, že by mal byť fatálny, tak je to situácia, s ktorou spoločnosť môže existovať.

Aj keby dočasne pôrodnosť klesla na úplne alarmujúcu úroveň, netreba zabúdať na prirodzené evolučné mechanizmy, ktoré budú pôsobiť v smere jej navrátenia k rastu. Prírodné vedy nás učia, že za podmienok vhodných pre život populačná krivka každého druhu osciluje okolo optimálnych hodnôt. Teda demografická skladba sa síce mení, raz rastie, inokedy klesá, ale výkyvy majú vždy tendenciu sa vracať smerom k optimu. Menej zaľudnená krajina znamená viac voľných zdrojov pre novú generáciu, a teda väčší potenciál pre zdravé gény na expanziu – vždy v histórii to tak bolo a niet dôvodu si myslieť, že tentoraz to bude inak (samozrejme, ak si odmyslíme možné vis major vonkajšie vplyvy, lenže tie by sa rovnako týkali aj prišelcov).

Demografia je štatistika – a štatistika je zovšeobecňovanie. Pri podrobnejšom pohľade by sme videli, že skutočnosť je zložitá, veľavrstevná a s množstvom detailov často protichodných. Ozajstná demografická katastrofa u nás nastala už pred 25 rokmi v regiónoch, kde sa skončila priemyselná výroba a všetko mladé vzalo nohy na plecia. Do tých regiónov ide len veľmi málo peňazí, ale život predsa ide ďalej. Tam žijúci dôchodkoví obyvatelia míňajú väčšinu peňazí na zbytočné lieky od korporácií a na vyhrievanie zbytočne veľkých domov ruským plynom (namiesto ktorého sa možno jedného dňa bude zase používať slovenské drevo, tak ako v minulosti) a slušnú časť toho, čo naozaj potrebujú, si dopestujú na záhradke. A zvyškom dôchodku podporujú deti žijúce v mestách...

Človek je výkonný a viacmenej zdravý dovtedy, kým aktívne funguje. V mnohých krajinách sveta ľudia pracujú do neskorej staroby, a práve preto sa dožívajú vysokého veku – ibaže nepracujú ako otroci vo fabrike, ale sa tešia z aktívneho života v záhrade či lese. Pravdaže, nechcem tvrdiť, poďme všetci do záhrad a na stromy. Ale so zmenou demografie sa môže prirodzene zmeniť aj pomer ľudí v ekologickom mikropoľnohospodárstve, a môže to byť dokonca na prospech ozdravenia populácie. Voľných domov a záhrad na vidieku bude prebytok, a teda budú lacné. Pre mnohých panelákových zajatcov je to optimistická vízia!

Ale moderné poľnohospodárstvo je dostatočne výkonné aby nakŕmilo aj starnúcu populáciu, aj keby sa nerealizovala na záhradkách. Dnes pracuje v poľnohospodárstve veľmi malé percento obyvateľov (často skôr starších), iba zlomok v porovnaní s minulosťou. A podobne aj priemysel potrebuje čoraz menej ľudí, a dokonca aj s modernou armádou je to podobné: drony môžu ovládať aj dôchodcovia sediaci doma v teple – veď to bude generácia, ktorá vyrástla pri počítačových strieľačkách.

Čítal som, že v krajinách ako Španielsko je dnes polovica mladých ľudí bez práce, pričom to číslo sa zvyšuje. Teda mladých ľudí v spoločnosti nie je málo, ale naopak „zbytočne“ veľa...

O demografickej katastrofe najhlasnejšie kričia tí, ktorí glorifikujú neviditeľnú ruku trhu. Ale veď práve oni by mali najlepšie chápať, že v kapitalizme každý nedostatok je tou najlepšou príležitosťou na biznis. Nová štruktúra populácie – nové formy biznisu. No problem!

Mimochodom, keď je reč o kapitalizme: kto chce žiť v kapitalizme, musí si na život zarobiť v tvrdej konkurencii a je úplne jedno koľko má rokov, aké má problémy či hendikepy. Veci ako minimálna mzda, dôchodkový vek, zohľadnenie znevýhodnenia najrôznejšieho druhu, to sú prvky socializmu, sociálneho inžinierstva, ktoré sú v kapitalizme nesystémové a znižujú jeho výkonnosť, čiže zisky pre akcionárov. A tu sa blížime k jadru pudla:

Skutočná demografická katastrofa spočíva v niečom inom, a nie je to problém náš, ale „ich“. Príliš stará populácia otrokov nie je zlučiteľná s ďalším nekonečným rastom konzumného kapitalizmu a rozvojom korporátneho fašizmu. Preto „oni“ tak žalostne bedákajú.

Starý a skromný konzument nie je dobrý konzument. Starý občan nie je dobrý občan – už nemá chuť stále znovu a dokola nadšene bežať na červené súkno, ale skôr rozmýšľa kde je skutočná podstata toreádora. A to nehovorím o tom, že je veľký problém posielať dôchodcov padnúť do vojny za záujmy ríše. Preto „oni“ tak žalostne bedákajú...

