Názor univerzitního biologa: Islám a psychické poruchy ...

Pokaždé, když se nějaký "hodný muslim" záhadně promění v islámistu - tj., vyrazí mezi lidi ve výbušné vestě, v náklaďáku nebo aspoň s mačetou, sekyrkou či nožem - tak pokud není zlikvidován na místě, ale zadržen, média i experti jej záhy označí za "duševně narušeného jedince". Z toho pak je vyvozováno, že "čin neměl nic společného s islámem" a poslouží to coby polehčující okolnost. 

"Hráblo jim z alláha", mohli bychom věc odbýt my, kteří víme svoje. Islám byl založen šílencem a je skutečně tak šílený, tak se vymykající jiným lidským kulturám, že si v něm těžko zachováte duševní zdraví. Jenže může být složitější. Pod "duševně narušenými" diagnózami totiž bývají podepsáni soudní psychiatři. Těžko budou všichni mediálně či politicky stejně zpracováni. Prorok mohl být šílený, ale proč ho ti "normální" okolo neumravnili, proč se islám "neuzdravil" během početního růstu věřících a proč někteří věřící propadají fanatickému amoku spíše, než jiní? Jsem často obviňován z toho, že problém islámské expanze "sexualizuji" - že ho zjednodušuji na vztahy mezi pohlavími a v rodinách. Vím, proč to dělám: Jsem primárně biolog a každý střet kultur má svou (socio)biologickou rovinu, pro kterou jsou věci okolo rozmnožování klíčové. Postupně jsem ale dospěl k přesvědčení, že je třeba jít ještě dál. Míním problematiku islámské expanze psychiatrizovat. Mohu se odvolat na autoritu nejpovolanější: Bill Warner z Centra pro studium politického islámu se několikrát zmínil, že je na místě zkoumat vztah mezi islámskou vírou a psychickými poruchami. Ujímám se jeho výzvy. 

Důležité upozornění.  Vztah islámu a sexuality jsem zkoumal léta, na příbuzné téma jsem uveřejnil dva vědecké články, od islámu jsem pomáhal dostat několik dívek. Pro to vše, a protože všichni máme nějakou sexualitu, troufal jsem si hovořit z pozice autority. V otázkách psychiatrických jsem naopak laikem, mohu se v řadě věcí mýlit. Skoro určitě budu volně zaměňovat názvy diagnóz, plést "choroby" a "poruchy osobnosti" a podobně. Přesto neskromně věřím, že některé postřehy by měly zajímat i profesionály, přinejmenším jako pracovní hypotézy k dalšímu přemýšlení. 

A ještě jedno upozornění. Stejně jako u sexuality platí, že mnohé z toho, co jsem vypozoroval u mohamedánů a islámofilů, lze jako v zrcadle vypozorovat u odpůrců islámu. Je to naprosto logické. Šílený systém přirozeně láká různé šílence: Když už nic, tak si ho "očichají", jako očichává pes fenu. Následně je jen na nich, na jejich mravním rozhodnutí, na kterou stranu se přidají.

1. Napřed to zdánlivě "povrchní" - autisté, obsedantní poruchy, Aspergeři..

Situace, kdy je člověk jakoby uzavřen ve svém vnitřním světě, odkud jen stěží hledá cestu k jiným lidem, nesnadno s nimi navazuje normální interakce, nechápe emoce druhých ani svoje, interakcím s druhými se musí - mnohdy bolestně - učit. Pokud se ocitne v situaci, na kterou není zvyklý, v cizím prostředí a podobně, může nastat panický atak, zkratkovité jednání. Často cítí nutkání vykonávat opakované rituály a činnosti, případně si "myslet" opakované, někdy až destruktivní myšlenky. Vím, že obrovsky zjednodušuji. 

Cosi obsedantně-kompulzivního nacházejí někteří analytici právě v Mohamedovi: Jak v jeho posedlosti alláhem, anděly a džiny, tak jeho detailních návodech jak se modlit, mýt, jíst, souložit, defekovat - a samozřejmě jak interagovat s jinými lidmi, od manželek a dětí po nevěřící a nepřátele. Všechny náboženské systémy přikazují věřícím, jak se modlit nebo co jíst - ale pokud je mi známo, žádný neklade důraz na ty nejmenší detaily a žádný tak nebazíruje na neustálém opakování všech předepsaných činností. Některé mohamedánské příkazy ("nepřekročit kanál - zakrýt před spaním nádobí - umýt si po souloži vlasy a vousy") jsou vyloženě "autistické" - řečeno velmi lidově - a mnoho takto postižených osob si toho všimlo. 

Mezi atiislámisty jsem potkával překvapivě hodně osob z autistického spektra - lidí se silnějšími nebo slabšími náznaky výše popsaných projevů. Pokud na to přišla řeč, svěřovali se, že je obsedantní nebo autistická stránka islámu děsí. Že se v ní poznali, dovedli se vcítit do mohamedových pohnutek - a byli schopni nahlédnout, jakým způsobem dotyčný svou "slabost" zneužil k zotročení jiných lidí. Dokonce se přiznávali, že by jim v islámu mohlo být dobře. Poskytl by jim návod ke zvládnutí složitých mezilidských vztahů. Jenže to odmítli - což už byla volba vědomá, mravní. Hluboce si jich za to vážím, ale současně si uvědomuji, že jiní v jejich situaci morální kompas nemusí mít. 
 

2. Nyní to děsivé - psychopati

Ten pojem se používá v užším či širším smyslu, v tom širším to je jakákoli porucha osobnosti se sociálně škodlivými následky, v tom užším pak jde o tzv. "antisociální poruchu osobnosti". Psychopat se má vyžívat v chování, které škodí jiným; chybí mu empatie a svědomí. Je suverénní, v ničem se neomezuje, necítí trému ani výčitky, jeho jediným zájmem je jeho vlastní prospěch. Současně je citově chladný, jakoby vnitřně mrtvý. Jediné, co ho rozehřeje a uvede do chodu, je, když může manipulovat, využívat a zneužívat druhé. Lidi okolo sebe vnímá jako hračky, ubližuje jim pro své pobavení. O psychopatech se říká, že jim chybí svědomí. Tyto ďábelské vlastnosti jdou často ruku v ruce s osobnostní a sexuální přitažlivostí, což je činí o to nebezpečnějšími. Evoluční psychologové vnímají psychopatii jako "sociální parazitismus". Pokud je psychopat svým okolím odhalen - což se přihodí těm hloupějším z nich - končí často ve vězení. Pokud ne, setkáme se s ním ve vrcholné politice, na špičkových postech byznysu nebo akademické hierarchie. 

Islám se, jak známo, na rozdíl od všech ostatních velkých náboženství s lidským svědomím nepočítá. Zatímco křesťanství, buddhismus, hinduismus atd. se lidské svědomí snaží kultivovat uznávají jeho větší či menší nezávislost na božské vůli, islám známým veršem 8:17 (od něhož se samozřejmě odvíjí celá "filosofie") člověka od svědomí osvobozuje. Cokoli provedete je alláhova vůle. Jste samozřejmě kontrolováni, ale ne "zevnitř", svědomím, nýbrž "zvenku" - příkazy islámského práva a ostatními souvěrci. Výborně to vysvětluje dánský psycholog Nicolai Sennels:
 
 
 Islámské právo, jak známo, dovoluje ledacos - pokud se toho dopouštíte směrem ven, k nevěřícím, případně směrem ke slabším souvěrcům, ženám, dětem. 
 
