Vražda M. Lučanského je naďalej neobjasnená. Verejne spochybnenie záverov Komisie.

Ivan Štubňa

Na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR sú uverejnené informácie týkajúce sa úmrtia  generála Milana Lučanského, ktoré si zaslúžia pozornosť občanov SR.

Na základe nedostatočného vyšetrenia mimoriadnej udalosti týkajúcej sa úmrtia generála M. Lučanského budeme naďalej  hovoriť ako o možnej vražde, keďže neboli splnené podmienky pre dôsledné vyšetrenie tejto mimoriadnej udalosti na základe dôkazov. 

Na začiatok treba spomenúť, že je zarážajúca skutočnosť, že táto mimoriadna udalosť nebola orgánmi činnými v trestnom konaní, vyšetrovanie sa neuskutočnilo odborným tímom kriminalistov za účasti vybraných medzinárodných forenzných odborníkov, ktorých závery by boli zárukou objektívnosti vyšetrenia. 

Politická komisia nemôže nahrádzať činnosť vyššie uvedených orgánov. To že sa tak stalo je protiprávne, s podozrením na marenie vyšetrovania. Mal by tým zaoberať generálny prokurátor SR.

To je prvý a veľmi vážny argument, ktorý svedčí o tom, že objektívne vyšetrenie prípadu nebolo v záujme terajšej vlády a ani minulej vlády I. Matoviča.

Vyjadrím sa postupne k dokumentom, ktoré sú uvedené na vyššie uvedenej stránke:

V tomto návrhu sú oprávnené nasledovné  otázky:

Čo bolo oprávneným dôvodom umiestnenia M. Lučanského v kolúznej väzbe? Dodnes nebola zverejnená dostatočná informácia, ktorá by oprávňovala príslušné úrady k tomuto kroku.

Prečo bol M. Lučanský umiestnený vo väzbe v Prešove? Existuje zdôvodnené rozhodnutie oprávnenej osoby na umiestnenie M. Lučanského vo väzení v Prešove? 

V uvedenom návrhu na prijatie bezpečnostných opatrení…v bode 1. bolo pôvodne uvedené, že M. Lučanský má byť umiestnený v cele č. 150 na IV. nadzemnom podlaží. Kto a prečo rukou prepísal celu na č. 114?

Chýba jednoznačné vyjadrenie podložené dôkazmi, že Mikuláš Černák nebol v tom istom čase ako M. Lučanský vo väzení v Prešove…

Boli dodržané body 2.-8. uvedených opatrení? Existuje dôvodné podozrenie, že nie. Bolo preverené dodržanie týchto ustanovení? Existuje zápis o porušení stanovených opatrení?

Návrh na prijatie bezpečnostných opatrení… bol podpísaný 7.12. 2020. Ale už v Úradnom zázname č. 295/2020 o vzniku udalosti …zo dňa 10.12. 2020 sa konštatuje, že dňa 9.12.2020 v presne nezistenom čase (údajne?) do 7.45 h. došlo u M. Lučanského k zraneniu v cele č. 131…Čo robil M. Lučanský v cele 131? Bol tam v rozpore s predchádzajúcimi opatreniami. Existuje záznam o jeho premiestnení? 

Zranenie Lučanského spočívalo v krvou podbehnutým okom. Príslušník informoval o zranení lekárku MUDr. Zuskovú. Lekárka ho napriek tomu nevyšetrila. Poobede sa už Lučanský dožadoval zdravotného ošetrenia, čo odôvodnil tým, že počas cvičenia sa mu zdravotný stav zhoršil. Bol údajne vyšetrený, avšak nie je zverejnená lekárska správa o ošetrení…

V závere záznamu bol pokyn nadriadeného príslušníka na preskúmanie správnosti postupu. Bola preskúmaná správnosť postupu? Záznam o tom chýba…Kedy sa rozhodlo o jeho prevoze do nemocnice v Ružomberku? Existuje o tom záznam?

