Aman Againsttime

authenticated user

texty

Regresívna ľavica opäť chytá v Spojených štátoch ťažký amok. Dôvod?

Počas francúzskych volieb sme pochopiteľne tomuto globalistickému frikulínovi nefandili, ale vzhľadom k tomu, ako sa mu te

 Rozhodol som sa spracovať sumár z rozhovoru s dánskym vedcom Emilom OW Kirkegaardom na tému IQ a eugeniky. Pôvodne som zamýšľal to celé preložiť, ale video trvá hodinu a urobiť z toho takýto súmar je rýchlejšie a jednoduchšie. 

 

Svet teraz obletela správa o prvej genetickej analýze starobylých egyptských múmií, ktorá  prichádza s nie až tak prekvapivým výsledkom.

Slová prekladateľa: Nasledujúci preklad špeciálne venujem všetkým tým „nithusom“, „skeptikom“, "I fucking love science" babenkám a redakcii In vivo magazínu. Prajem príjemné čítanie. :-)

 

Novodobá Čeka známa dnes pod označením Antifa nemala včera svoj šťastný deň.

Preložil som pre vás kratšie video na aktuálnu tému Trumpovej intervencie v Sýrii.

Dňa 10.decembra poslanci NR SR Štefan Kuffa (nezávislý, predtým OĽaNO), Marián Kvasnička 

autor: Nathaniel Weyl

Úvodné slová prekladateľa: Nasledovný text od Nathaniela Weyla bol publikovaný v Eugenickom vestníku v roku 1984. Dôvodom pre jeho preloženie bol môj zámer bližšie oboznámiť čitateľov s konceptom pozitívnej eugeniky.

Nathaniel Weyl

Slovné spojenie plánované rodičovstvo býva v nacionalistických a tradicionalistických kruhoch veľakrát spájané s radikálnymi (neo)marxistickými prúdmi útočiacimi na tie najprirodzenejšie ľudské spoločenstvá akými sú rodina, národ či cirkev (hoci v poslednom menovanom prípade by som skôr hovoril o akejkoľvek komunite ľudí spojených zmyslom pre transcendenciu – veď napokon úcta k vyššej duchovnej sile bola vždy základnou spoločenskou cnosťou árijských národov, a to už dávno pred kresťanstvom).

komentáre

Aman Againsttime

Ty naozaj veríš tomu, čo si napísal alebo sa len silou mocou chceš hádať? Ja obhajujem popravy ľudí cirkvou za svetonázor, lebo som ozrejmil dôvod jednej popravy? Ja?! Pôvodne som chcel napísať nejaký ten traktát, kde by som sa pokúsil vyvrátiť niektoré tvoje argumenty a bližšie ozrejmiť môj postoj k veci, ktorý nebol pochopený a eventuálne dospieť k nejakému konsenzu s tebou, ale nakoniec som si to rozmyslel. Tieto debaty mi už dlhšie prídu zbytočné a frustrujúce, Čo budem nabudúce? Sionistický agent? (Ale tuším aj to som raz bol, či?). Človek by sa aj chcel zasmiať a napísať niečo ironické, ale už akosi nevládze. K čomu je to dobré, hmm? Nie som nejako extra urazený alebo nahnevaný (ale dosť unavený), avšak stále nechápem. Pôjdem sa teda venovať niečomu zmysluplnejšiemu.

Aman Againsttime

No dobre, titulok je schválne provokatívny, aby vzbudil pozornosť. :-) Ale koniec srandy a poďme diskutovať.

Za prvé, tých dvoch mníchov som spomenul práve preto, že nereprezentovali nejaký marginálny prúd, ale naopak - plnili v tom čase oficiálnu cirkevnú agendu. Toľko k tomu vyberaniu "nepodstatných detailov". A neviem na čom som sem hádzal odkaz na wikinu, keďže očividne si nečítal text - Boethius nebol popravený cirkvou preto, že by chcel antiku zachovať, ale z úplne iných, politických, dôvodov - bol podozrivý zo sprisahania proti kráľovi Ostrogótov.

To, že RR začali postihovať ťažké ekonomické krízy, vzbury, fragmentácie a invázie, ktoré boli príčinou jej zániku, a nie nejaké kresťanstvo, je oficiálny záver historickej vedy.

Ty vlastne staviaš na Gibbovej osvietenskej teórii - lenže tú žiaden seriózny historik dnes neberie vážne. Bola odmietnutá, podobne ako napr. taká kreacionistické teória, pretože nemá oporu v archeologickej vede (a vlastne ani v dobových písomných záznamoch). Gibbonov problém bol tiež v tom, že nevenoval dostatočnú pozornosť tomu ako sa menili hospodárske, spoločenské, ale napr. i etnické pomery v RR.

Predovšetkým to, čo nesedí na tejto "osvietenskej", resp. "kresťanskej" hypotéze je skutočnosť, že Východorímska ríša, ktorá bola omnoho kresťanskejšia ako Západ, prežila, ba dokonca neskôr i expandovala (za cisára Justiniána) a rozvíjala sa ďalších 1000 rokov až dokým ju nezničil islam. A táto ríša definitívne nosila pečať antiky. Bola to klasická post-antická ríša, kde i v kresťanskom období nechýbali také záležitosti ako impozantné hipodrómy, kúpele, divadlá, kde sa hrali antické hry (cisárovná Theodora, mimochodom tak trochu dobová "feministka", ktorá v mnohom zlepšila postavenie žien počas svojej vlády, bola pôvodne herečkou a traduje sa, že Justiniána očarila úlohou Lédy, ktorú zviedol Zeus v podobe labute), akadémie, kde sa vyučovali klasické vedy ako filozofia, logika, matematika, diskutovalo sa o dielach Platóna, Aristotela pod. (mimochodom, Byzantská ríša bola v tom čase v Európe územím s najvyššou gramotnosťou - vďaka rozšírenému a kvalitnému základnému školstvu, ktoré bolo široko dostupné i pre chudobných), nehovoriac o ohromných stavbách ranostredovekého, t.j. byzantského štýlu.

 

Dôvod, prečo sa Východorímska ríša mohla udržať bol jednoduchý - bola bohatšia, mala väčšiu populáciu a najmä väčšiu zdaniteľnú základňu, viac zdrojov a bola omnoho viac urbanizovaná. 

Naopak, Západ bol v horšej pozícií, bol zaťažený polovicou rímskej armády, ktorú bolo čoraz nákladnejšie udržiavať a dlhými hranicami, ktoré bolo náročné brániť pred invazistami. A nie, rímska armáda v tom čase nebola "zdegenerovaná" a mäkká kvôli kresťanstvu, to sú zase hypotézy z 19.storočia -  tiež odmietnuté dnešnou historickou vedou. Stále to bola flexibilná a dobre trénovaná elita mužov, avšak problém spočíval práve v nákladovosti takejto kvality, čo viedlo k tomu, že štát začal platiť rôzne "gangy" barbarov, aby bojovali za Rím a suplovali nákladnú rímsku armádu. Lenže týmto lacnejším barbarským jednotkám chýbal kvalitný tréning rímskej elitnej armády a výsledkom boli prehraté boje a strata významným  území (najvýznamnejšou bola strata severnej Afriky v prospech Vandalov, pretože to bola najbohatšia provincia Západu a "obilnica" západného ekonomického života).

 

To čo viedlo k tzv. "temnému obdobiu" bol teda ekonomický kolabs a úpadok materiálnej kultúry zapričínený zrútením Západorímskej ríše. No a bez väčšej ekonomickej a administratívnej infraštruktúry pochopiteľne kolabovali i vzdelávacie inštitúcie, obchod a veľké verejné inštitúcie. No a vlny rozmanitých invázií, či už išlo o germánske kmene alebo Avarov, Hunov, Maďarov, Maurov a Vikingov spôsobovali, že post-antické obyvateľstvo muselo byť neustále "v strehu" a prioritnejšie bolo prežitie v drsných a nebezpečných podmienkach než zachovávanie či písanie kníh alebo stavanie sôch. Boli to jednoducho mimoriadne drsné časy, ale akonáhle sa situácia stabilizovala, upokojila, tak vidíme, že kultúra začala ísť prudko hore (to sú tie prípady rôznych stredovekých lokálnych renesancií ako karolínska a ottonská neskôr nasledované celoeurópskou renesanciou 12.storočia (gotickou renesanciou)). Čiže porovnávať obdobie môžeme, ale ak nezohľadíme podmienky, ktoré ľudia v tom ktorom období mali, potom je to trochu nefér. Samozrejme, že "prežratému", ultrabohatému Rímu v čase principátu sa mohla veda robiť ľahšie ako v drsných podmienkach raného stredoveku. 

Každopádne kultúra, to nie sú len materiálne stavby a umelecké diela, ale aj napr. také veci ako právny systém. A každý kto sa o túto oblasť trochu obtrel vie, ako progresívna vedela cirkev byť práve v oblasti zákonotvorby, ako napr. humanizovala alebo zakázala niektoré brutálne tresty praktikované pohanmi. 

Neviem, ale mne takéto vysvetlenie pádu antickej civilizácie dáva väčší zmysel ako osvietensko - slobodomurárske výkriky typu "kresťania zničili 90% z antiky!". 

 

A áno, na kresťanstvo pomerne veľká časť európskej populácie prestúpila dobrovoľne. Tebe po celý čas uniká jedna podstatná skutočnosť - že kresťanstvo sa šírilo i v severnej časti Európy (územia dnešného Nemecka, Francúzska , Belgicka) už v čase, kedy v RR ešte stále bolo postavené mimo zákon a perzekuované (hoci tá perzekúcia kresťanov v Ríme, to je ďalšia záležitosť okolo ktorej panuje kopec mýtov -  v krátkosti, nebolo to také hrozné ako to prezentujú kresťania), čiže bez  výrazného tlaku štátnej moci a už tak skoro ako v 4.storočí začalo dominovať germánskemu svetu. Veď napokon značná časť germánskych kmeňov, ako napr. Góti, Vandali, Vizigóti a pod. v čase pádu RR už bola kresťanská (prevažne heretického ariánskeho smeru). Nikto kráľov, náčelníkov, vodcov týchto kmeňov nemusel podplácať alebo zastrašovať - rozhodli sa sami. Či správne, toť už iná otázka. 