Chytrý a úspěšný psychopat pro své rejdy žádný islám nepotřebuje - vyšplhá se vysoko ve společenské hierarchii i bez něj. (Případně se nikam nevyšplhá a bude si pěstovat koníček sadistického vraha, aniž by jej u toho někdo chytil.). Psychopatie však nesouvisí s inteligencí - a hloupým psychopatům, kteří v normálním světě plní věznice a zaměstnávají obsluhu šibenic či elektrických křesel, nabízí islám skutečné požehnání. Moci si s druhými lidmi dělat, co chcete - a ještě za to být oceňován svými souvěrci. Snad žádná společnost nedokázala patologickou energii psychopatů zužitkovat (dokonce i nacisté provedli občas čistku zaměřenou na patologické násilníky ve svých řadách). Islám to dokázal: Jednak do svých řad láká psychopaty z řad nevěřících, jednak je zapojuje do svého šíření. 

Dívejte se pozorně, kdy zase uslyšíte někoho mocného, vlivného či bohatého básnit o "islámských hodnotách". Půjde-li o osobu charismatickou, magneticky přitažlivou, je vysoce pravděpodobné, že jde o psychopata. 
 

3. Konečně to záhadné: Poruchy osobnosti typu B

Pravý psychopat většinou není diagnostikován, dokud není chycen při činu a tudíž se dostane "pod dozor" soudnímu psychiatrovi. Nevyhledává totiž lékařskou pomoc, svou "poruchou" netrpí - utrpení laskavě přenechá jiným. Existuje však několik dalších "poruch osobnosti typu B", které svým nositelům nemalé utrpení působí. To neznamená, že nemohou řádně trápit i lidi kolem sebe - podstatné ale je, že na rozdíl od "antisociálního" psychopata trpí hlubokou vnitřní bolestí. 

Podle učebnic patří do skupiny B tři podtypy - narcististický, histrionský a hraniční - přičemž samozřejmě existují přechody mezi nimi, přechody k psychopatii i přechody k "normálnosti". (Mluvíme o lidské duši, ne o druzích brouků či chemických sloučeninách, takže každá klasifikace je nutně zjednodušující). Pokud mají něco společného, je to "porouchané" prožívání emocí a vztahů. Narcista je emočně zploštělý, věří, že lidé okolo něj mu cosi dluží, on má nárok na jejich obdiv, na úspěch. Histrion touží po pozornosti, upozorňuje na sebe, jeho emoce se rychle střídají, ale jsou ploché a nestálé. Hraničář má naopak emoce absolutně vybuzené, je jejich hříčkou a otrokem, přičemž tou hlavní emocí, která jej naprosto ovládá, je strach z opuštění - kterému "předchází" mj. tím, že se vrhá do předem ztracených vztahů. Všichni tři samozřejmě zhusta trpí. Narcista sžíravě, vnitřně, závistivě a žárlivě.  Histrion teatrálně, hlučně, ne nějak fatálně, zato však často a otravně pro všechny okolo. Hraničář pak "absolutně", protože nic není s to uspokojit jeho potřebu klidu a bezpečí. (Osoby s poslední diagnózou mají ze všech psychických poruch největší šanci, že zemřou předčasně, vlastní rukou.)  

A teď to strašlivé: Ač nikdo přesně neví, odkud se tyto stavy berou, v literatuře, kterou jsem (povrchně) prostudoval, panuje shoda, že souvisejí s citovým zraněním v raném dětství. Budoucí narcista byl ponižován nebo přechvalován (nejčastěji však obojí), zoufale prahne po uznání. Budoucí histrion byl přehlížen, zanedbáván, odtud potřeba být středem pozornosti. Hraničář prožil něco, co dětská dušička vnímala jako opuštění či zradu. Všichni se po celý budoucí život snaží tato zranění překonat. Narcista se upne na sebe a snaží se vyniknout, "všem to dokázat" - nenajdeme je jen mezi sportovci či v show byznysu, ale třeba i mezi vědci. Histrion bude navazovat krátká "dramatická" přátelství a vztahy, ničit pohodu lidí okolo sebe a úspěšně kazit firemní jednání i přátelské večírky. Hraničář změní každý bližší mezilidský vztah v horror pro všechny zúčastněné.  
 
Nyní si uvědomme, jak funguje ideální islámská výchova: Přísná pravidla včetně zákazů činností, které jsou pro děti tak nezbytné, jako voda pro rybu - tedy zpěvu, tance, výtvarného vyjádření. Naprosto zkroucené vztahy v rodině, kde otec šikanuje maminku, vyzdvihuje syny nad maminku i dcery (a to nezávisle na věku a "zásluhách"). Neustálý důraz na přesné provádění rituálů, stejně jako neustálé strašení alláhem, džiny a džehennou - strašení už od miminka a strašení, před nímž vás neochrání ani maminka či širší rodina. Pokud je pravda, že poruchy typu B vznikají v raném dětství, tak to vše musí masově vyrábět ... nechci říct blázny, nechci říct porouchané osobnosti. Spíše bych řekl - oběti. 

Uvědomuji si, jak hrozivou hypotézu jsem nastínil. Podobně jako islámská výchova, byť třeba v mírnější podobě, totiž musí působit každá "přísná" náboženská výchova, kde není dítko nikdy dost dobré (narcis), není mu věnována dostatečná pozornost (histrion) a děsí se vnějších sil mimo ochranu rodiny (hraničář). Napovídá tomu, že výskyt vyjmenovaných "poruch" je dobově a společensky podmíněn. Sigmund Freud začal svou kariéru léčením "hysterek" (což bylo nejspíš cokoli mezi histriony a hraničáři) - dnes klasické projevy hysterie skoro neznáme. Freudovy pacientky ovšem byly vychovávány v prostředí kojných, guvernantek, katechismus a strašení, že "necudná dívka se neprovdá". Středověký náboženský fanatismus, ale i "zaťatost" viktoriánských dobyvatelů světa, působí dokonale narcistně. No a dnes, v době rozvodů, střídavých péčí a fluidních vztahů, opticky přibývá hraničářů - kdo nevěří, ať si prohlédne záběry z nějaké levicové demonstrace. 

Na poruchy osobností napovídá i spousta vnějších znaků, které si s mohamedány stereotypně spojujeme. "Hysterické" projevy fanatiků na demonstracích či "diskusních setkáních"; okázalá přátelství, která lze lusknutím ruky změnit v zavilou nenávist; mohamedánská láska - okázale citová, "vášnivá" a "spalující", která ale vyvane v okamžiku, kdy je sváděná kořist lapena. A taky "nedomazlenost" (termín kamarádky B.R.), touha po citu a bezpečí doslova mateřském.  
 