Bol zdokumentovaný pohyb M. Lučanského počas pobytu vo väzení v Prešove mimo celu? Bol zdokumentovaný pohyb M. Černáka mimo celu? 

Dňa 15.12. 2020 bola vykonaná kontrola v nemocnici a ústave pre uväznených v Trenčíne,…cieľom ktorej bolo overiť okolnosti zranenia M. Lučanského, ku ktorému došlo v Prešove. 

(M. Lučanský bol prevezený do Trenčína 11.12. 2020.)

Oprávnené otázky sú: 

Prečo sa okamžite po zranení v Prešove zranenie nevyšetrilo v zdravotníckych zariadeniach v Prešove alebo v Košiciach? Bál sa niekto, že rozsah zranení M. Lučanského sa dostane na verejnosť? 

Ako vedel spracovateľ záznamu Richard Sviežený, že k zraneniu M. Lučanského došlo v noci z 9. 12. 2020 na 10.12. 2020? V predchádzajúcom zázname o vzniku udalosti sa nič také nepíše. 

Zásadný rozpor je aj v udaní dátumu, kedy k udalosti došlo. V úradnom zázname č. 295/2020 je dátum 9.12. 2020, potvrdený v zázname kontrolnej komisie MSSR. Ale k udalosti predsa došlo dňa 8.12.2020, čo samotné ministerstvo priznalo, (viď časť otázky a odpovede) ale vyhodnotilo to ako tzv. administratívnu chybu. Ako sa mohlo stať,  že očitý svedok a spracovateľ záznamu 295/2020 por. Verešpej a spracovateľ kontrolnej komisie Richard Sviežený s celou komisiou MSSR sa dopustili takéhoto omylu? Je to náhoda alebo to bolo inak? 

Prečo chýba oficiálna správa premiestnení M. Lučanského do nemocnice Ružomberok a správa o operačnom zákroku s podrobným popisom a závermi? Žiadam bývalého riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku a súčasného ministra zdravotníctva MUDr. Lengvarského o vyčerpávajúce objasnenie týchto udalostí. 

Prečo je časť tohto záznamu utajená?

V zázname sa konštatuje, že stav M. Lučanského od nástupu do nemocnice v Trenčíne bol stabilizovaný. Konštatuje sa tiež, že neboli zistené žiadne poranenia alebo stopy na krku, ktoré by mohli viesť k podozreniu, že si M. Lučanský chce sám ublížiť. Od 11.12. 2020 do 15.12.2020 bol zdravotný stav M. Lučanského priebežne monitorovaný a bez ďalších komplikácií. 

Záznam bol spracovaný dňa 16.12. 2020. Ako je možné, že sa spracovateľ záznamu zameral na stopy a poranenia krku v súvislosti s podozrením na samovraždu? Vedel skoro dva týždne dopredu, že sa M. Lučanský chce obesiť!!!? 

MUDR. Poliak, zástupca riaditeľa a primár neurologického oddelenia nemocnice v Trenčíne skonštatoval, že k poraneniam nedošlo zavinením cudzej osoby. 

V závere záznamu sa píše, že eskorta M. Lučanského z Trenčína do Prešova sa dá vzhľadom  k jeho zdravotnému stavu očakávať najskôr po 28.12. 2020!!! Kto uverí tomu, že si M. Lučanský spôsobil sám také zranenia, pre ktoré je schopný eskorty do Prešova  až po 20 dňoch od vzniku udalosti? A prečo ho eskortovali do Prešova oveľa skôr ako sa vyjadril riaditeľ ústavu?

V Ružomberku M. Lučanského operoval MUDr. Sirčák:

MUDr. Marián Sičák, inštrumentárka Katarína Slimáková, Anesteziológ MUDr. Dominik Dorko, začiatok operácie 9.12.2020 o 23.05 h., koniec operácie 10.12.2020 o 00.10 h.