 

Ešte len na záver, aby nedošlo k akémukoľvek nedorozumeniu (keďže to slovo sekta v súvislosti s mojou osobou ma mierne znepokojilo): v kresťanského osobného Boha neverím, nie som pokrstený a ani sa nechystám pokrstiť, sympatizujem s niektorými pohansko -nacionálnymi zoskupeniami a "nietzscheánskou" Novou pravicou, podporujem činnosť ľudí ako Žiarislav a informovanie slovenskej verejnosti o predkresťanskom duchovne na našom území a nesúhlasím s postojom kresťanských cirkví k eugenike. Celé by sa to samozrejme dalo zhrnúť i do vety: nič sa nezmenilo  - samozrejme okrem skutočnosti, že som pod vplyvom faktov poupravil niektoré moje názory na isté historické udalosti. 

Aman Againsttime

Giordano Bruno nebol popravený za svoju vedeckú prácu - ide opäť o mýtus z 19.storočia, ktorý sa zrodil v Taliansku v čase, keď tu prebiehali politické konflikty s pápežstvom. Ideu heliocentrizmu a nekonečnosti vesmíru, za ktorú podľa mýtu mal byť popravený, v skutočnosti už dávno pred ním prezentoval Mikuláš Kuzánsky - prominentný nemecký akademik, ktorý sa neskôr stal kardinálom. Heliocentrizmus nebol heretický v čase života Bruna. Taký Kopernik publikoval svoje heliocentrické práce dávno pred Brunom, pričom mnohí katolícki biskupi sa v tom čase o tejto myšlienke vyjadrovali ako o "zaujímavej", hoci viacerí doboví astronómovia boli voči nej skeptickí.

Dôvody pre ktoré bol Bruno upálený boli čisto teologické: popieral božstvo Ježiša a panenstvo panenky Márie, veril v reinkarnáciu a odmietal doktrínu Trinity a transsubstantácie. Proste klasické herézy, žiadna veda. :-)

 

No a Alexandrijskú knižnicu nespálili kresťania, lebo nenávideli "znalosť". Knižnica bola zničená hneď niekoľkokrát a to z iných dôvodov. 1x ju  napr. pohltil oheň v čase, keď vojská Júlia Caesara prevzali kontrolu nad mestom. Po tomto incidente bola prebudovaná, avšak pravdepodbne zničená v 3.storočí, keď kráľovná Zenóbia povstala proti Rímu a deklarovala nezávislosť Palmýru. V tom čase prevzala kontrolu i nad Egyptom, pričom po jej porážke a uväznení, Egypt odmietol akceptovať rímsku okupáciu. Rimania vtedy vtrhli do Alexandrie a vypálili takmer štvrtinu mesta - po tejto udalosti už nemáme žiadne historické dôkazy o tom, že "Veľká knižnica" ďalej existovala. 

 

Kresťanskí fanatici, sektári ako boli paraboláni (btw, celkom by som sa stavil, že išlo v takýchto prípadoch v drvivej väčšine o hnedoidov - predchodcov moslimov), ktorí v neskoroantickom období demolovali pohanské chrámy v Egypte a zavraždili Hypatiu sa o grécku literatúru nijako extra nezaujímali (ak sa teda vôbec zaujímali o nejakú literatúru  -  okrem Biblie). V Alexandrii bolo v tom čase viacero menších knižníc s gréckou literatúrou, ale žiaden dôkaz, že by boli zapálené kresťanmi. 

Aman Againsttime

Lenže tie fakty nás jednoducho nepustia. Ak chceme získať čo najpresnejšiu predstavu o minulosti nemôže si len vyberať niektoré z nich a iné odignorovať, lebo nám nesadnú do želanej interpretácie. To je práve ten anti-vedecký prístup.

Kresťanstvo nezničilo 90% z antiky. Kresťanstvo získalo politickú moc v RR v čase, keď už ríša bola de facto vo svojom finálnom, úpadkovom štádiu - vo výraznom ekonomickom a politickom kolabse, v období fragmentácií, občianskych vojen, hospodárskych a demografických kríz a invázií - s občasnými periódami stability a centralizovanej autority. Avšak intelektuálna znalosť začala upadať už v "pohanskom" rímskom období (od neskoršieho 2.storočia) z vyššie spomenutých dôvodov. K tomu, čo sa označuje ako "obdobie temna" (raný stredovek) a ku kolabsu Západorímskej ríše by došlo tak či tak - bez ohľadu na kresťanstvo.

 

Je pravdou, že kresťanstvo malo pôvodne ambivalentný, a príležitostne i vyslovene nepriateľský, postoj ku gréckej filozofii a učenosti, ale to sa radikálne začalo meniť už niekedy v 2.storočí. V čase, keď Západorímska ríša kolabovala, sa kresťanská rímska cirkev nachádzala v štádiu, kedy boli grécka filozofia a grécky prístup k znalosti/vede inkorporované do jej učenia. To o čo sa kresťanskí učenci či cirkev usilovala v tomto období bolo čo možno najviac zachrániť vedomosti z antiky. Preto tu máš napr. rannostredovekých mníchov ako boli Cassiodorus a Boethius, ktorí ako žeraví prekladali grécke diela do latinčiny (Boethius mal ambiciózny plán preložiť všetky diela Aristotela, ale skôr než tak spravil bol popravený  -  našťastie sa mu podarilo preložiť jeho kľúčové práce o logike - obore, ktorý hral centrálnu rolu v  ranostredovekom vzdelávaní, dokonca i v najtemnejších periódach raného stredoveku).

 

No a na kresťanského boha sa určite predstupovalo i dobrovoľne - a to v prvom rade a predovšetkým v prípade miestnej aristokracie, ktorá videla v kresťanstve mnohé príležitosti. Ono to zvyčajne tak býva, že mocenské elity nastolia smer a zbytok "plebsu" sa pridá, resp. musí sa pridať. Bolo to s komunizmom či s liberalizmom iné?

 

 

 

 

Aman Againsttime

Dobre, najprv si treba vyjasniť, či sa bavíme o tom, čo treba presadiť za súčasnej situácie alebo len teoretizujeme o pravidlách v "našom ideálnom štáte", potom čo naša strana zvíťazí a situácia sa stabilizuje :-). Ja som robil to druhé menované.

Popravde, neviem či dnes by dôraz na vzdelanosť alebo inteligenciu ako kritérium pre volebné právo priniesol želané volebné výsledky. Obávam sa, že asi nie...

Aman Againsttime

Samozrejme súhlasím, že škola (základná a stredná) by mala naučiť ľudí myslieť vedecky (niečo čo tu naozaj dosť absentuje).
K tomu "stretol som veľa ľudí": No, dobre vieš, že osobná skúsenosť nie je najlepší argument. Ja som zase, okrem technikov neovládajúcich základnú gramatiku, tiež stretol ľudí s prírodovedným vzdelaním, ktorí napr. popierali rasu ako relevantný biologický konštrukt - toľko k ich "ukotveniu vo fyzickej realite prírody". Nebudem samozrejme spochybňovať, že u ľudí s humanitným vzdelaním sa s istými tendenciami stretneme častejšie, ale ako som už písal - štúdium prírodných vied samo o sebe nie je nijakou zárukou zdravej mysle. (Btw, keď sa pozrieme na dnešnú cynickú a materialistickú "skeptickú" komunitu (ktorej viacerí členovia sa rekrutujú práve z prírodovedného tábora), tak je naozaj na debatu, či nejaká silená orientácia na "hmotu" ochráni myseľ pred degeneráciou :-)).

Ale aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu: Jasné, že tvrdé vedy sú mimoriadne dôležité a treba ich kvalitne učiť na školách, tak aby sa žiakom neznechucovali. Nemám žiaden problém s tým, aby bola napr. matematika povinne prítomná i na humanitných štúdiách (koniec koncov niektoré kvalitnejšie vš dnes napr. testujú študentov, ktorí chcú študovať humanitu o.i. i z matematiky - viď testy študijných predpokladov a obdobné záležitosti).

Aman Againsttime

Problém je v tom, že matematika alebo štandardné IQ testy by sa pravdepodobne ťažšie presadili ako "vedomostný" test, ktorý sa dokáže "každý" naučiť. V prípade volebného práva ide o to, aby volili tí, ktorí sa o politiku zaujímajú a majú v nej nejaký základný prehľad, pričom prejavia isté úsilie pre to, aby mohli participovať na politickej moci. I takéto testy s otázkami typu "koľko sudcov má ústavný súd" ti budú úzko korelovať s IQ, takže k tomu, aby nevolili napr. degeši z osád ti kľudne postačí i takýto test (i s jednoduchšími otázkami než aké boli v prezentovanom teste).

Samozrejme "test" bol len jeden z mnohých príkladov, ako by sme mohli nastaviť kritériá pre volebné právo - a určite nie najlepší. Niekto by mohol navrhnúť maturitu, počet odpracovaných rokov, absolvovanie vojenskej služby, splodenie dieťaťa, atď, atp. Kľudne diskutujte a dávajte návrhy.

Aman Againsttime

Ja som samozrejme nemal na mysli raných kresťanov, ktorí samozrejme začínali ako obskurná židovská sekta s dosť triviálnymi tézami, ktorým sa pohania ľahko vysmiali, ale o neskorších obdobiach, kedy si kresťania osvojili grécku filozofiu a zladili ju so svojim učením (https://sk.wikipedia.org/wiki/Klement_Alexandrijsk%C3%BD). To čo som potom porovnal bolo toto post-antické, vzdelancami skultivované kresťanstvo s jeho bohatou literatúrou s pôvodným "prírodným" náboženstvom "barbarov"žijúcich mimo antického sveta. Predovšetkým, ja som netvrdil, že kresťanstvo bolo "lepšie", ale to, že v tom čase mu jednoducho pôvodné prírodné náboženstvá nemohli konkurovať, pretože im chýbala jeho prepracovať a organizácia.

Ospevovanie pohanskej minulosti a kritiku kresťanstva a christianizácie vidím neustále (nehodil som pod tento článok náhodou Chmelárou text? Rozhodne nejde o nič marginálne).