Je-li dosavadní úvaha správná, pak islám takto "porouchaným" lidem současně hodně nabízí - podobně jako autistům nebo asociálům. Především tady je alláh/islám jako takový: Nekonečné možnosti snadného vyniknutí pro narcise (v západní společnosti musí narcis něco skutečného dokázat, v té islámské stačí být dostatečně fanatický); kdosi, pro něhož jste v centru dění pro histriona; a kdosi, kdo vás skutečně neopustí pro hraničáře. Islámský zvyk neustále chválit bratry a sestry - cosi neodolatelného, zejména pro narcisistní a histrionské typy. Konečně islámská rodina, která sice pohromadě drží silou, ale než by vás opustila, raději vás zabije - hraničář dá za jistotu trvalosti, neopuštění, cokoli. Ve výpovědích konvertitek, včetně tak prominentních jako je švagrová Tonyho Blaira, opakovaně nacházíme motiv vnitřního klidu, bezpečí, "spirituálního heroinu". A zase - totéž může platit i pro jiná přísná náboženství, jen v menší míře. 

Normálně fungující společnosti své "porouchané osobnosti" nějak penalizují - a to zejména "evolučně", ve smyslu počtu potomků. Narcista sice může získat kýžené uznání, zůstává však sám a vnitřně pustý. Histrion/ka může být chvíli zábavná, těžko ji však někdo snese delší dobu. Hraničář/ka je na tom obdobně, vztahy jsou možná pevné, končí však karamboly s následky pro potomstvo. Islám je opět jiný - zaručuje totiž, že svazky jednou uzavřené nesnadno rozloučit, byť v nich všichni zúčastnění všemožně lidsky trpí, a uniformními předpisy o výchově dětí, byť patologickými, zajišťuje, že se děti rodí, dospívají, nesou dál bolesti svých rodičů. No a pokud všechny duševní stavy nejspíš mají, vedle složky vyvolané, i složku genetickou, a tradiční islámské společnosti byly značně konsangvinní, mohou případné genetické predispozice rychle převládnout v celých rodových liniích. Islámské společnosti tak budou v průměru "šílenější", než společnosti neislámské. 

 

 

4. Co z toho všeho plyne

Především to, že pokud soudní psychiatři u nějakého fanatika, atentátníka či teroristy odhalí "duševní narušení", pravděpodobně nám nelžou. Duševní narušení nemuselo být vyvoláno nedávnou četbou koránu či poslechem fanatického kazatele - dotyčný si ho mohl nést z rodiny, nebo ho dokonce zdědit, ovšem islámská výchova, a sňatečnost, na tom má obrovský podíl. 

Dále, záhadná a kontroverzní islámská sexualita může s výše uvedeným různě propleteně souviset. O klasických psychopatech i "skupině B" se ví docela bezpečně, že umí být naprosto neodolatelní - koitus a to, co mu předchází, je pro ně vzácným prostředkem upřímné komunikace. 

Podivná přitažlivost islámu pro spoustu zejména mladých lidí, zvláště těch z vyšších společenských vrstev, může souviset se všudypřítomným rozvratem západní rodiny - islám všem těm anorektičkám, bulimikům, dívkám pojídajících antidepresiva a chlapcům se sebevražednými sklony skutečně má co nabídnout - byť je to nabídka navýsost ďábelská. 

Kooptace "šílenců" - a fixování jejich šílenství v rodových liniích - pak nejspíš vždy představovala prostředek, který islámu pomáhal v růstu, a stabilitě. Sežeňte na jednu lidi s problémy v navazování vztahů, psychopaty a emočně nevyrovnané pošuky - všem těm pošukům zajistěte rozmnožování ... a počkejte pár staletí. Dostanete společnosti sice padlou na hlavu, současně však velice efektivní v šíření a uchování té "nahlavupadlosti". 

Pokud mám třeba jen ze čtvrtiny pravdu, je celý islámský problém mnohem děsivější, než si povrchně připouštíme. Je to gordický uzel, který můžeme donekonečna rozmotávat, ale který mohou přetnout jen sami mohamedáni - odmítnutím islámského fatalismu, slepé poslušnosti a v neposlední řadě rodinné výchovy. 
 
 
Autor: Martin Konvička - vysokoškolský profesor a bývalý šéf Bloku proti islámu a autor knihy Sex, drogy a islám. 
 
 
Buheh

vyhodiť, všetkých poslať preč.

Keby dnes niekto založil takú odpudivú úchylnú diabolskú sektu, tak by ho v momente zabasli a zakázali. Argumentom, prečo islam v kultúrnych krajinách dodnes nezakázali je, že vraj je to "svetové náboženstvo". Myslím, že keby boli vo svete dostatočne mocné a vplyvné krajiny vyznávajúce pedofilný kanibalizmus, tento by bol tiež uznaný ako "svetové náboženstvo" a každá kritika by takisto bola trestaná ako "hanobenie národa, rasy a presvedčenia".

Ľudia, jedzte hovná, milióny múch sa predsa nemôžu mýliť.

Norman

Dobrý článok, dík.
Kultúra a biológia sa navzájom ovplyvňujú, ale biológia je trvalejšia a silnejšia, takže sa jej kultúra časom prispôsobí. Môžu napríklad nastať rôzne kultúrne excesy, zvlášť v menšísch spoločnostiac a spolkoch, rôzne sekty či politické extrémy, ale situácia sa postupne vždy prinavráti do normálu, do svojho biologického priemeru.
Islám je veľké a staré náboženstvo, takže u neho veru už naozaj nemožno hovoriť o nejakom kultúrnom vykorenení sformovanom náhodnou osobnosťou zakladeteľa/zakladateľov. Je už dozretý a jedná sa o trvalý fenomén presne zodpovedajúci určitej biológii. To je pre mnohých krutá, ale absolútne istá vedecky dokázateľná pravda .

Problém ale nie je len v profile tejto konkrétnej etnoskupiny (ak by sme sa teda chceli vyhnúť tomu tabu výrazu "rasa"). Konieckoncov, každá etnoskupina si nesie svoje charakteristiky, to je prirodzené. Problém je v tom, že súčasná veda o spoločnosti a človeku ich nielenže nevie, ale doslovne ani nechce poznať! To je základný problém súčasnosti:
naša veda podlieha rôznym TABU a doslovne v najhoršom slova zmysle religióznym posadnutostiam, ak niekto chce iný výraz, v otázke spoločenských a antropologických vied sa stala úplne iracionálnou pseudovedou.
To je tragédia.

Aktuálna téma teda ani tak nie je znova a znova analyzovať stupeň nízkosti islámu, ale je ňou skôr otázka:
čo je zhnité v súčasnej bielej rase, že dokáže byť takto tupá a doslovne psychopatická?
Pripomínam, čo sme tu vždy tvrdili a čo bezpochyby platí:
všetky rasy majú svoje pozitíva a negatíva, svoj profil - a biela rasa je historicky evidentne najviac heroická a schopná. Ale treba dodať: aj ona má svoje slabosti a nedostatky.