Pacient  akútne prijatý (!!!) na kliniku ORL pre zadoočný poúrazový krvný výron vpravo s následným tlakom očnice vpravo v celkovej narkóze.

Objektívne  pri vyšetrení u pacienta pozorujem okoloočný krvný výron vpravo so stavom po uvoľnení tlaku pravej očnice, bolesti hlavy na temene v strede, bez úrazového poškodenia kožného krytu.

CT mozog stredové štruktúry bez posunutia, mozog bez expanzívnych, ložiskových a krvácajúcich zmien, včetne krvácania pod a medzi jeho obaly
Likvorové cesty šírkou odpovedajú veku.

Kosť hlavy bez čerstvých traumatických zmien.

Zápal očnice vpravo, dekompresia vnútornej strany očnice s diskrétnym prolapsom/výhrez/zadoočného tuku a stredného okohybného svalu do čuchovej dutiny.

Vpravo stredovo na č 8 až 10 zvýšená densita tuku hrúbky cca 3 mm dĺžka asi13mm krvný výron v resorpcii

S05.1 – Pomliaždenie očnej gule tkanív očnice

Dg.Retrobulbárny/ vzadu za očnou guľou/ krvný výron vpravo.

Operačný výkon

Endoskopická dekompresia / endoskopom urobené odstránenie  tlaku krvného výronu očnice vpravo

Priebeh operácie :

Operácia vykonaná v celkovej anestéze vpravo endoskopicky odstránenie časti čuchovej kosti a vyvedenie dutiny navonok, odstránenie  slizničnej výstelky čuchovej dutiny a kostnej dosky očnice, dolná stena očnice  vnútorné odstránenie slizničnej výstelky-odklopený slizničný lalok až po priebeh nervus infraorbitalis…

Odstránená kostná blana a vnútorná časť dolnej steny očnice vpravo.

Po endoskopickom odstránení tlaku očnice vpravo pre zadoočný krvný výron v celkovej   anestéze

9.12.2020  Biomikroskopicky

Oko pravé:okoloočný krvný výron v strebávaní, postavenie očnej gule axiálne, hybnosť obmedzená pri pohľade doprava, očná guľa preťahuje cez stredovú líniu,

subjektívne udáva horizontálne dvojité videnie vo všetkých pohľadových smeroch, najviac pri pohľade doprava, očná guľa s cirkulárnym  podspojivkovým krvným výronom, s výrazným opuchom očnej spojovky.

Záver: Čiastočné ochrnutie /obrna/hlavového nervu VI. pravého oka /n,abducentis partialis o.dx./

Dvojité videnie.

Stav po pohmoždení oka vpravo Krvný výron okolo oka vpravo.
Začervenanie spojovky vpravo. Opuch spojovky vpravo.

Zranenia poukazujú na nemožnosť sebazavinenia rozsahu poranení a určite by bola zaujímavá konfrontácia medzi operujúcim MUDr. Sičákom a MUDr. Poliakom. Vzniká podozrenie, že MUDr. Sičák nechcel zaujať také stanovisko ako MUDr. Poliak v Trenčíne a z toho dôvodu bol M. Lučanský do Trenčína prevezený. Je totiž obrovský rozdiel medzi výpoveďou operujúceho lekára, ktorý si háji svoju česť obhajobou správnosti svojich krokov počas operácie a medzi lekárom, ktorý nemusí byť objektívny z dôvodu svojho zamestnania v nemocnici pre obvinených a odsúdených, čo patrí pod rezort spravodlivosti alebo z iných dôvodov. 

Umožňoval zdravotný stav M. Lučanského prevoz do Trenčína? Boli vypočutí lekári v Ružomberku k zdravotnému stavu M. Lučanského? Aké iné zranenia mal M. Lučanský na tele okrem popisovaných? 