Aman Againsttime

Zrýchlene som prebehol ten text pána právnika (a nie historika) a väčší zhluk tradičného klišé a mýtov som už dlhšie nečítal.

Cirkev žiadnu vedu v stredoveku nepotláčala - naopak stála za jej financovaním a rozvíjaním, pretože tradičným učením stredovekého katolicizmu bolo, že Boh ako racionálny Stvoriteľ dal svetu/vesmíru železné (prírodné) zákony, ktoré môžu byť pochopené ľudskou mysľou - a to pomocou rozumu. A práve tento spôsob uvažovania bol kľúčovým pre vzostup modernej vedy. Cirkev nikdy nepopravila žiadneho vedca za tvrdenia, ktoré sa týkali fyzického sveta (stredovek totiž rozlišoval medzi svetom fyzickým, ktorý mal svoje pravidlá hodné skúmania a svetom duchovným). To za čo boli ľudia popravovaní boli herézy, ktorého sa týkali teologickej náuky, nie vedy. A k doslovnému braniu Biblie som sa tiež už dávnejšie vyjadroval (i v stredoveku existovali akademici, ktorí na univerzitách otvorene prednášali o tom, že príbeh stvorenia opísaný v Genezis je metafora, že nemožno všetko, čo sa píše v Biblii brať doslovne).

Význam Cyrila a Metoda pre šírenie kresťanstva na našom území sa ohromne preceňuje. V čase, keď sem prišli tu už predsa boli kresťania i kresťanské stavby (pred nimi tu boli frantskí misionári, špekuluje sa i o iroškótskych rádoch) a aj bez nich by sme sa stali súčasťou kresťanského sveta.

Nám to dnes príde čudné, ale v časoch neskorého staroveku a raného stredoveku bolo práve kresťanstvo vnímané ako moderná a progresívna sila nesúca odkaz antického Ríma a Grécka (napr. v neskoršej fáze RR sa tešilo popularite najmä v mestách, u žien, u mládeži a vzdelancov, zatiaľ čo vidiek a starí rímski patricijovia (v podstate takí paleokonzervatívci danej doby) si dlhšie udržali vieru v starých bohov). A i naše vtedajšie elity si jasne uvedomovali, že pokiaľ chcú byť súčasťou vyspelej, civilizovanej (západnej) Európy, potom musia konvertovať na jej ideológiu. Tu prítomné pohanstvo jednoducho nedokázalo súťažiť s kresťanstvom, pretože mu chýbala jeho prepracovaná cirkevná štruktúra, vzdelávací systém, aktívna misionárska propaganda i celková filozofická sofistikovanosť, ktorou kresťanstvo imponovalo inteligentnejším pohanským elitám (vieme, že v záverečných etapách Ríma sa pohania pokúsili konkurovať kresťanstvu filozoficky prepracovaním neoplatonizmom, ako aj obdobnou PR stratégiou (obkukaná cirkevná štruktúra, školy, charity...), ale ako dobre vieme neviedlo to k úspechu (v tom čase asi už bolo príliš neskoro a cisár Julián zomrel príliš skoro).

Nechcem, aby to pôsobilo, že sa teraz silou mocou idem zastávať kresťanstva, ale myslím, že je dôležité poukázať na to ako i mnohí ateisti a pohania radi deformujú históriu v prospech ich naratívu. Rovnako ako neplatí, že kresťanstvo bolo len mierumilovné náboženstvo lásky a pokroku, ktoré prinieslo "svetlo civilizácie" hlúpym barbarom zo severu, tak neplatí ani naratív, že naši predkovia, ktorí si tu v "šťastí a v láske nažívali skoro ako nejakí hipisáci", boli odrazu proti svojej vôli zotročení "otrockým púštnym náboženstvom" voči ktorému sa silou mocou vzpierali. Áno, tento pohanský naratív má svoju romantiku, avšak príbeh christianizácie Európy bol naozaj omnoho komplexnejší, menej čierno-biely, než ako to prezentujú jednotlivé "frakcie" o čom svedčia napr. také udalosti v Írsku ako dišputy sv. Patrika s druidmi, ktorí ho pozvali na svoje sedenia, pričom mnohí druidi sa neskôr stali katolíckymi kňazmi a inkorporovali svoje keltské tradície do kresťanstva. Skôr ako o nejakých otvorených "bojoch" to častokrát bývalo o dialógoch i synkretizme, ktorý je koniec koncov pre pohanstvo celkom prirodzený.

Aman Againsttime

Čo presne si predstavuješ pod pojmom základy? Tzv. tvrdé vedy absolvuje každý minimálne na základke (a neviem napr. o strednej škole, kde by nebola matematika). Matematiku a logiku máš napr. i na mnohých humanitných smeroch (napr. sociológia). Samozrejme môžeme debatiť dlho o problematike ich výučby...

Ja neviem, ale podľa mňa je i pre bežného človeka podstatnejšie napr. ovládať základy práva a politického systému ako napr. periodickú sústavu chemických prvkov. Podľa mňa by napr. mala byť povinná maturita z občianskej náuky (resp. náuky zo spoločnosti, ktorá zahŕňa právo, ekonomiku, sociológiu, filozofiu a psychológiu), prípadne by som podmienil volebné právo absolvovaním testu, ktorý by obsahoval napr. takéto otázky: http://www.siv.sk/testy/test-pravo-statne-pravo-1

Iná rovina problému je tá, že veľa ľudí jednoducho nemá bunky na "prírodné" vedy, obzvlášť matematiku, ktorá je dobre známym strašiakom i pre inak inteligentných ľudí. Je to len štatistický priemer. Nie každý je na matiku, ktorá sa nedá naučiť, ale len pochopiť, avšak každý sa podľa mňa dokáže viac menej naučiť ovládať vlastný jazyk (podobne ako sa dokáže naučiť cudzí jazyk). Už sa tu o tom diskutovalo - o problematike skutočnosti ako Slováci neovládajú vlastný jazyk. Dobre vieme, že veľakrát je to naozaj utrpenie čítať príspevky tzv. národovcov. A ešte väčšia hanba je vidieť rôznych študovaných "pánov" inžinierov, ktorí neovládajú ani len základnú gramatiku (znalí samozrejme dobre vedia na koho narážam, ale dotyčný rozhodne nie je až taký výnimočný prípad. S týmto som sa stretol u "technických typov" až nepríjemne často).

Vedieť sa dobre vyjadrovať a písať je jedna z najpotrebnejších zručností vôbec. Takže tam by som osobne zameral pozornosť.

Aman Againsttime

Predovšetkým treba poznamenať, že luteráni dnes na Slovensku (a vlastne v celej Európe) vymierajú neuveriteľnou rýchlosťou a degradujú naozaj opovrhnutia hodným spôsobom (viď kdejaké tie správy o lesbických farárkach zo Švédska odstraňujúcich z kostolov kríže, aby neurazili moslimov). Samozrejme nájdu sa občas nejaké zdravšie ostrovčeky starej dobrej "slovenskej luteránskej tradície" (reprezentované napr. touto dámou, do ktorej sa nedávno pustil náš stalkerský "Saruman" z Ružomberku: https://dennikn.sk/blog/naozaj-svata-petra/), ale inak je to naozaj bieda (a to i v porovnaní s katolíkmi, ktorým sa tiež dá veľa vyčítať). Môj postoj k reformácii poznáš. Stále nie som úplne presvedčený o tom, že to bola pozitívna vec (ale nechcem už otvárať túto tému), ale jedno predsa len musím uznať: Luther mal celkom dobrý zmysel pre humor :-):

 

Aman Againsttime

Prečo by psychológia a žurnalistika nemohli byť rovnako hodnotné ako práca v stavebníctve alebo zdravotníctve?

Tento bias voči sociálnym vedám, s ktorým sa často stretávam v alternatíve, často u nacionalisticky orientovanej alternatívy (dosť primitívne postoje typu sociológia je "židovská veda" a pod.) či u "obyčajných pracujúcich ľudí" (ale napr. aj u mnohých "skeptikov", ktorí kompletne odmietajú alternatívne interpretácie sveta, s akými sa bežne stretávame napr. vo filozofii, pretože nevyužívajú tzv. " štandardnú vedeckú metódu") považujem za ťažký omyl.

Predovšetkým nie je pravda, že sociálne vedy sú úplné "pavedy", kde sa nepoužívajú štandardné vedecké metódy a iba sa "fantazíruje". A nie je ani pravdou, že výsledky sociálnych vied musia nejako extra nahrávať práve "slniečkárom". V skutočnosti "slniečkári" nepopierajú len tzv. "tvrdé" vedy akou je biológia, ale vo výraznej miere popierajú a ignorujú i výsledky, s ktorými prichádzajú sociálni vedci. Ignorujú štatistiky, prieskumy a diskvalifikujú dobre zavedené psychologické a spoločenské teórie (napr. ťažko spochybniť tézu, že ľudia preferujú žiť medzi tými, ktorí sú im podobní (rasovo, kultúrne...), čo je téza priamo vyplývajúca z výsledkov evolučnej a sociálnej psychológie). A ťažko porozumenie svetu niekto, kto bude ignorovať a diskvalifikovať všetky sociálne dáta - a to je presne to, čo často robia "slniečkári".

Viem, že som odbočil od hlavnej témy článku (resp. reagujem na jednu poznámku v článku), ale považoval som už za potrebné konečne adresovať i túto problematiku, keďže reči typu "nepotrebujeme psychológov, sociológov, filozofov a historikov" mi začínajú už naozaj liezť na nervy a cítiť z nich ťažkú ignoranciu. Samozrejme, že je tu kopec zbytočných, resp. škodlivých oborov typu "gender studies" alebo "semitské" či "liberálne" štúdie. Avšak treba pochopiť, že každý systém si potrebuje vychovať i svojich profesionálnych ideológov, profesionálnych teoretikov. Za komunizmu sa mohol študovať marxizmus - lenninizmus, dnes ho nahradili "gender studies" a "rasová kritická teória" (zatiaľ najmä na Západe, ale časom sa tento mor rozšíri i tu, ak sa podvolíme). Keď sa dostaneme k moci "my", tak budeme orientovať školstvo viac praktickým smerom, avšak to ešte neznamená, že nebudeme vychovávať i kádre čisto orientované na ideológiu a teóriu. Sociálne vedy sú totiž veľmi dôležitý nástroj, ktorý treba ovládať.