Preto vlastne nemá zmysel donekonečna do detailov analyzovať napríklad jasnú inteligenčnú idiociu afrikoidných etník, emočnú psychopaciu araboidných etník alebo iné špecifické úchyľky podobných rás. Najpodstatnejšia pre nás je iná otázka:
ako a prečo sa biele etnikum takto zašpinilo, takto kleslo, a ako to možno prakticky vylepšiť? Ako možno biele etnikum nastaviť, aby nepochybný nasledujúci proces zvládlo čo najľahšie?

Buheh

je to tak ako píšeš. Treba rozlišovať problematiku, či skôr psychopatológiu samotného islamu a jeho biologického podhubia (v tomto prípade sa nerieši problém, či bola skôr sliepka alebo vajce, lebo je jasné, že ideologická nadstavba je odrazom genetiky) a potom úplne odlišný problém: čo my s tým.

Zakázať, zrušiť, vyhnať. Nič iné nás nemôže zachrániť pred katastrofou, i keď ani to nie je zárukou.

mirage

"Treba rozlišovať problematiku, ze čo my s tým
a potom úplne odlišný problém: ideol. nadstavba je odrazom genetiky"

mohlo by sa este parafrazovat porekadlo: nechcu zivit svoju armadu, tak budu cudziu na
nechcu sa bavit o svojej narozsirenejsej religii, tak sa budu bavit o cudzej (pretoze, stale este dostatocna cast obyvatelstva ma vo vedomi a podvedomi ulozne nieco o religii, okrem ineho aj preto, ze vacsina ich predkov, ktorych zazili- babky dedkovia boli veriaci) a religia zatial nie je uplne ukoncena zalezitost.
takze, ledva sa vysporiadas so svojou religiou, uz sa tu tlaci dalsia na uvolnene miesto..
alkohol zmizne vtedy ak bude nahradeny inymi zluceninami

cital som kratky rozbor, ze psychicky postihnuty nemecky cisar wilhelm, kvoli svojej neschopnosti spravne vnimat realitu, zatiahol nemecko nezmyselne do 1.sv. vojny
jeho rodina jeho chorobu uz ako dietata pred verejnostou tajila, ale nejako sa to vedelo a ta informacia ovplyvnila celu 1., 2., mozno 3. generaciu nemcov (nieco na styl, ze kazda nemecka rodina mala pocit, ze maju alebo akoze mali by mat vo svojej rodine niekoho psychicky postihnuteho, co samozrejme negativne ovplyvnovalo spravanie rodiny).
Nieco podobne ako ked v r-u risi cisar kvoli svojej nespavosti, naucil takmer celu risu zacinat pracovne svoj den o 6.00, co po niekolko generacii sposobuje ludom psychicke poruchy z nedostaku spanku

tlacia sa sem cez rychle jedlo, sport, lacne obliekanie (krmime vas, zabavame, odievame)

mirage
Norman

Je to taký "paradox totality":
po páde Sojuzu si Západ začal namýšľať, že je koniec dejín, alebo že je minimálne jasné, že vždy vyhrajú. A že teda vlastne už ani nepotrebujú byť ostražití a tvrdí.
Fatálny omyl, za posledných necelých 30 rokov sa Západ zrejme ťažko zmenil. Stratil imunitu a to je smrteľná choroba (i keď spoločnosť takmer nikdy úplne nevymiera, len (niekdy) ťažko kolabuje).

Pritom tento ich systém, tváriaci sa ako absolútna svätá tolerantnosť, nie je tolerantný a liberálny: má nadefinovaných nepriateľov, ktorých ani najmenej netoleruje, napr. racionálnych nacionalistov, ktorých označuje za "nacistov", a sociálne mysliacich ľudí (tých zas bez váhania označuje za "komunistov"). Ergo, systém nemá problém zničiť kohokoľvek, koho nemá rád. Takže by systém nemal mať ani problém označiť za nepriateľskú akúkoľvek inú ideológiu, teda aj islám.
Pravda, tento krok zatiaľ nechce spraviť, lebo je jasné: dnes islám, zajtra sionizmus.
Sionisti majú pred sebou teda len dve možnosti - buď ich vyhodia do hajzla samí európania, alebo islamisti. Takto si na seba upliekli "múdri talmudisti" bič - a v podstate už dnes môžu začať vrešťať, že je zle. Lebo pre nich je zle - kľudne si to už môžu priznať.

Znova pripomínam, že som proti predstave nejakých udržateľných (nových) hraníc krížom cez Európu, koré by mali akože izolovať od islámskeho sveta. Také niečo by podľa mňa nefungovalo. Najlpšie rriešenie ej, aby sa kurvy pobili s prostitútkami - teda aby sa západniari pobili s islamistami a obaja tak zistili, akm vlastne patria.
Dnes som povedal, že dávam tak 5 rokov tomu, ako Západ, menovite azda nemecko, otočia kabát a bez akéhokoľvek začervenenia budú robiť to, čo dnes odmietajú. "Demokracia a liberálnosť" zostane - akurát tak budú označovať čistky a deportácie, alebo nejaké podobné radikálne kroky. Konieckoncov, vláda aka je dnes vo Viedni tiež nie je žiadna normálnosť a ešte pred 15 rokmi bol ŠKANDAL, keď hrozilo, že sa FPO s Haiderom dostane do vlády. Dnes je niečo také normálne a aj keď nejaké trosky na námesti robia malý cirkus, všetci sú spokojní.

Na záver mi napadá myšlienka Ringo Čecha - "Vy mladší, vy si ešte zastrielate". Dúfam, že sa Ringo mýli - ak aj nie rovno strielaním, tak rozbiť hubu sviniam chceme nejako ešte aj my, ľudia starší ako 30 rokov :)

Buheh

to je téma dneška. Ja si naopak myslím, že hranice by boli dobré. To sa nevylučuje so želaním, aby sa "kurvy pobili s prostitútkami", naopak, to sú dve strany tej istej mince. Západ je v skutočnom ohrození, a kým si prejde svojím očistcom, bolo by dobré, aby táto fáza zanechala na východnej Európe čím menej škôd. Tým nechcem povedať, že by sme im nemali v prípade núdze pomôcť, lebo predsa len sme na jednej lodi a keby to tam u nich dopadlo naozaj zle, trpeli by sme aj my, hranice-nehranice. Ale plazivá invázia začala aj na Západe úplne nenápadne. Pustíš ich tisíc, o tridsať rokov ich máš milión. Keď už tu budú mať svoje štruktúry, svoje podhubie, už bude neskoro.

Norman

V tomto sa zhodneme, len chcem explicitne pripomenúť, že tá "pomoc", ktorú som aj ja tu viackrát spomínal, je myslená (len) približne taká pomoc, ako bola poskytnutá napríklad Sýrii, alebo aká nebola dostatočne poskytnutá Lýbii či Jugoške. Teda jedná sa o pomoc len do tej miery, ako nám to vyhovuje. Aby ma niekto nechápal, že treba Západu pomáhať na náš úkor a že sa máme pre ich skurvené blaho nejako obetovať - to v žiadnom prípade. Treba s nimi spolupracovať a dá sa s nimi spolupracovať - ale kontrolavane a s prehľadom.