Otázka je tiež, kto sa po operácii o M. Lučanského staral, keďže necelý deň po operácii sa mu údajne pošmykol vozíček a spadol. Ako bol zabezpečený proti pádu po operácii? Nezhodil ho niekto náhodou? Vyšetroval sa tento incident? Existuje záznam o tejto udalosti? 

Zdroj: https://www.eurorespekt.sk/lucansky-lekarska-sprava-pred-udajnym-padom-z-vozika/

Zhrnutie z vypočutia M. Lučanského v zázname nepovažujem za pravdivé z nasledovných dôvodov:

M. Lučanský bol v skvelej psychickej a fyzickej forme. Prežil omnoho ťažšie chvíle počas výkonu svojej práce. Bol vážnou hrozbou pre mafiánov vrátane politickej mafie. NAKA ho zadržala dňa 3.12.2020 po návrate z dovolenky v Chorátsku. Na polícii sa prihlásil sám. Do jeho zranenia ubehlo šesť dní. Určite nemohol byť unavený ako sa píše v zhrnutí. 

Je nemožné, aby sa z tzv. banálneho zranenia popisovaného a neošetreného podľa prvého záznamu vykľulo vážne zranenie vyžadujúce okamžitý operačný zásah. Došlo k pochybeniu príslušníkov lebo M. Lučanský nedostal okamžitú zdravotnú pomoc v Prešove a aj keď si ju žiadal, tak sa zdravotná pomoc hrubo zanedbala. Existuje záznam o poskytnutí zdravotnej pomoci v Prešove?

M. Lučanskému nebol vo väzbe umožnený kontakt na príbuzných. Neboli mu povolené návštevy ani telefonický kontakt, čo je v rozpore s príslušným zákonom SR. 

Celé vypočutie M. Lučanského nesie znaky manipulácie jeho výpovede. Nie je uvedené či svoju výpoveď osobne podpísal a ani jeho výpoveď nie je k dispozícii. 

Kamerový záznam z väznice v Prešove nie je úplný. V inkriminovanej dobe boli identifikované tri prerušenia záznamu pre údajné nastavenie pohybového senzoru. Toto vyjadrenie je obyčajná lož, pretože nastavením pohybového senzoru nemôže dôjsť k zastaveniu kamerového záznamu. 

Bol preverený kamerový a pohybový bezpečnostný systém technického zabezpečenia? Bola urobená odborná technická analýza stavu uvedeného monitoringu? Existuje technická revízna správa o zlyhaniach bezpečnostných zariadení? Existuje záznam o prevádzke tohto technického zabezpečenia? Nemohlo sa stať, že niekto úmyselne prekryl pohybové senzory a tým pádom nebol v priestore detekovaný pohyb? Bola alebo nebola urobená na kamerových záznamoch časová a obrazová slučka? Kto preveril či  nebolo so záznamami manipulované? A aký je výsledok previerky?

Okresná prokuratúra Prešov požiadala o informácie k zraneniu M. Lučanského.

Časť uvedeného materiálu je utajená bez vysvetlenia. Považujem ho za nedôveryhodný z dôvodu že v ňom popisované informácie sú v rozpore s rozsahom zranení M. Lučanského.

V bode 3. Sa popisuje mechanizmus vzniku zranenia na základe údajného vyjadrenia M. Lučanského. Pri údajnom klinickom a CT neboli zistené iné stopy úrazu!!! Dokument bol zaslaný dňa 18. 12. 2020, teda 9. dní po udalosti.  

Chce MUDr. Poliak, spracovateľ odpovede a Miloš Drgo riaditeľ nemocnice v Trenčíne, ktorý odpoveď podpísal tvrdiť, že sa nenašli žiadne stopy po zranení tak ako sú popísané v správe operujúceho lekára MUDr.Sirčáka? 