Aman Againsttime

Štúdium technických alebo prírodných vied naozaj nie je nijaká záruka, že z jedinca nebude slniečkar (nie je náhodou i Hríb vyštudovaný technik? A Pietruchová vyštudovaná chemička?). Dá sa akurát konštatovať, že tzv. "tvrdé" vedy sú o čosi ťažšie "zideologizovateľné", hoci ťažko poprieť, že i tu dochádza a došlo k pokusom o ich ideologizáciu - viď popieranie genetiky, rasových a pohlavných odlišností i zo strany niektorých vedcov (genetici, biológovia,...).

Aman Againsttime

Baláž je vtipná a dobrácka postavička, ktorej treba pomôcť. Predovšetkým sa znovu potvrdila zvrhlosť dnešného systému, ktorý ide po tých najslabších, najnevinnejších, t.j. veľmi jednoduchých, naivných ľuďoch s nižším IQ, ktorí si nedávajú pozor a fungujú na báze "čo na srdci, to na jazyku". Práve na takýchto prípadoch najviac vynikne amorálnosť zmrdov ako je zlostný starý chren Benčík, ktorý nemá nič iné na robote než kopať do slabších a ruinovať ich životy. Ak niekoho vrcholne nenávidím, tak sú to šikanátori - zmrdi, ktorí cielene ubližujú slabším. Bolo tomu tak i na škole (kde som sa vždy postavil na stranu šikanovaného, nech už mal byť akokoľvek "divný" podľa štandardov šikanátorov - napr. na základke baby v triede odstrkovali a šikanovali jednu škaredšiu, utiahnutú, prehnane pobožnú spolužiačku a ja som ju bránil) a je tomu tak i teraz, kedy si šikanátorské hovädá ako "benčíkovci", "smatanovci" či "bránikovci" potrebujú ventilovať svoje komplexy na jedincoch ako Baláž alebo Sheila.

Aman Againsttime

Ok. Ja viem, že sa v tomto zhodneme. Nekritizujem konkrétne teba, ale všeobecne istý "ľudový" predsudok voči spoločenským vedám ako takým. Zároveň som chcel poukázať na ich spoločenskú užitočnosť a i užitočnosť pre "náš prípad".

Problém teda nie je v spoločenských vedách per se, ale v tom ako sa dnes vyučujú na školách. De facto častokrát ide len o "indokrinačné kurzy", kde sa vychovávajú profesionálne ideologické kádre. Problém je tiež vo vzdelávacom systéme, ktorý nijako nereaguje na dopyt na pracovnom trhu a produkuje kvantá ľudí s diplomom, ktorí sa nemajú ako zamestnať vo svojom obore, rovnako ako i fakt, že dnes študuje na vysokých školách kopec ľudí, ktorým v skutočnosti chýba IQ a najmä kritické myslenie (ktoré sa dá rozvíjať i u ľudí s nižším IQ) - a to, že sa takýto ľudia rekrutujú práve zo spoločenskovedných oborov je prirodzený výsledok a zámer. Systému navyše vyhovuje zadlžovanie mladých ľudí a predstieranie vzdelanosti.

Freud bol zmrd, ale na druhej strane tu máš i takých spoločenských vedcov ako Jung, Heidegger, Carl Smitt, dnes napr. K. Macdonald a mnohí iní. Ide len o to, ktorá ideológia ovláda nástroj.

Aman Againsttime

Veru, treba to ľuďom neustále vysvetlovať. Anglo-sionistický "kapitalizmus" a žido-sovietsky "komunizmus" boli/sú len dvomi stranami tej istej materialistickej, konzumerickej, globalistickej a anti-tradičnej mince. A to, že sa zvykli navzájom hrýzť až tak veľa neznamená. Je to podobné asi ako rozpory medzi protestantmi a katolíkmi.

Cieľom je teda nájsť zdravú, tretiu cestu. Tu by som sa opäť vrátil k národnému socializmu, ale aj k niektorým ďaľším tzv. "fašistickým" európskym hnutiam a k tomu, prečo je veľakrát problematické na nich použiť štandardnú "pravo-ľavú schému, ktorá mimochodom vychádza z obdobia Francúzskej revolúcie (kedy prívrženci kráľa stáli na pravej strane zákonodárneho zhromaždenia a odporcovia monarchie, radikálni jakobíni, na ľavej).

Mnohí (neo)konzervatívci a (neo)liberáli dnes argumentujú, že národný socializmus treba radiť k ľavici - nielen pre jeho ekonomickú politiku, ale napr. i také detaily ako je environmentalizmus a ochrana práv zvierat (ktoré sa dnes veľmi nešťastne asociujú práve s ľavicou/neomarxizmom). Niektorí viac tradicionalistickí nacionalisti zase majú za to, že NS alebo i taký taliansky fašizmus boli príliš progresivistické, sekularistické systémy až príliš nadväzujúce na niektoré osvietenské myšlienky. Ale tieto typy budú často zveličovať "ľavicovosť" národnosocialistickej ekonomickej politiky. V skutočnosti tu neboli až také veľké rozdiely medzi národným socializmom a povedzme dnešnými socdemokratickými stranami typu Smer, ktoré dosť nadväzujú na keynesiánske teórie. Ekonomika Tretej ríše bola tiež zmiešanou ekonomikou, kde súkromné vlastníctvo majetku a priemyslu zostávali z väčšej časti v súkromným rukách. Pochopiteľne, keď nastali ťažšie, vojnové časy, tak vláda si uzurpovala väčšiu kontrolu nad ekonomikou, ale toto je vlastné akémukoľvek systému. Ekonomika USA počas WW2 tiež nebola nejakým ideálnym vzorom laisseze-faire. 

 

Na druhej strane sú tu zase ľavičiari, pre ktorých je NS radikálnou pravicou - a to v prvom rade a predovšetkým pre jeho prijatie biológie. Základná idea (a môj osobný dôvod prečo nikdy nebudem ochotný akceptovať a chváliť ľudí ako Chmelár alebo Blaha a budem ich považovať za šarlatánov), ktorá spája viac -menej všetky vetvy ľavice je totiž popieranie biológie. Sine qua non všetkých ľavičiarskych ideológií je totiž Lockeova tabula rasa, radikálna téza, že ľudská povaha nie je vrodená, de facto neexistuje a môže byť radikálne tvarovaná zmenami prostredia, že genetika nie je nič viac než sociálny konštrukt. V podstate ide stále o lamarkizmus, ktorý bol svojho času i oficiálnou teóriou ZSSR. A to, že práve toto radikálne popieranie biológie, a nie naopak, viedlo k smrti desiatok miliónov ľudí je téma pre samostatný článok. 

Aman Againsttime

Ľubov, práve preto, že som socializmus nezažil a nemám k nemu žiadnu emocionálnu viazanosť ho môžem zhodnotiť objektívnejšie - čisto na základe faktov, čísiel. Ide totiž o to, že je vedecky preukázané, že ľudia si zo psychologického hľadiska zvyknú idealizovať minulosť a prispôsobovať ju želanému naratívu. Ktovie, možno i ja na staré kolená budem tvrdiť, že Ficov "socdemácky režim" bol v podstate celkom kľudným a relatívne blahobytným obdobím, ku ktorému sa treba vrátiť. :-)

Aman Againsttime

Deň vďakyvzdania určite vychádza zo starších ľudových slávností Európanov. V Amerike by to malo byť aj o rodinnom stretnutí, kde si rodina pripomenie príbeh svojho národného pôvodu. Pochopiteľne, podobne ako pri Halloweene, čo je ďalší sviatok, ktorý nadväzuje na staršiu, hlbšiu tradíciu prítomnú svojho času prakticky v celom indoeurópskom priestore, i tu postupom času došlo k nechutnej komercionalizácii. No a dnes sa v USA k tomu pripájajú i obvinenia, že tento sviatok je vlastne"rasistický", a preto ho treba zakázať.

Aman Againsttime

Norman, celkom súhlasím s tým, čo si napísal a chcel by som k tomu ešte dodať, že je trochu chybou stavať "kapitalizmus" a "komunizmus" do úlohy nezmieriteľných protikladov, pretože oba systémy majú v skutočnosti viac spoločného, než by mnohí povedali (napr. spoločné materialistické základy a nazeranie na človeka primárne ako na ekonomickú jednotku). Ďalším problémom, ktorý som spomenul i Náhodnému okoloidúcemu, je vlastne i označovanie dnešného systému za kapitalizmus. Áno, dnešný neoliberálny systém o sebe tvrdí, že je demokratickým, voľno-trhovým kapitalizmom, ale je to len ďalšia z jeho mnohých lží. V realite totiž tento systém stojí na klientelizme, outsourcingu, intervenciách, veľkých vládach a rozhodnutiach smerujúcich zhora nadol (a nie naopak, ako sa často vnucuje), ktoré sú prezentované ako "demokracia", imperiálnej zahraničnej politike a konzumerizme. V krátkosti, neoliberálny klientelizmus (to je ten adekvátnejší termín) nosí značku kapitalizmu ako istú kamufláž, na ktorú sa rozdielnym spôsobom chytajú jak socialisti, tak i (neo)konzervatívci, pričom prezentuje svoj korporátny sociálny štát ako "voľný trh".

Paradoxne, ak by sme naozaj mali tvrdý kapitalizmus, úprimnú darwinistickú ekonomickú paradigmu (ako často mylne prezentujú dnešný systém socialisti), potom by Európa nikdy nemala súčasné problémy s nebielou imigráciou a demografickým kolapsom. Mali by sme tu len veľmi malý počet tých lepších, šikovnejších imigrantov (taký ten príklad ideálneho, ekonomicky prospešného migranta, ako ho často prezentujú neoliberálne, korporátne splašky. Toho, ktorý má čo reálne ponúknuť). Pochopiteľne, takýchto migrantov by bolo tak málo, že by nemohli nijako ohroziť demografiu Európy.