V tomto sa treba držať americkej cesty :), tak, ako ju v súčasnosti zas otvorene artikuluje aj Donald Trump: v prvom rade naša bezpečnosť a naše záujmy. Západná Európa je chorá a zvýšenie teploty jej len a len pomôže v liečení.

Buheh

Tak nejako.

A tiež súhlasím, že čím rýchlejšie to na Západe pôjde, tým lepšie pre nich aj pre nás. Z tohto hľadiska by mohla veľmi pomôcť genetika – keby, napríklad, niektorá kučeravá hlavička vymyslela a zrealizovala v Berlíne či Paríži niečo fakt spektakulárne. Nech si tie zombifikované masy už konečne všimnú, o čo ide.

Norman

Ale ja si aj tak myslím, že aj tie "zombifikované masy" dobre vedia, o čo ide.
Lenže predstava, že ľudia niečo zmôžu nejakou priamo silou či prejavom predsa nefunguje. Nikdy široká verejnost nemala praktickú a ľahkú možnosť sa nejako prejaviť, samozorganizovať a niečo dobyť. Všetky tie "víťazné revolúcie" boli podobne falošné, ako naša "sametová". Ruská VOSR prebehla tak, že si ju v tom momente skoro nik nevšimol a organizoval ju nie proletariát, ale mafia ťažkých profesionálnych zločincov platená milionármi z Jewyorku. Dokonca aj klasický predobraz revolúcií, Veľká francúzska revolúcia, bola záležitosť krutých (bohatých) mafií. Tak je to so všetkým - preto sa neustále v diskurze definuje takzvaná "spiklenecká teória" - aby sa mohol výsmechom zničiť správnejší reálnejší pohľad na históriu.

Ale späť k téme: preto ani Nemci prirodzene nemôžu zdola zorganizovať nejak rýchlo akékoľvek politické štruktúry, ako to nemôžu ani iné národy. Naopak, Nemecko je pod ešte ťažšou kontrolou, ako ktokoľvek iný a je to tam oveľa horšie. Naozaj sa nechcem tamojšej populácie nejako zastávať, to nie, tá je samozrejme už niečo iné, ako to bolo, ale chcem pripomenúť našim ľuďom, ktorí dnes po (alternatívnom) webe vzdychajú, že Nemci sú zblbnutí, že takíýstav je AJ preto, lebo títo istí naši ľudia a ich fotrovci celé desaťročia a ešte včera, ak nie aj dnes, nič iné v papuli nemali, ako vrešťania "nacisti", "nacisti". Tým vytvorili určitú karmu a nemôžu sa čudovať, že sa teraz deje to, čo sa deje. Vrátane východoeurópskych socialistov, ktorí tu naozaj nielen 40 ale aj viac rokov podpilovali Európu, a vrátane tých "pravičiarov", čo zaslepene vzývali Ameriku prípadne špinavý finančný biznis - tí všetci dnes žnú dôsledky, ktoré si včera ešte neuvedomovali (a pochybujem, že dnes už naozaj pochopili).

Karma je beštia. Nie je to žiadna spravodlivosť, to nie, ale je to skôr projektil vystrelený v uzavretej miestnosti - odráža sa od od stien a síce nie vždy trafí toho, čo vystrelil, ale niekoho vždy trafí, a najčastejšie jeho blízkych.

To len tak všeobecne, aby sme si všetci uvedomili, odkiaľ sa zrazu zoberie toľká zničujúca energia, čo (pravdepodobne) príde.

Ergo: tak ako sme spomínali, že sa na Západe bude variť voda, tak aj tu na Východe sa bude prevárať špinavá minulosť, špinavé prádlo z minulosti. Nijako sa tomu procesu nedá vyhnúť. Môžem sa samozrejme mýliť čo sa týka stavu a reálnych čísiel (našej) spoločnosti, ale v princípe takto fungujú prírodné zákony v spoločnosti.

Buheh

boli doposiaľ všetky ukradnuté a ich myšlienky sprznené a pošliapané, to je pravda. Teda "luza" nikdy nevyhráva. Ale na druhej strane, a to je vlastne tá karma, o ktorej píšeš, energia nasratosti davu sa tiež nikdy nestratí, kým trvajú príčiny – a tie nielenže sa nestrácajú samy od seba, ale naopak, hromadia sa. Panstvo totiž nikdy samo od seba nepovoľuje opraty, vie iba priťahovať. Takže dav síce moc nezíska, ale spôsobí, že staré panstvo padne a do čela davu sa musia postaviť noví páni, ktorí sa budú aspoň dočasne tváriť, že "sú z ľudu". A tu je šanca, že s novým panstvom príde nová ideológia.

Konkrétne tu ide o to, aby sa mohli začať otvorene pomenúvať veci. Dočasne. Tak to v časoch revolučných býva, že kým sa noví páni nadobro nestanú tyranmi, kým sa celkom neusadí kal, chvíľu je možné slobodne kritizovať a aspoň čiastočne riešiť to zlé, ktorého neúnosnosť tú tzv. revolúciu spôsobila. V našom prípade plazivá votrelecká genocída a rozvrat civilizácie.

Norman

áno, to sa dopĺňa - keďže širokým vrstvám nie je dovolené robiť slušné revolúcie, ba ani reformy, tak sa karma hromadí analogicky, ako energia, a zrealizuje sa katastroficky.

Podobné prechody sú základom evolúcie, poskytujú priestor pre nové formy. Ale čím viac sú živelné, nekontrolovateľne silné, tým hrozivejší majú priebeh. Aj spomínané pseudorevolúcie, ktoré ako bolo spomenuté nezačala verejnosť, ale konšpiračné mafie, mali byť riadené - ale všetky sa až následne vymkli kontrole a viedli k obľudnostiam, aké ani ich tvorcovia ani náhodou neočakávali. A výsledok bol náhodný - a nechať niečo na náhodu znamená takmer vždy prehru (to hovorí matematika pravdepodobnosti, nech si už blúznivci o neviditeľnej ruke alebo slepej evolúcii myslia akékoľvek nezmysly o výhodnosti slepej náhody). Ergo, tak ako boli tieto revolúcie, vlastne všetky revolúcie, tragické, tak bude tragická aj tá, ktorá nás čaká a tie potom. Ako hovorí klasika - "ako bolo na počiatku, aj teraz aj na veky vekov - amen" (niektoré klasiky obsahujú hlbšiu pravdu, aj keď sa to nezdá :)

Ľubov

Tiež sa pýtam,prečo sa z časti bielej rasy stalo to,čomu zľudovene hovoríme zombie.

Možno sa mýlim,ale myslím si,že tento proces degenerácie odštartoval internet a jeho prístupnosť pre všetkých.Je to podozrivé,pretože,keby to bolo prínosom,hlava ryby by to nedovolila.Tak,ako bráni ľudstvu dostať sa k volnej energii.Internet nás programuje a súčasne kontroluje.
Predčasne zosnulý skvelý Ludvík Souček v jednom rozhovore ukázal na asi štyri krabice od topánok,v ktorých mal encyklopedicky zoradené výstrižky z novín a časopisov,povedal,že z týchto údajov čerpá aj informácie do svojich kníh.Ak mal človek skutočne široký a hlboký záber,bol to výsledok práce mozgu,hľadania a bádania.Dokonca aj ja niekedy so znechutením konštatujem,aké sú inf.na wiki slabučké až hlúpe.
Orgán,ktorý sa nepoužíva,atrofuje.