  • Žiadosť obvineného o umožnenie používať telefón adresovaná OČTK zo dňa 17.12.2020 a odpoveď OČT na túto žiadosť, ktorá bola ÚVV a ÚVTOS Prešov doručená dňa 31.12.2020.
  •  

Žiadosť M. Lučanského o umožnenie používať telefón bola podľa uvedeného dokumentupodaná v Trenčíne 12.12. 2020, pričom na evidenčnom čísle žiadosti väzenia v Prešove je dátum 31.12. 2020, čiže deň po smrti M. Lučanského. Vyšetrovateľ policajného zboru dňa 23.12. 2020, čiže 11 dní od podania žiadosti dal zamietavé stanovisko k používaniu telefónu bez uvedenia dôvodu!!! Z uvedeného vyplýva, že M. Lučanskému nebolo úmyselne dovolené telefonovať. 

Okrem toho by bolo zaujímavé vedieť stanovisko nezávislého grafológa, ktorý by posúdil pravosť podpisu M. Lučanského na všetkých zverejnených dokumentoch. Tiež by bolo zaujímavé vedieť či existujú ohľadne prípadu M. Lučanského utajované materiály a prečo doteraz neboli zverejnené!

V zázname sa konštatuje, že dňa 29.12. 2020 medzi 16.30 a 16.40 hod. došlo k pokusu o samovraždu M. Lučanského v cele  č. 114 a treťom podlaží. Vzniká otázka či k udalosti došlo na treťom alebo štvrtom podlaží, keďže v prvom dokumente na prijatie bezpečnostných opatrení…sa uvádza štvrté podlažie. Kto svojvoľne manipuloval svojvoľne s umiestnením M. Lučanského v celách? Keď došlo k prvému zraneniu bol v cele 131!!! Prečo sa to nevyšetrilo?

Podľa spracovateľa záznamu ppráp. Vašku bola cela M. Lučanského kontrolovaná o 16.30 hod. Pri výdaji večere o 16.39 vyzval M. Lučanského na odobratie stravy, avšak ten už nejavil známky života. Ide o časové rozpätie deväť minút!!! Pritom počas týchto deväť minút je tu časové manko dve minúty, počas ktorých kamerový systém nepracoval!!! Ozaj to boli len dve minúty alebo nefunkčnosť kamerového systému bola dlhšie časové obdobie? Žiadalo by sa uvedenú skutočnosť objektívne preveriť. Znalecké preskúmanie a prípadná manipulácia týchto skutočností sa neuskutočnila ako to vyplýva zo Záverečnej správy v bode 6.3.

Oprávnené otázky:

Je zvykom, pravidlom alebo náhodou, že pri výzve ppráp. Vašku bol prítomný aj npor. Ľuboš Kaňuch? Vedelo sa už o tom, že je M. Lučanský obesený a bolo potrebné zaistiť svedka?Prinesenie defibrilátora trvalo 7 minút. Rýchla zdravotná pomoc (RZP)  prišla o deväťnásť minút po objavení M. Lučanského. 

O tridsaťdva minút ho RZP previezla do nemocnice po zabezpečení základných životných funkcií. 

V zázname chýba vyjadrenie nadriadeného funkcionára a stanovisko služobného lekára. Prečo? 

Prečo chýbajú záznamy o udalosti z vypočutia ppráp. Vašku, npor. Kaňucha a npor. Sabola?

Bolo by zaujímavé vedieť stanovisko nezávislého, najlepšie dôveryhodného zahraničného forenzného vyšetrovateľa, pretože je vysoko nepravdepodobné, že by bolo možné takýmto spôsobom spáchať samovraždu. 

Prečo neboli zverejnené výsledky rekonštrukcie údajnej samovraždy?

Zloženie kontrolnej komisie nepovažujem za dôveryhodné lebo sa v nej nenachádzajú žiadni odborníci na dôsledné vyšetrenie tejto mimoriadnej udalosti. Prečo sa vražda M. Lučanského nevyšetroval forenznými odborníkmi, skúsenými vyšetrovateľmi a odborníkmi z oblasti súdneho lekárstva? 

Zoznam členov kontrolnej komisie zriadenej v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v ÚVV a ÚVTOS Prešov.