Potom je tu ďalšia rovina, prečo si myslím, že je dôležité zaujať pevné anti-marxistické stanovisko. Marxizmus, a to obzvlášť dnes, je jednoznačne ideológia nebieleho sveta. Nedávno sa tu spomínala opica Davisová a skutočnosť, že i "old school" komunisti sa chytali na tento anti-rasistický bullshit, ktorým je dnes zamorená Amerika (ktorá sa, a to najmä za Obamu, neskutočne priblížila práve ZSSR) a vlastne celý západný svet. Sú to v prvom rade nebieli, ktorým najviac imponujú klasické marxistické heslá o rovnosti a ekonomickej redistribúcii bohatstva. Áno, tento problém je v západnom svete už naozaj rasový, pričom bohatstvo, ekonomický úspech, prosperita, tak to je to tzv. "biele privilégium", o ktorom vkuse počuť kvávať neomarxistov. A i tu na Slovensku je to podobné. Keď ľavičiarski zmrdi typu sociologička Kusá kvákajú o pomoci "chudobným a sociálne odkázaným" je úplne jasné koho majú v prvom rade na mysli. A biely pracujúci Slovák to veru nebude.

Aman Againsttime

Blaha možno má solídnejšie akademické vzdelanie, ale rozhodne nie je racionálny, ani zdravý. Pre mňa je to obdobný prípad ako "anarcho - komunistická" kreatúra Chmelár. Príležitostne dobré postoje sa rýchlo a ľahko stratia pod tonami ideologických omylov. Istú dobu som i ja celkom rád čítal napr. takého Chomského, hoci s mnohým som samozrejme nesúhlasil, až dokým som nezistil aké neskutočne pomýlené názory má na napr. existenciu rasy a rasových rozdielov a ako rafinovane zavádza pri tejto problematike. Jednoducho pokiaľ existujú rozpory v takýchto základných otázkach, potom sa veľmi ťažko hľadajú sympatie. Nedávno sa mi znechutil i ďalší ľavičiar - Saker, ktorý okrem toho, že tiež popiera rasu, tak ešte trepe čosik o akejsi "aliancii s ortodoxnym islamom" proti sionizmu.

 

Ja samozrejme nemám problém s viac ľavicovo orientovanými disidentmi (naopak, vždy som tvrdil, že nacionalizmus potrebuje širšiu ideologickú diverzitu), avšak toto sú už naozaj odlišné prípady. Vážne, čo riešiť tam, kde sú rozpory i v úplne fundamentálnych otázkách, že?

 

Aman Againsttime

Ľubov, prečo Nemecko zaútočilo na ZSSR? Pretože "nás" chcelo napadnúť a zotročiť.  Treba si prečítať niečo od serióznych ruských historikov ako Solonin a Viktor Suvovor. A ako sa správne vždy hovorilo, "najlepšia obrana je útok". :-)

Každopádne treba pochopiť jednu zásadnú vec: Aj keby Stalin nikoho napadnúť nechcel, čo nebol tento prípad, tak už len samotná existencia boľševického štátu predstavovala vyhlásenie vojny ľudskej kultúre ako takej, a preto bolo povinnosťou každého civilizovaného štátu podieľať sa pre dobro ľudstva na jeho likvidácii. Bohužiaľ, ako dobre vieme, tak západní Spojenci sa nielenže odmietli zapojiť do boja za správnu vec, ale nakoniec sa s týmto monštrom spojili. Nuž, vrana k vrane sadá...

Aman Againsttime

Určite som nikomu nenaletel, tobôž nie nejakým havlistom, ktorých problém nebol v tom, že boli anti-komunistickí, ale práve naopak – že boli v skutočnosti málo anti-komunistickí (a to nielen v tom zmysle, že nevykonali žiadnu reálnu „očistu“ a s kľudom nechali boľševikov prezliecť kabát a ponechať si teplé miestečka bez trestu, ale i v zmysle ideologickom, keďže mnohí z nich boli a sú beznádejní neomarxistickí radikáli).

Ja som nerozoberal dôvody krachu socializmu u nás, ale skôr som chcel porovnať socialistické systémy s tými, ktoré praktizovali zmiešanú ekonomiku (nechcem písať kapitalistickú, pretože kapitalizmus v nejakej čistej forme nikdy nikde neexistoval, podobne ako nikdy nikde neexistoval reálny komunizmus. Ono v podstate všetky systémy sú zmiešaninou socializmu a kapitalizmu a otázkou je nájsť tú správnu mieru pre ideálne fungovanie).

Ja som za socializmu samozrejme nežil, ale rozprávam sa ľuďmi a skúmam - a nemám dojem, že je dôvod tento systém nejako extra glorifikovať, skôr naopak. A schválne som spomenul práve susedné Rakúsko, pretože to bola krajina bez kolónií, krajina, ktorá do 50.tych rokov mala porovnateľnú životnú úroveň ako Slovensko, resp. Československo., aby to nakoniec dopadlo tak, že v 80-tych rokoch musel Slovák pracovať o 60% viac, aby si mohol dovoliť kúpiť také isté množstvo tovaru ako Rakúšan. Čísla nás jednoducho nepustia.

Aman Againsttime

Nie, socializmus sa už xkrát ukázal ako nefunkčný, prekonaný systém (ktorý najmä v nebielych krajinách často vedie k extrémnej chudobe - viď nedávny smutný prípad Venezuely). Reálne sme vďaka nemu zaostávali za Západom (porovnajte si životnú úroveň so susedným Rakúskom). To čo môže dobre fungovať (a čo ľudia majú väčšinou na mysli, keď "básnia" o socializme) je systém silného sociálneho štátu (škandinávskeho typu), ktorý má však trhovo orientovanú ekonomiku a vytvára priateľské prostredie pre podnikanie. Ani národný socializmus v Nemecku nebol socializmom v takom tom bežne zaužívanom zmysle (ľavicový/marxistický socializmus). Hitler zachoval súkromné vlastníctvo, podnikateľskú iniciatívu a vyvaroval sa triednemu boju, ktorý tak s obľubou presadzovali boľševici. V inej rovine by sa dalo povedať , že prívržencom národného socializmu mohol byť nielen skromný robotník alebo roľník tvrdo manuálne pracujúci vo fabrike alebo na poli, ale i úspešný pán podnikateľ vlastniaci 6 víl, ktorý každý deň kupoval svojej rozmarnej manželke diamanty. Podstatná teda bola jednota národa a odmietanie triedneho boja, ktorý národ zbytočne rozdeľoval.

Ešte by som dodal, že pre politický subjekt alebo ideológiu, pokiaľ sa chce dlhodobo udržať pri moci, je veľmi dôležité, aby vedela ľuďom zabezpečiť istý životný štandard. Koniec koncov i to je dôvod, prečo sa dnešný neoliberálny systém stále udržal pri živote, prečo ľudia stále volia odpady typu Makrela a pod. - lebo sa ešte stále majú po ekonomickej stránke veľmi dobre. Ľudia jednoducho potrebujú istoty ako to správne pochopil i Fico.

Každopádne bez ohľadu na rozdielne pohľady na vhodné ekonomické systémy sa snáď zhodneme na tom, že kdejaké socky a dobrovoľné nemakačenky by nemali dostať od štátu NIČ zadarmo (a hlavne by sa ani nemali rozmnožovať, hehe. Takže eventuálne by dostávali finančnú podporu od štátu, ak by sa nerozmnožovali. Aj tak sa dá :-)).

Aman Againsttime

Každý národ predsa potrebuje nejaký svoj základajúci mýtus. A ten americký o tzv. "slobode" nie je zase až taký zlý alebo dokonca výnimočný. Problémom v USA sú skôr neskoršie, podvratné "mýty" typu "melting pot", "národ imigrantov", resp. národ budovaný na pleciach imigrantov" a pod., ktorých obdoby sa neskôr začali vyvážať aj do Európy (už aj tu na Slovensku možno počuť šibnuté drísty typu "aj my sme potomkami migrantov", neexistuje jednotná slovenská kultúra a národ a pod.). Geografická vzdialenosť nemusí byť nevyhnutne dôvodom pre menšie sympatie (a práve naopak, veľakrát sa najviac neznášajú práve "susedia"), pokiaľ je tu ideologická spriaznenosť. Každopádne nekonštatujem, že Amerika má sympatie pre Poľsko, ale tvrdím, že konkrétne americkí konzervatívci majú sympatie pre Poliakov a vice versa. Nebola to náhoda, že Trump pri svojom európskom turné uprednostnil pred západnými spojencami Poľsko. Jeho politika a politika Kaczynského sú si v mnohom podobné (samozrejme s výnimkou "ruskej otázky", kde sú práve "trumpovci" tí s pozitívnejším prístupom).

A ku katolicizmu: dá sa povedať aj to, že práve ich izolovaný katolicizmus je dnes skôr plusom, pretože ak by sa mali riadiť príkazmi toho senilného, boľševického chuja, ktorý teraz sedí na Petrovom stolci, tak by boli dosť v prdeli. :-) A vlastne so slovenským katolicizmom je to tiež trochu podobné. Naše katolícke vedenie sa tiež úplne neriadilo tým, čo prichádzalo z Vatikánu v časoch Slovenského štátu a uprednostnilo národné záujmy pred tlakom cudzej mocnosti. A následná železná opona ešte viac prehĺbila izolovanosť. Slovenský katolicizmus, resp. jeho vedenie neprešlo obdobnými liberalizačnými procesmi ako katolicizmus na Západe, a preto si viac či menej udržal svoj konzervatívnejší charakter.