Takým vedľajším "bonusom" internetu je aj tzv.online predaj,je to síce pohodlné,ale spolu s nadnárodnými reťazcami sa postupne život z historických centier našich krásnych miest presúva na predmestia.Nepoužívané centrá chradnú rovnako,ako náš mozog.
No a treťou indíciou je známy fakt,že elitné školy bránia svojich študentov pred pc a internetom,akoby to bol mor.

Kolodej

veľkým problémom o ktorom sa dnes nehovorí, sú parazity. Rošírenie toxoplazmózy v populácii sa odhaduje na 50% pokiaľ si dobre pamätám. A to nehovoríme o ďalších.
No a parazity majú takú zvláštnu chemickú moc. Špeciálne Toxocara. Bol robený pokus. Sledovali správanie dvoch skupín myší. Jedna skupina bola nakazená Toxocarou. Tej skupine boli následne podávané lieky proti (nie som si istý, stihomam myslím).
Takže najprv čo spôsobila toxocara. Myši sa prestali báť mačiek. Všeobecne boli oveľa menej ostražité. Keďže životný cyklus toxocara môže dokončiť len v mačke - ovplyvnila chémiu mozgu myší tak, že im zmzila ostražitosť. No a po podaní liekov - sa im ostražitosť vrátila.
Podobnosť s vítačmi - náhodná?

Norman

Nie je dôvod vidieť nejakú infekciu, možno zhoršené prostredie a všade agresívna chémia naozaj spôsobili svoje - ale v dôvode vývoja modernej populácie vidím v prvom rade vec "kultúry" (či lepšie povedané "nekultúry"): výchova je tak konzumná a povrchná, že tieto ľudské organizmy v podmienkach bez podnetov a skutočných "výziev" nemajú podmienky na dozretie. Proste zostávajú deťmi a detinskými.

Aby to nevyznelo ako starý známy generačný problém a frflanie na mladých tak dodám, že povedané sa týka len klasickej strednej priemernej vrstvy, ktorá najviac podlieha prostrediu a ideologickým vplyvom. Predpokladám, že určitá zdravá elita, ktorá je silnejšia ako hypnotické oblbovanie, tu v princípe je a prejaví sa. Ale tá klasická stredná väčšina je dnes výrazne detinská. Nie je to prvý raz v histórii a zas to prejde, ale máme vážne dôvody si myslieť, že v dnešných konzumných časoch je to zas takáto fáza, táto kríza.

Pritom "konzum" sa ale nemusí týkať len tých naozaj bohatých krajín či vrstiev - konzum je relatívny a jedná sa skôr o určité nastavenie. Tie dnešné decká dostávajú relatívne mizerný plat a odpadový tovar v obchodoch, hrozné hypotéky ich zotročujú -- ale oni si myslia, že sú v bavlnke. Teda tento problém dozrieva aj u nás - ale na konzumnom Západe hnije oveľa dlhšie, takže prejavy sú horšie. Ale aj oni tam majú svoje skryté elity, ktoré sa niekedy prejavia.

Buheh

o nejakom lieku, ktorý efektívne likviduje parazita spôsobujúceho slniečkarstvo a konzumnú zombifikáciu, prosím, daj mi vedieť. Kúpim celý kartón.

Náhodný okoloidúci

Odstránenie parazita (toxoplazmy) z tela nevedie k vyliečeniu, škody na mozgu sú zrejme nezvratné.

http://www.osel.cz/7152-infekce-toxoplazmou-zbavi-mysi-strachu-z-kocek-n...

Súčasné problémy slniečkármi zamorenej Európy čiastočne súvisia s niečím iným, a to je inteligencia, aj keď nezanedbateľný vplyv má umelo naočkovaný pocit viny.

Zdroj: http://www.voltaire.netkosice.sk/index2.html
Potvrdené: Hlúpi majú viac sebavedomia. Toľko o sebe nepremýšľajú
Zdroj: wildfiretoday.com
Dátum: 6.12.2017

"Problém so svetom je ten, že hlúpi ľudia sú tak sebaistí, zatiaľ čo chytrí sú plní pochýb," napísal filozof a držiteľ Nobelovej ceny za literatúru Bertrand Russell. Veda teraz toto jeho vyhlásenie potvrdila. Hlúpi teda môžu byť úspešnejší ako tí, ktorí o sebe veľmi premýšľajú.

Keď napíšete list citrónovou šťavou, nikto si ho neprečíta, kým ho nepodrží nad plameňom. Až žiar odhalí jeho stopy. Na ľudí to ale nefunguje, ako sa presvedčil Američan McArthur Wheeler, ktorý v roku 1995 vykradol dve banky v Pittsburghu. Veril, že rozumie chemickým vlastnostiam citrónu a polial si tvár citrónovou šťavou. Myslel si, že sa tak stane neviditeľným pre bezpečnostné kamery.

Najskôr si to overil so svojím polaroidom - a na snímke sa skutočne neobjavil, či už kvôli poruche prístroja, alebo problému s filmom. Vďaka záznamu z kamier bol čoskoro identifikovaný. Keď ho polícia dopadla, bol v šoku. "Ale ja na sebe som mal citrónovú šťavu," opakoval neschopný pochopiť, ako ho mohli nájsť. Práve tento incident inšpiroval psychológa David Dunning k ďalšiemu výskumu.

V roku 1999 psychológ David Dunning a jeho asistent Justin Kruger testovali skupinu študentov v niekoľkých kategóriách: v logickom myslení, gramatike a v schopnosti rozoznať vtipy. Navyše študentov poprosili, aby zhodnotili svoje schopnosti v týchto kategóriách. Vďaka tomu postrehli niečo zaujímavé. Ľudia, ktorí mali horšie výsledky, si neboli svojich nedostatkov vedomí. O čo menej kompetentní boli, o to vyššie svoju kompetenciu hodnotili.

"Tí najhorší študenti najviac nafukovali svoj talent. V teste logického uvažovania odhadovali študenti s najhoršími výsledkami, že sú ich schopnosti lepšie ako u 60% ich kolegov, aj keď porazili len 12% z nich. Aby ste mali predstavu o veľkosti tak chybného úsudku, je to ako keby odhadli, že pieseň trvajúca 5 sekúnd znela 30 sekúnd," hovorí Dunning. Tento fenomén sa nazýva "ilúzia nadradenosti".

Ľudia tradične hodnotia svoje schopnosti nadpriemerne. Tento efekt sa prejavuje vo všetkých skúmaných oblastiach - od umenia so strelnou zbraňou cez vysokoškolské debaty po názory študentov medicíny na ich vlastné schopnosti. Podľa všetkého nezáleží na tom, o aké zručnosti hovoríme, všade sa prejavuje jednoduché pravidlo: O čo menej ľudia vedia o určitej oblasti, o to viac preceňujú svoje vedomosti.