A starý volič nie je dobrý volič. Mládež sa dá vo vzdelávacom procese naformátovať na akúkoľvek ideológiu a každá generácia potrebuje pár desaťročí života v reálnom svete, aby zistila, ako sa veci skutočne majú. Aby pochopila, že stromy nerastú do neba, že hra, ktorú s nami ktosi hrá, je v podstate vždy tá istá, a že každá ideológia a koncepcia je iba nedokonalým obrazom skutočného sveta, ktorý je vždy pokrivený podľa potreby autora. A každá generácia potrebuje pár desaťročí reálneho života, aby nazbierala dosť vlastných skúseností a pamätala si kto je kto, čo hovorí a ako koná, a zažije na vlastnej koži výsledky všetkých tých geniálnych experimentov a sľubov. Starší človek nemá taký brilantný intelekt ako mladý a často skostnatie vo svojich starých schémach, ale tieto schémy už sú často jeho vlastné a nie tie, ktoré by potrebovali sociálni inžinieri. A predovšetkým, má pamäť, hoc aj zlyhávajúcu, ale žiaľ, predsa len nepríjemne funkčnú.

Preto „oni“ tak žalostne bedákajú!

 
Sinuhe

Už som to tu tuším spomínal: ak by som mal niekoho nominovať za dôstojného reprezentanta Slovenska na poste prezidenta republiky, tak Ty si môj kandidát č. 1. Už len za tento seriál, ktorým nás tu vzdelávaš.

Buheh

beriem.

...ale moment, to by som si musel podávať ruku s Hollandom a Obamom?

Bŕŕŕ, ďakujem, neprosím.

Sinuhe

som našiel toto, čo podľa mňa stojí za šírenie:
Angličtina je především morální pohroma, pak až jazyk. Málokterý jazyk na světě má stejné oslovení pro uřvané batole i předního myslitele. Tohle dokáže snad jedině jazyk anglický, od kolébky do hrobu jste jenom ,,ju". Čím jsem starší tím méně mám pro něj pochopení. Naprosto chápu jazykovou policii v Quebecu (OQLF) stejně jako třeba Japonce kteří považují profesi učitele angličtiny za něco nižšího než pozici hajzlbáby, a vykonávají ji v Japonsku s nemalými problémy výhradně cizinci. Zavedení tohoto komunikačního prostředku do hlav bílých lidí celého světa byl opravdový ,,majstrštyk" na cestě k jejich zdebilnění. O vytváření slovních významů primitivními slovními spojeními typu ,,make love" apod. by se dalo pokračovat v zkoumání, co je tenhle jazyk vlastně za lingvistický úlet.

Pekne to v smere k angličtine povedal Jan Werich: Zkuste říct anglicky "Kolaťoučké jablíčko". V angličtině vám vyjde jen: Little round apple , t.j. "malý, okrouhlý, jablko"...

Ľubov

Sinuhe,niekedy rozmýšľam,odkial sa to všetko berie ,opovrhovanie,nadradenosť a pod.

Vo Viedni, v kaviarni som zachytila opovržlivý pohľad tureckého čašníka,keď počul,že sa bavíme po slovensky. Je to pár rokov.Nerada by som sa dostala na jeho úroveň,chápeš.

Ty ale píšeš o inom. Rada by som sa dostala aspoň pár cm k pochopeniu toho,že "slovo je kód".To by bola paráda !Aj tak predsa intuitívne cítime,že niektoré slová je lepšie nevyslovovať.

Bola som mladá,hej,chlapci niečo čmáravali po plotoch. Ale dnes ,keď vidím,že nápisy kriedou na garáži sú nevypísanou rukou v angličtine,cítim sa ako spráskaný pes.

Buheh

...jazyk akých ľudí to je?

slovensky: svet ... anglicky: vŕŕŕŕŕŕŕld
slovensky: zem ... anglicky: eŕŕŕŕŕŕŕth
slovensky: láska ... anglicky: lóóóóóóf
slovensky: dievča ... anglicky: gŕŕŕŕŕŕŕl
slovensky: viac ... anglicky: móóóóó
slovensky: vojna ... anglicky: uóóóóóó
slovensky: mier ... anglicky: pís
slovensky: cikať ... anglicky: pis

...

Ľubov

prikladám článok z Extra plus http://www.extraplus.sk/clanok/pasazieri-bez-identity

zaújmavý je tým,že z invázie má strach aj vietnamec,čo u nás žije 30 rokov

Cico_Ciciak

"Trvalý, nekonečný" hospodársky rast, výroba a spotreba - Prečo je to v tomto chorom, sám seba požierajúcom systéme, nevyhnutné? - Aby neskolaboval!
---------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/08/trvaly-nekonecny-hospodarsky-rast....

Kapitalizmus dnes je! Je to zrudný systém a totálne zlyhal, keď nedokáže riešiť kolosálne problémy, ktoré sám vygeneroval!
----------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/kapitalizmus-dnes-je-je-to-zrudny....

Riešenie dneška, keď vyriešime imigrantov! - Toto treba podporiť, respektíve vyžadovať od našich politikov!
---------------------------------------------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/riesenie-dneska-2.html

nové