Aman Againsttime

Poľský nacionalizmus má svoje špecifiká, mnohí by napísali "muchy", vychádzajúce z dosť odlišnej historickej skúsenosti či historického vývoja, či už ide o jeho anti-nemeckú a anti-ruskú orientáciu alebo prílišnú pro-americkosť (hoci treba tiež napísať, že v ich prípade ide o afinitu ku konzervatívnemu americkému spektru, ktoré, napriek mnohým omylom, pochopiteľne nie je totožné s tým, čo zvykneme označovať ako "slniečkárstvo alebo neomarxizmus) alebo niekedy prehnaný katolicizmus s jeho iracionálnymi omylmi v niektorých bioetických otázkach (potraty, eugenika...). Nemusí sa nám to páčiť, ale vzhľadom na terajšiu situáciu nepovažujem vyzdvihovanie týchto odlišností či omylov za až tak podstatné ako samotnú skutočnosť, ako sa tento národ dnes stavia voči zvrhlej bruselskej agende zaplavovania Európy hnedým morom a ako sa nebojí verejne demonštrovať viac či menej otvorene, že Poľsko musí zostať biele, inak už nebude Poľskom.
Najväčšou srandou je však samozrejme sledovanie hysterických výlevov anti-belošských radikálov, ktorí i Poliakov budú schopní označovať za "nacistov" napriek ich dobre známej historickej skúsenosti (a zároveň to pekne ukazuje ako sú záležitosti ako etnonacionalizmus alebo rasový realizmus automaticky asociované s národným socializmom napriek tomu, že ich zástancovia nielenže nemusia byť národnými socialistami alebo môžu mu i oponovať - a poznám kopec takých prípadov). Treba si uvedomiť, že nič tieto špiny nevystraší viac než veľká masa hrdých bielych ľudí ochotných biť sa za právo byť väčšinou vo svojej krajine.

Aman Againsttime

K voľbám len stručne: To čo mi príde najviac úsmevné je to, ako neomarxistické splašky typu Denník N odrazu dosť silene predstierajú radosť z "víťazstva" (úvodzovky sú naozaj na mieste) strán ako SAS, KDH a Oľano nad Smerom, pričom všetci dobre vedia, že sú pre nich stále príliš "konzervatívne", ideologicky nedostatočné. Napríklad teraz sa ku mne dostal tento text "smetiarskeho" radikála, ktorý trochu odkrýva uvažovanie týchto typov:https://komentare.sme.sk/c/20689468/vacsia-hrozba-nez-su-fasisti.html Toto oslavovanie "víťazstva" nad "fašizmom a Smerom" pôsobí naozaj ako fraška, je to nútené, neúprimné, proste FAKE. Je jasné, že tie najradikálnejšie typy s ich vlhkými snami o dovážaní čiernoty na Slovensko stále nemajú adekvátneho politického reprezentanta v parlamente (preto sa vyrobila strana Progresívne Slovensko) a neoliberálne/neokonzervatívne "kočkopsy" typu SaS, KDH a Oľano sú celkom nepredvídateľné, nespoľahlivé subjekty pre ich choré vízie.

Aman Againsttime

Súhlasím s mnkr. Napr. v mojom kraji mi príde LSNS akoby neexistentná (nemali ani župného kandidáta) kvôli nevýraznosti jej ľudí. Koľko kandidátov s výnimkou Kotlebu, Uhríka a dajme tomu Mišúna z LSNS ste aspoň trochu poznali?

Aman Againsttime

Neprišli z inej planéty, ale svojim spôsobom sú odlišný "druh". Treba pochopiť, že slniečkári majú odlišné mozgy. Už som tu spomínal, že existujú rozdiely v mozgovej štruktúre medzi liberálmi a konzervatívcami. Slniečkári sú naozaj objektívne duševne narušení a ich poruchou je xenofília (boli tu napr. nejaké experimenty typu "má vlak prejsť cez jedného černocha alebo skupinu belochov", kedy biely slniečkár jasne demonštroval svoju patologickú xenofíliu výberom černocha). Najhoršie však je to, že svoju duševnú chorobu prezentujú ako cnosť, zatiaľ čo normálne pocity a preferencie (vlastenectvo, identitárstvo, nacionalizmus) klasifikujú ako duševnú poruchu.

Aman Againsttime

Dobre, tzv. genderové témy majú svoj význam, pretože sú dnes prepojené práve i s rasovou otázkou a otázkou imigrácie a tzv. multikulturalizmu/"diverzity". Ide o spojené nádoby. Nejde len o to, že neomarxisti ich radi spájajú vo svojej "politike identity", ale i o samotný fakt, že dnešnému zamorovaniu Európy tretím svetom predchádzali práve záležitosti ako sexuálna revolúcia, prienik radikálneho feminizmu do akademickej sféry, vzostup LGBT tématiky, resp.mobilizácia sexuálne a genderovo odchýlených ľudí, útok na "toxickú" maskulinitu atď, atp. Spoločnosť musela byť do istej miery oslabená predtým, než by bola ochotná akceptovať svoju náhradu skrz masovú nebielu imigráciu, pričom útok na tradičné genderové stereotypy a rodinu s cieľom ich zničenia tu zohral veľmi dôležitú úlohu. Je jasné, prečo sionistom (alebo globalistom, ak teda máme používať najnovšie termíny) na tom tak záleží. Dokonca i v prípade, že spoločnosť ostane rasovo homogénnou, tak je pre nich lepšie, ak sa masy zmenia len na bezpohlavné, "beztvaré", od štátu závislé stroje v korporátnej mašine (koniec koncov i preto sa tak veľmi podporoval feminizmus, tzv. "ženské oslobodenie" - aby korporácie navýšili počty otrokov). Napokon máš tu krajinu ako je Japonsko, ktoré je ukážkou rasovo homogénnej krajiny, ktorá však tiež celkom trpí dôsledkom týchto radikálnych zmien v genderových/sexuálnych otázkach - od veľmi nízkej pôrodnosti až po fakt, že množstvo ľudí v živote ani nemalo sex a/alebo je závislých od porna a neschopných normálneho partnerského spolužitia (problematika modernej pornografie a jej dôsledkov je takpovediac na samostatnú diplomovú prácu).

 

Samozrejme, že máš istú pointu v tom, keď naznačuješ,že pohlavná zámena nie je niečo, čo musí nevyhnutne viesť k zániku civilizácie. Boli tu kultúry (napr. niektoré indiánske kmene alebo niektoré paganistické kultúry staroveku, ba kľudne by sme sem mohli zaradiť i rokokové obdobie v Európe s jeho kastrátmi a makarónmi (doboví metrosexuáli, "tretie pohlavie" ako ich niektorí v tých časoch označovali), ktoré v tej či onakej forme akceptovali istú genderovú nevyhranenosť a napriek tomu pretrvali celé stáročia. Ale čo je dôležité poznamenať je to, že hoci tieto spoločnosti dokázali byť niekedy až prekvapivo tolerantné k sexuálnej/genderovej"inakosti", tak nikdy nespochybňovali nevyhnutnosť tradičných rolí muža a ženy pre pokračovanie civilizácie. A hoci dali istú možnosť autonómie"vychýleným" jedincom, možnosť autenticky existovať, byť sebou samým, tak ich nikdy politicky nemobilizovali proti tradičnej majorite.  Nerobili z nich "nový proletariát". To sú základné rozdiely oproti súčasnej dobe s jej dúhovým šialenstvom.

 

Aman Againsttime

Američania sú práveže veľmi neobľúbení - nielen kvôli ich príšernej zahraničnej politike, ale tak nejako všeobecne (viď populárna predstava o hlúpom Američanovi, ktorý neovláda ani základnú geografiu). Pochopiteľne, sú tu médiá ako Týždeň, ktoré ich ospevujú, ale ak ide o názory bežných ľudí, tak postoj býva skôr kritický.

Aman Againsttime

Nebola to posadnutosť, ale skôr pokus vyskúšať ako sa budú ľudia chytať práve na tento radikálny anti-feminizmus (dnes už sa, najmä na Západe a v internetovom priestore, stáva z toho trendová záležitosť - a vlastne i to je dôvod, prečo už od toho chcem upustiť. Keď už takpovediac každá druhá pipina potrebuje na youtube zavesiť video s názvom "Why i am not a feminist", tak hrať sa na nejakého drsného anti-feministického disidenta je už trochu trápne).

Každopádne, nebudem popierať, že okrem rasového realizmu ma veľmi zaujíma i pohlavný realizmus, ktorý považujem za takmer rovnako dôležitý a ktorý sa tiež začal od istej doby silne popierať (inak príde mi celkom zaujímavé, že popieranie pohlavia a pohlavných rozdielov vytáča ľudí - vrátane silných liberálov, viď spomínaní "skeptici" - viac ako popieranie rasy, hoci sú rozdiely v mentálnych schopnostiach medzi pohlaviami o niečo menšie ako medzi niektorými rasami). Takže áno, zaujímajú ma aj takéto témy, nepomôžem si. Stále si myslím, že má význam venovať sa aj im, ale nemienim ich už tak často otvárať kvôli súčasnej sprofanovanosti.

Aman Againsttime

Nebudem už predlžovať zbytočnú debatu o použití cudzieho jazyka v diskusii, ani o Nemcoch (kde som predsa jasne napísal, čo som chcel tým povedať).

Nechápem však, prečo sa tu oháňaš nejakou tlstou feministkou? (Mimochodom, hnev vôbec nie je správne slovo pre popis emócie, ktorý vo mne vyvoláva. Je to znechutenie, ľútosť zmiešaná s opovrhnutím, ale často aj výbuch smiechu - a ten naozaj neviem kontrolovať, priznávam :-D). A výsmech je častokrát jediný spôsob ako zareagovať na ideologického fanatika. Nebol si to náhodou ty, kto tu písal, že logické argumenty na nich platiť nebudú? A to nehovorím o tom, ako dobre to, po psychologickej stránke, pôsobí na druhú stranu, ktorá sa vysmieva).
Popravde, budem prvý, kto pripustí, že feminizmus je vyhoretá téma, kde už všetko dôležité dávno odznelo. Ja som sa mu nikdy nejako špeciálne nevenoval (akože koľko z mojich príspevkov, prekladov a článkov sa týka feminizmu? Asi 10%? Možno i menej.) a i preto som cítil potrebu napísať článok "Identifikácia feministky", čo je základný sumár všetkého potrebného, čo treba o feminizme a feministkách vedieť. :-) Preto to bolo poňaté ako satira, výsmech a vulgarizácia, pretože k tejto téme sa už po toľkých serióznych kritických analýzach ani nič originálne povedať nedá. A predovšetkým, ako som to spomenul i v mojom článku o "skeptikoch", feminizmus je nízko visiace ovocie, ľahká, v podstate nekontroverzná téma, do ktorej sa s obľubou púšťajú i liberáli (jednoducho povedané, tie šialené kravy nikto nemá rád:-)), a preto sa veľmi nechcem tejto oblasti v budúcnosti nejako hlbšie venovať (alebo lepšie povedané, len príležitostne - v závislosti od momentálnej nutnosti). Takže toľko k mojej "posadnutosti" feminizmom, ktorú mi mylne prisudzuješ.