Oproti tomu skutočne kompetentní ľudia svoje schopnosti skôr podceňujú. Prečo? Najskôr preto, že si sú oveľa lepšie vedomí, koľko toho ešte nevedia. Navyše majú lepšie povedomie o dianí v danom odbore a majú s čím porovnávať.

Problém je v tom, že sa zvyčajne nehodnotíme podľa svojho výkonu, ale hodnotíme svoj výkon podľa toho, čo si o sebe myslíme. Má to čo robiť so schopnosťou metakognicie, teda vedomie o svojom myšlienkovom procese a jeho porozumenie. Inými slovami, je to schopnosť premýšľať nad tým, ako myslíte.

Ľudia zvyčajne začnú tým, že predbežne zhodnotia, v čom schopní sú: napríklad skvelí vodiči, kuchári, spisovatelia. Svoju jazdu, tortu alebo poviedku potom hodnotia cez filtre, ktoré si nastavili už skôr.

Ako napísal Charles Darwin: "Neznalosť vzbudzuje sebavedomie častejšie ako poznanie." Chybný úsudok ale nie je viazaný na "hlúposť", pretože tá je len ťažko merateľná a IQ testy nevypovedajú o všetkom. Aj vysoko inteligentní ľudia môžu byť v určitých oblastiach nekompetentní, a napriek tomu sa môžu považovať za oveľa schopnejších, než v skutočnosti sú.

Norman

o trvalosti následkov toxoplazmovej infekcie. článok si trochu protirečí,nie? je tam aj veta "Dokonce myším vydrží i měsíce po kompletním odstranění toxoplazem z jejich těl. A to je docela strašidelné" Síce "mesiace" sú v živote myší dosť dlhý čas, ale teda ani u myší nie sú následky trvalé, nie? heh, nik nevie, ako to je.

 

Čo sa týka hlúposti a sebavedomia - no, veď aj bežná ľudská vedomosť je, že múdrosť či bystrosť prináša poznanie a teda zhrozenie :-) Napríklad taký Tesla, v mladosti sa pozrel do mikroskopu a odvtedy viac nechcel piť inú, ako prevarenú vodu. Ak by človek vedel, aké všetky nebezpečenstvá v lese na neho číhajú, nikdy by tam nevkročil. A ak by ľudia naozaj vedeli, čo ich v živote čaká, sadli by si a viac by sa nepohli (ako Queequeg v románe Mobidick po tom, čo mu veštenie odhalilo jeho skorý osud ). A niektorí najmúdrejší to naozaj tak robili.

 

:-)

 

Náhodný okoloidúci

Je to zatiaľ iba jedna štúdia, nehľadal som, či ich bolo viac a čo prípadne zistili, ale vzhľadom na rýchlosť metabolizmu a dĺžku života myší je aj niekoľko mesiacov naozaj dosť.
Ale je nereálne plošne robiť testy na prítomnosť toxo u slniečkárov, to by sa muselo pod nejakou slušnou zámienkou.

A k tej soške sediaceho ujka mám jeden vtip:
-Ak človek opustí mladú ženu s malým dieťaťom na rukách, starého otca, zodpovedné postavenie (čím ohrozí tisícky ľudí), rozdá všetok rodinný majetok a oddá sa nečinnosti, ako nazveme takého hada?
- Podliak, v najlepšom prípade!
- Správne! A hinduisti ho nazvali Buddhom...

Norman

úplne vážne treba pochybovať, že slniečkárstvo je zapríčinené nejakým parazitom - iba ak by sme tým mysleli memtického parazita sionizmu:) Zvaliť to na nejakú infekciu je naozaj prílišné zľahčovanie problému. Za naše tragédie nie sú zodpovdní paraziti, mikróby, vírusy ani chémia, ale ĽUDIA a ich degenerácia (možno mi veriť, venujem sa tejto téme naozaj už desaťročia :).

Čo sa týka toho vtipu - niečo hlbšie a pravdivé na ňom je a vlastne vystihuje tragédiu ľudstva a jeho kolísanie medzi zlou a zlou možnosťou, medzi tragédiou jednou a inou tragédiou úplne rovnakého stupňa. Je mi ale jasne, že našťastie aj dnes si milióny nenahraditeľných vládcov uvedomujú svoju nezastupiteľnosťa neodchádzajú do ústrania, ale naopak, vedú nás k svetlým zajtrajškom a iba zopár zúfalcov a neschopných lúzrov tento ich dar nechce akceptovať a podlo ich dobrotu, obetavosť a nekonečnú lásku odmietajú. Mea culpa, mea maxima culpa.

Len detail - to nie je Buddha, dal som si len jednoducho ale zámerne vyhladať "jain saints", images. Džinizmus je zaujímavý smer, ktorý zvlášť západniarovi môže byť veľmi zaujímavý. Všobecne východná a aj sama indická filozofia je nekonečný oceán ale hlbiny nie sú vhodné pre život každého, to je pravda.

Tak či onak, v indii rozlišujú u každého človeka4 životné fázy
https://www.thoughtco.com/stages-of-life-in-hinduism-1770068
Jednoducho:
študent, hospodár, filozof a purista.
Ako vidno, len dve či skôr len tá posledná je naozaj obdobím stiahnutia sa do seba.
Tieto fázy sa týkaju každého, to nie je možnosť voľby, dá sa len prípadne mierne meniť dôraz a čas jednotlivých období, ak okolnosti dovolia. Ale veru, aj keď sa mi nechce veriť, že to ešte niekto nevie, je nepochybná absolútna pravda, že KAŽDÝ človek skôr či neskôr opustí svoju ženu (či muža), svoje deti, svojich rodičov, svoje (zodpovedné) miesto, svoj (rodinný) majetok a oddá sa nečinnosti. A stane sa síce nie hadom, ale potravou pre červíkov.

Ľubov

myslím,že sa nakoniec zhodneme:-),že priemerný parazit má hmotnosť okolo 6O kíl. A asi aj v tom,že najlepšia,najatraktívnejšia fáza života človeka je purista.Žial,nedarí sa mi ešte dostať sa k nej.Napr.tá správa na HS o tom,že Kiska je osobnosť roka.To nebolo vtipné. Aj keď ju volilo 53 ďalších osobností.Rozhodilo ma to v prvom okamihu,nadávala som.

Norman

Ako všetko z filozofie aj v indii, aj toto už dosť (chtonicky) zdeformovalo: dnes popisujú tieto fázy ako spôsob života s reálnym odchodom do lesa a podobne ... Ale pritom sú to evidentne skôr fázy mentálneho vývoja, fázy základného psychologického postoja voči svetu. Najprv zvedavosť, študent, za druhé skúšanie síl a hrabanie, v tretej fáze hĺbanie a nakoniec ... hm, ťažko povedať, sám nedokážem presne pochopiť, na čo potrebovali 4. fázu a čo ňou chceli povedať
(to "purista" som ja teraz tak položartom preložil, ono sa to tak ale nevolá, proste je to "sanyásin").
Ale možno sa to ešte dozviem, hech.

mirage

cesko je jedna leaderskych krajin v skumani toxoplazmozy a odhaduju, ze zaciatkom storocia a aj predtym bolo infikovanych mozno aj 100% obyvatelstva, kedza hygiene bola vtedy mensia.
Takze nasi predkovia museli byt vacsi sintri ako my.