Aman Againsttime

Ja som poukázal na praktické uvažovanie tých, ktorí majú v cudzom jazyku istotu. Prečo by druhú stranu zaťažovali nejakým prekladom, ak sa, resp. veria, že sa dokážu v cudzom jazyku vyjadriť na patričnej úrovni? Samozrejme, že v rodnom jazyku sa človek bude vyjadrovať lepšie (hoci nemusí to byť vždy tak - viď prípady, kedy človek dlho žil v cudzine a trochu pozabudol svoj rodný jazyk). A koktať a slabo vyjadrovať myšlienky môže aj vo svojom rodnom jazyku. Ja som netvrdil, že jej angličtina bola dokonalá, ale dosť slušná na to, aby mohla dať v nej rozhovor. Pochopiteľne, ak by ovládala angličtinu ako Radičová, potom by to bola z jej strany celkom idiotina, ale toto nebol až taký (tragický či tragikomický?) prípad :-). Prízvuk má, ale neprišiel mi až taký silný na prvé počutie, ako býva zvykom. Ale naozaj vehementne odmietam tu rozoberať takéto triviality. Dobre, súhlasím, že mala hovoriť po nemecky. Koniec diskusie na túto tému :-)

Ja mám zase na hovno náladu? Zase? O moju náladu sa naozaj nemusíš báť. Naopak, ja som úplne v pohode (ja totiž zásadne píšem na webe príspevky vtedy, keď som kľudný a vyrovnaný - čo je prakticky 80% môjho času, keďže som výrazný flegmatik. Ak by som ich mal písať v stave hnevu, tak ani nechci vedieť ako by vyzerali :-D. Videom som síce bol znechutený, ale nie tak, že by som chytal nejaký amok. Za tie roky na webe mám už dobre vypestovanú imunitu na to, aby ma takéto video alebo akýkoľvek článok od nepriateľa vedeli rozhádzať tak, že by som stratil kontrolu). Každopádne, ja vôbec neútočím na Nemcov ako celok. Je mi ľúto, ak to tak vyznelo, ale naozaj som chcel vyjadriť niečo iné. Mne skôr išlo o to poukázať na to, že nebude jednoduché obhajovať pro-nemeckú orientáciu, keď takpovediac odvšadiaľ na teba vyskakujú takéto iritujúce videá, v ktorých Nemci (a bohužiaľ čoraz častejšie i "Nemci") pôsobia ako totálne vygumované zombies. Mne je ľúto tohto negatívneho obrazu Nemcov, chápeš?

Aman Againsttime

Nechápem, prečo by mala daná politička zbytočne zaťažovať televíziu s nejakým prekladom, ak daný jazyk ovláda na veľmi dobrej úrovni (dokonca nemá ani prízvuk). Sulík by v nemeckej televízii tiež mal hovoriť po slovensky, či čo?

Inak, keď už riešime cudzie jazyky, tak dnes som sa trochu venoval nemčine netušiac, že i takáto neutrálna činnosť nakoniec skončí znechutením. Ešte i na kanáli zameranom na štúdium nemčiny si nemôžu odpustiť jebnutú propagandu: https://www.youtube.com/watch?v=3w6oirSV6Zw. Dúfam, že tí degéni v tom videu nie sú nejaká reprezentatívna vzorka Nemcov. :-D Hrôza. Pripomenuli mi moju trafenú angličtinárku z gympla. Tá nás vedela okrem angličtiny poučiť i o výhodách multi-kulturalizmu a rasového miešania (naozaj nepreháňam). Ale tak dnes, ako naznačil i najnovší text od Okoloidúceho, sa dočkáte multi-kulti propagandy dokonca i na matematike, takže čo sa vôbec nad tým pozastavujem, že? :-)

Aman Againsttime

Nezdá sa mi, že by tu dnes bolo tak veľa ľudí, ktorí by túžili po obnove Československa. Obzvlášť moja generácia ani nemôže pociťovať nejaký sentiment, takže v tomto smere je všetko ok a väčšina ľudí to cíti podobne ako Náhodný okoloidúci, pričom žiadna čechoslovakistická svoloč, akokoľvek hlučná, na tom veľa nezmení. O to viac sa človek musí pozastaviť nad bláznami ako Vaský. Ale ktovie, možno to Vaskému aspoň trochu pomáha v tom, že ho liberálne, k čechoslovakizmu inklinujúce, "elity" neženú pred súdy. :-D

Aman Againsttime

Neviem, ale české voľby ma nechávali celkom chladným. Z môjho pohľadu to nie je ani sklamanie, ale ani nejaká extra výhra. Popravde, čakal by som od Čechov i viac vzhľadom na kvalitu ich alternatívnej scény a skutočnosť, že sú ešte "islamofóbnejší" než my.

Od Babiša veľa neočakávam, predsa len to nie je ideológ Orbánovho razenia (momentálne najlepší politik v Európe), ale rád sa nechám prekvapiť.

K Okamurovi: hej, aj mňa prekvapilo to množstvo žlče zo strany niektorých tzv. nacionalistov na jeho adresu, s ktorou som sa stretol na webe (najmä na FB). Je to smutné, že tzv. nacionalisti stále potrebujú riešiť nejaký "ideologický purizmus" namiesto "víťaznej stratégie". Potom nečudo, že sú tam, kde sú. Preboha, kedy už tí hlupáčikovia pochopia, že je to i o kompromisoch (proste je to tak, v práci, v škole, v bežnom živote ich musíte robiť neustále a kto ich nerobí dopadá zle) a hľadaní spojencov - i v odlišných ideologických rankoch (nemôžete predsa od každého očakávať, že z neho bude "hardcore 1488 ideológ").

Aman Againsttime

Len upresním, že som to napísal nepresne - nie 11% z celej českej populácie, ale z tých, ktorí volili. Každopádne číslo 10-11% je môj odhad na počet duševne narušených jedincov (narušených v zmysle, že ide o ľudí s nejakou vnútornou patológiou (drogová závislosť, sexuálna deviácia, xenofília, sebanenávisť a pod.), ktorá ich predurčuje k inklinácii k neomarxizmu/radikálnemu ľavičiarstvu) v rámci českej a slovenskej populácie.

Aman Againsttime

No veď práve - Piráti sú jasní. Bartoš nepotrebuje povedať jediné slovo, pretože od pohľadu je predsa jasné, že ide o zvrhlú a asociálnu kreatúru. Pointa je však v tom, že v Česku je očividne vyše 11% populácie duševne narušených. Čo s nimi? Holt, obroda národa veru nebude ľahká. :-)

Aman Againsttime

Náhodný okoloidúci: Hej, zväčša hlúpe mladé baby, ale aj kdejakí tzv. študenti "spoločenských vied", xenofilní buzeranti, Antifa a iná extrémistická svoloč.
No a postarší zbytok zase tvorí stará známa havloidná čvarga.

Aman Againsttime

Veru, je to naozaj des. A hlavne prípady akým je táto opičia boľševická suka pekne demonštrujú do akých radikálnych sračiek sa USA dostali. Nasledovný prejav je vskutku chuťovka: https://www.youtube.com/watch?v=TTB-m2NxWzA Nuž, keď môže byť sadistická vrahyňa oslavovaná v USA ako "bojovník za slobodu a rovnosť" za pochodu tamtých besných kráv, prečo nie i otvorený komanč? Ale hlavne, že sú USA vrcholom demokracie a kapitalizmu, že? 

Aman Againsttime

A to sme prosím pekne ešte nerozoberali ďalšiu ukrutnú zhovadilosť, ktorú si Česi zvolili do parlamentu - Pirátov. Nevedel som, že takmer 11% českej populácie rado fetuje a počúva techno. :-D Čo to preboha živého musí byť za hovädo, ak si do parlamentu zvolí takúto odpudivú socku (už len za tie vlasy by som strieľal)?: https://www.youtube.com/watch?v=_jBj6QSH3p4

 

Aman Againsttime

(((Oni))) schválne odvádzajú pozornosť tým, že sa sústredia len na kožný pigment (akoby to mal byť jediný rozdiel). Dobre si to všímajte. Keď tu bol Bránik tiež nepoužíval pojem rasa, ale hovoril o odlišnej farbe pleti. Možno to niekomu pripadá ako nepodstatné slovné spojenie, ale i takéto detaily treba registrovať.

Môžu si teoretizovať o kožnom pigmente alebo o tom či sme všetci vyšli z Afriky, ale ťažko zmenia fakt, že je tu takmer 30 bodový rozdiel v IQ medzi subsaharskými negroidmi a európskymi kaukazoidmi a tento rozdiel je podmienený predovšetkým geneticky.

Aman Againsttime

No, pre zasmiatie sem ešte musím hodiť túto novú sračku, ktorú mi dnes vyhodil FB: http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/204027-konec-nadrazenosti-bile...

Schválne som si hodil do googlu meno dotyčnej "vedkyne" a pozrel si jej Twitter: https://twitter.com/sarahtishkoff (okrem fyzickej odpudivosti, tiež nižšie zistíte, že je to "anti-trumpistka" a vadí jej jeho imigračný ban). Podľa mňa je dosť jasná. :-D

Nebojte, keď bude viac času, tak začnem prekladať sériu textov o rasovom realizme. Treba túto tému poriadne pretlačiť.

Aman Againsttime

No veď práve. Aký to má význam, keď pohár vyhrá francúzske ("francúzske") mužstvo, keď ho z polovice ani netvoria Francúzi (resp. tvoria ho "papieroví" Francúzi). Nemalo by to byť predsa o schopnostiach toho ktorého národa? Je to naozaj ukážkový problém multi-kulturalizmu a tzv. občianskeho nacionalizmu. Ukážka toho ako deformujú realitu.