S toxoplazmouzou je spajana aj existencia rh+-, kde + (prichadzajuci z kontinentu seliem)su viac odolni voci neskorsim negativnym ucinkom nakazy

Náhodný okoloidúci

Ja mám Rh+ a nevyzerám Africky :) ale testy na toxo mi zatiaľ nikto nerobil.

Ľubov

Na toxocaru sa opýtam veterinára,osobne mám taký názor,že s domácimi zvieratami žijeme spolu tak dlho,že nás to neohrozuje. Zdroj nákazy bude niekde inde,podvedome si myslím.
Je tu síce spomienka na morové epidémie z potkanov,ale to bolo iné.Niečo reálne infikuje našu psychiku.
No,asi je to naše najslabšie miesto,takže tam toho smeruje viac.Relígie,médiá,školstvo, jedlo .Chodíme po mínovom poli,zdá sa.

Počul si už o Lugolovom roztoku?
http://hrdlickovamedicina.cz/lugoluv-roztok-priprava-a-uzivani/ hej,malo by to posilňovať imunitu cez štítnu žlazu.Pomaly sa vážne treba pripravovať,veci sa dejú.

Kolodej

Ale v prinípe sa jedná o fakt, že máme nedostatok jódu - lebo ho niet skadiaľ načerpať. Takže áno, toto je spôsob na doplnenie.
Čo sa týka parazitov, ďalším zaujímavým faktom je, že po "demokratizácii" v každej krajine pomaly zmizli všetky účinné, ľahko dostupné a lacné antihelmintiká výrábané štátom. Ostal len Zentel a Vermox. Čo zďaleka nestačí. A keďže žijeme v rovnakom prostredí ako psy/mačky - opýtaj sa mladej mamky s deťmi, ako často nachádzajú psie hovná v parkoch - je zvláštne, že domáce zvery odčervujeme 2 x ročne a nás netreba??

Náhodný okoloidúci

Ak si odmyslíme celkom jasný fakt, že islam je politická doktrína a nie skutočné náboženstvo, tak máme pred sebou učebnicový príklad brutálneho náboženského šovinizmu.
Čo je ale oveľa horšie, je ďalší fakt, že bruselskí euroidioti sa snažia z nositeľov tejto politickej doktríny vytvoriť privilegovanú nedotknuteľnú vrstvu. Všade tam, kde sa zrazia islamská politická doktrína maskovaná ako "náboženstvo" a európska racionalita a európska zákonnosť, bruselskí euroidioti z nám skrytých dôvodov jednoznačne nadŕžajú práve islamu. Keby sa to stalo raz, dalo by sa to pochopiť ako individuálne zlyhanie jedného úradníka alebo sudcu. Lenže toto sa deje opakovane a prakticky všade, kde sa islamisti usadili. To už nie je náhoda, to je jednoznačne zámer.
A pritom zdravý rozum hovorí, že ak niekto spácha trestný čin pod vplyvom náboženstva, mala by to byť nie poľahčujúca, ale priťažujúca okolnosť.
Vojny sa nevyhrávajú len s pomocou zbraní, ale predovšetkým s pomocou zradcov.

Náhodný okoloidúci

https://www.hlavnespravy.sk/multikulti-v-praxi-nemecka-skola-musela-prem...

Tak tí šibnutí Nemci miesto toho, aby po práve poukázali na jej náboženskú neznášanlivosť a šovinizmus, tak jej radšej ustúpili, len aby boli pekní slniečkoví.

Buheh

zrušiť, vyhodiť.

Okamžite.

Kto to neurobí, kto ešte stále nepochopil, ten má nejakú poruchu.

Norman

čo narobíš, keď si to kresťania nechajú ...

Náhodný okoloidúci

Tento a podobné prípady jasne ukazujú, že kresťanstvo bolo a stále je náboženstvo pre otrokov a pre poddajné ovce.

Norman

takto stratíme posledných kresťanských sympatizantov ... a práve na vianoce ... :-)

Náhodný okoloidúci

Každý deň majú príležitosť spamätať sa a začať bojovať za svoju záchranu, o svoje miesto pod slnkom. Ale ak nemajú žiadny pud sebazáchovy, ak si ho nechali vymlátiť z hláv, ak nie sú schopní odhaliť zradcov, tak si svoj osud zaslúžia. Lenže nás ostatných strhnú so sebou. Tureckých okupantov od Viedne nehnali slniečkári a vítači, ale bojovníci.

Norman

Ja ich skôr prirovnávam k ľuďom, ktorí majú šnúrkami na topánkach zviazanú ľavú nohu ku pravej. Aj môžu urobiť zopár drobných krokov, ale ľahko sa potknú, ak ich vyzveš k akcii, aj ak sa snažia, potknú sa ešte rýchlejšie ... a nevedia, čo sa (s nimi) deje, nevedia, čo činia.

Náhodný okoloidúci

Moslimským inváznym jednotkám sa nepáči, že Nemci sa im neklaňajú a nepokladajú ich za vyvolených.
Výživná je aj diskusia pod článkom.
https://www.hlavnespravy.sk/migranti-v-nemecku-nech-sa-svet-dozvie-ako-s...

Svet sa ale hlavne musí dozvedieť celú pravdu o tom, ako sa správajú "migranti" v západnej Európe k domácemu obyvateľstvu.

Norman

demonštrácie, pouličné šarvátky, rozbroje a občianske rasové vojny ...

Norman

Na tej stránke, čo mi tu svieti od včera na obrazovke, mi hneď zrána ako prvé padol zrak na toto pekné vyjadrenie našinca smerom k sťažujúcim si afroidom:

Liebe Refuges! Ak sa svet dozvie, že vás Nemci strieľajú, ako besnú zver, kastrujú zaživa za každý sexuálny atak a za každým alachkbaranom naháňajú do dobytčích vagónov, tak vo svete vypuknú oslavy. Lebo to bude znamenať akú-takú nádej pre tento svet!

---
S tým sa nedá nič iné, len stotožniť.

https://www.hlavnespravy.sk/migranti-v-nemecku-nech-sa-svet-dozvie-ako-s...

Ľubov

Našinci sú všade,svet má ešte nádej.

Milí priaznivci Nadhľadu,kresťania,v tento tretí deň Nového slnečného roku ,dovolte popriať Vám veľa radosti.zdravia a pokoja.Veselé Vianoce !

Náhodný okoloidúci

Je to síce článok z Poláčkovho Slobodného výberu a vieme, kto je Poláček, ale samotný článok je veľmi poučný. A samotný článok je preklad z anglického originálu, ktorý vyšiel na stránke Citizen Warrior.

https://slobodnyvyber.sk/uzasna-brilantnost-islamu-alebo-ako-biologizaci...

nové