Aman Againsttime

Nedávno sa tu rozoberal prípad znásilňujúceho negra, ktorého sem dovliekol istý basketbalový klub a Ema podľa mňa správne podotkla, že by bolo na čase sa trochu povenovať i problematike športu - teda tomu, ako je i šport dnes nechutne zneužívaný na politickú propagandu multi - kulti (tu máte nádherný príklad) a negrofílie a ako sem pumpuje agresívnu čiernotu. No a teraz zas Nko prišlo s týmto iritujúcim rozhovorom, ktorý mi zase zvýšil tlak a potvrdil mi fakt, že okolo futbalu sa dnes motá kopec patologických, xenofilných jedincov (to je i moja osobná skúsenosť. Ak sa budeme baviť teraz čisto o (na prvý pohľad normálne pôsobiacich) chlapoch, čiže nebudeme počítať klasických polobuzerantských "beťákov", tak mnohí silní "anti-rasisti" a "slniečkári", s ktorými som sa stretol, boli zároveň silnými fanúšikmi futbalu (samozrejme bavíme sa o vizuálnom sledovaní, nie fyzickej hre). Proste som si všimol isté prepojenie. Samozrejme to neznamená, že väčšina fanúšikov futbalu sú negrofili/multikulturalisti, ale tieto tendencie sú v tomto športe (a v iných športoch ako basketball, americký futball a pod.) viac prítomné kvôli importu a následnej propagácií hnedoidov.

Takže za seba hovorím radšej hokej  - to viete, treba uprednostňovať "biele" športy :-D. 

 

 

 

Aman Againsttime

Tú hlupaňu sme tu už rozoberali. Chcel som však k nej napísať, že ma ani veľmi neprekvapuje skutočnosť, že je takáto vzhľadom na odbor, ktorý študovala. Štúdium histórie dnes nie je nič viac než obyčajný indokrinačný kurz. Ja sám som mal možnosť byť "trénovaný" akademickými historikmi, resp. povedzme, že som celkom dobre oboznámený s ľuďmi, ktorých produkujú fakulty histórie alebo ktorí sa špecializujú na dejiny a môj dojem z nich je skôr žalostný. Samozrejme vždy sa nájdu nejaké výnimky, avšak pointa je v tom, že zrovna dejepis/história ako nie exaktná veda, ale spoločenskovedný obor ľahko podliehajúci subjektívnemu výkladu, bude veľmi dobre slúžiť v pretláčaní sledovaných ideologických naratívov.
Ale páči sa mi celkový formát, s ktorým prišla - forma atraktívnej výučby dejepisu na youtube pre mladých. A do toho viac či menej subtílne pretláčanie "slniečkovej" ideológie. Veru, treba sa učiť rafinovanosti...

Aman Againsttime

Opäť dochádza k nedorozumeniu.
Hneď k prvej vete: určite netvrdím, že si proti internetu. Nikto so zdravým rozumom nie je proti internetu. Myslím však, že ho teraz podceňuješ.

Nebyť neho bola by terajšia situácia o dosť horšia. Napr. na začiatku 90-tych rokov boli nacionalistické hnutia na tom horšie z hľadiska dosahu ich propagandy aj z hľadiska ľudskej kvality. Vidno to napr. na úpadku skinheadskej subkultúry a podobných "pascí". Samozrejme, že stále je tu kopec buriny, kopec hrozného klišé, ale veci sa predsa len pohli správnym smerom (Pozeral som nejaké prieskumy, podľa ktorých bolo na začiatku 90-tych rokov v USA menej ľudí naklonených bielemu nacionalizmu, než je tomu dnes. A v mnohých iných belošských krajinách to bude podobné).
Vďaka internetu sa najmä zvýšil počet priaznivcov našich ideií, ktorí sú normálni, nepatologickí jedinci. Kvalita "hnutia" objektívne vzrástla (teraz sa to zdá možno trochu v rozpore s mojou predošlou kritikou, ale je to tak. Bez internetu by to bolo ešte o dosť tragickejšie). Nemôžem si pomôcť, ale ťažko uverím tomu, že by som názorovo bol tam, kde som teraz, nebyť internetu. Neviem si to predstaviť. Určite by som inklinoval viac k tomu, čo sa označuje ako "pravicové" politické spektrum, ale pochybujem, že by úroveň mojej angažovanosti a ponorenia sa do podstatných problematík bola taká, aká je teraz. A takto to budeš mať s mnohými.

Opäť, invázia z r. 2015 bola zásadná, ale nebyť internetu, tak by globálna ideológia omnoho ľahšie zakrývala jej závažnosť a kruté dopady. Ľudia mali možnosť vidieť tie desivé masy násilnej čiernoty valiace sa Európou, ktoré by inak TV či tzv. štandardné médiá neukazovali.

K videám: práveže to nie je pravda. Ak by to tak bolo, potom by si tu nemal videá (najmä "slniečkárske" videá:https://www.youtube.com/watch?v=2X-PgHSZh6U), ktoré sa doslova topia v "dislajkoch" a kde je 90% komentárov negatívnych. Takže nemáš pravdu, že videá sledujú a komentujú len priaznivci. Veľakrát je to presne naopak a videá sú doslova potápané odporcami. A nie je neobvyklé, že pri videách je počet lajkov a dislajkov vyrovnaný a diskusia je pestrá, plná rôznych názorov.

Myslím, že som sa však mal vyjadriť jasnejšie, prečo kvalitný racionálny prístup nepovažujem za úplnú zbytočnosť. Vieš, ja si samozrejme dobre uvedomujem, že väčšina ľudí sa na racionalitu nechytá, že sú to tvory skôr emocionálne a že na rôzne typy treba aplikovať rôznu propagandu (aj som to nedávno spomínal na prope). Lenže ja som ti predsa vždy hovoril, ktorá skupina je pre mňa prvoradá.

Potrebujeme vôbec zobudiť "všetkých"? Nie, nepotrebujeme. Sú tu nejaké štúdie, ktoré prišli s tým, že istá idea sa stane široko rozšírenou, ak je horlivo vyznávaná aspoň 10% populácie. Ale pointa je v tom, že nesmie ísť o "spodnú" časť populácie, o tých, ktorí nemajú žiaden alebo len nepatrný vplyv, ale o tých "najlepších" - o ľudí, ktorí majú prístup k 3 základným silám: k peniazom, verejnému vplyvu a vzdelaniu.
Pochopiteľne, že takýto ľudia budú mať v priemere vyššie IQ, a preto aj propaganda na nich zameraná bude musieť byť sofistikovanejšia (vrátane solídnej práce s logickými argumentami a faktami).
Navyše ja nehovorím len o presviečaní neprebudených. Hovorím o tom, ako skvalitniť disent tak, aby bolo pre systém ťažšie náš vykreslovať ako hlupákov a bláznov. Treba nezaspať a neustále posúvať level.

A k mojej vete o "inteligencii" ako autorite: ja som schválne dal slovo do úvodzoviek. Samozrejme, že múdrosť a vzdelanie sú každým všeobecne uznávané hodnoty a inteligentne pôsobiaci človek bude mať väčšiu šancu stať sa autoritou pre ostatných. Alebo chceš snáď tvrdiť, že nám nepomôže, ak budeme mať na svojej strane viac inteligentne pôsobiacich jedincov, či čo?

Aman Againsttime

Odievanie som dnes naozaj nespomínal, hoci aj s tým majú nacionalisti (najmä teda kotlebovci) problém. Uznávam, že prechod z uniforiem na zelené tričká bol istý PR pokrok, lebo "lepší vidlák ako fašista", ale  bolo by už na čase to posunúť do ďalšieho levelu.  A nemám dojem, že by si zrovna Slováci dnes cenili veľmi "robotníka a roľníka" vzhľadom k tomu, ako sa idú roztrhnúť za tým, aby ich decká študovali na gympli a vš. Či sa nám  to páči alebo nie, tak vyvoňaný "pán podnikateľ" v obleku je dnes novodobý vizuálny vzor i na Slovensku. Ak mám hovoriť za seba, tak podľa mňa sa nič nevyrovná klasickej maskulínnej elegancii  Jamesa Bonda, ale ľudsky chápem, že niektorí skôr preferujú sedliacke, gazdovské typy (ktoré majú samozrejme tiež svoje špeciálne čaro). Z hľadiska propagandy a prezentácie však nacionalistom  dnes radšej odporúčam toho Jamesa Bonda. :-)

 

Aman Againsttime

Náhodný okoloidúci, áno, o tomto som tu už písal. Viac atraktívnych žien (ktoré majú aj niečo v hlave) "hnutiu" len a len prospeje. Osvečilo sa to na Západe a nevidím jediný dôvod, prečo by sa to nemalo osvedčiť aj tu. Preto to jednoznačne podporujem.
V podstate tá kravička, na ktorú som tu hodil odkaz, ani nevie, čo je v súčasnosti na youtube trendom. Trendom sú atraktívne baby s anti-feministickými či celkovo politicky-nekorektnými postojmi. Milé dámy na Slovensku, toto chlapov berie a nie nejaké 100x omleté drísty o utrpení Židov. :-)

Aman Againsttime

Ja absolútne nespochybňujem, že fyzický tlak v podobe zhoršenia životnej situácie nie je podstatný faktor. Tvrdím len, že to nijako neneguje význam dobre robenej propagandy (a v rámci nej solídnej argumentácie).

Ja som nikdy netvrdil, že v alternatíve sú skrachovanci. Obzvlášť dnes pôsobí v alternatíve množstvo mimoriadne talentovaných a inteligentných ľudí, len konkrétne na Slovensku mám dojem, že je ich akosi pomenej, resp. menej než by ich malo byť (bolo by nadlho riešiť, prečo je tomu tak) - minimálne, ak sa bavíme o alternatíve nášho typu. A práve to by som rád zmenil. Ak sa to podarilo Maďarom (Jobbik je strana intelektuálov a teší sa najväčšej podpore medzi mladými vysokoškolákmi), tak ma nikto nepresvedčí, že sa to nedá i na Slovensku. Chcem byt v tomto smere optimista.

Stránky