Z 19 členov komisie bol iba jeden člen z oblasti súdneho lekárstva!!! Vzniká oprávnená otázka. Bol cieľ do Komisie menovať iba jedného odborníka? Vzniká podozrenie, že výsledky správy sú zmanipulované…

 Záverečná správa

V Záverečnej správe  (ďalej ZS) sa nachádzajú materiály, ktoré by mali byť verejnosti sprístupnené. Doteraz bolo sprístupnené len torzo dokumentov. Otázka znie: Existujú ďalšie utajené materiály a dokumenty, ktoré sa v zozname nenachádzajú? 

Prístup k zdravotnej dokumentácii ani k pitevnému protokolu Komisia nemala. Keby sa miesto laickej Komisie týmto vyšetrovaním zaoberali forenzní kriminalisti, odborníci zo súdneho lekárstva a keby sa viedlo riadne vyšetrovanie vyšetrovateľom policajného zboru za účasti dozorujúceho prokurátora tieto argumenty ba sa nedali použiť. Toto je jedna z najvážnejších chýb Ministerstva spravodlivosti SR, orgánov činných v trestnom konaní a vlády SR. Dialo sa tak z dôvodu utajiť tieto dôležité dokumenty s cieľom zabrániť, aby sa dostali na verejnosť? 

V ZS sa samotným textom spochybňuje kontrola M. Lučanského. Citujem: 

„5.4. Komisia k okolnostiam udalosti uvádza, že v čase o 16:30 hod. dňa 29. decembra 2020 bola podľa úradných záznamov (potvrdené kamerovým záznamom) vykonaná posledná vizuálna kontrola Milana Lučanského v režime nariadeného zvýšeného dohľadu (polhodinové intervaly z dôvodu jeho zaradenia
do rizikovej skupiny č. 2); kontrola mala byť vykonaná bez zistenia nedostatku; menovaný mal reagovať údajne zdvihnutím hlavy. Komisia sa zhodla, že nie je možné objektívne identifikovať zrakový vnem, t.j. čo konkrétny referent v danom čase mohol reálne vidieť cez priezor dverí, nakoľko podľa kamerového
záznamu išlo o momentový časový úsek v trvaní cca 1 sekundy.“ Komisia tak spochybnila výpoveď príslušníka ppráp. Vašku zo Záznamu č. ÚZ – 305/2020. Je možné, že by M. Lučanský už vtedy  nejavil známky života? 

V ZS sa ďalej uvádza. Citujem: 

„5.6. Komisia v prvom rade uvádza, že mechanizmus obesenia je medicínsky možný aj pri uplatnení len čiastkovej tiaže osoby v škrtidle naloženom na oblasť krku, t.j. môže ísť buď len o tiaž samotnej hlavy (cca 5 kg) alebo tiaž len časti tela. Pri obesení nemusí ísť teda nevyhnutne o pôsobenie tiaže celého
ľudského tela v úplnom závese tak, že telo sa nachádza vo vertikálnej pozícii a dolné končatiny sa v celom rozsahu nedotýkajú úrovne podložky.“

Toto tvrdenie pokladám za neobjektívne a zmanipulované pretože Komisia nemá odborné vzdelanie na posúdenie uvedeného mechanizmu obesenia. 

V ZS sa ďalej uvádza. Citujem: 

„5.7. Podľa opisu príslušníkov ZVJS sa Milan Lučanský nachádzal v polohe v ľahu na bruchu na posteli. Hlava smerovala k dverám a dolné končatiny smerom k oknu cely č. 114. Horné končatiny boli zohnuté v lakťových kĺboch a nachádzali sa pod telom. Takáto opísaná poloha môže viesť k dokonanej
samovražde obesením, pretože je splnená základná podmienka mechanizmu dusenia, t.j. kompresia krku a krčných anatomických štruktúr (tepny, žily, hrtan, koreň jazyka, blúdivý nerv) škrtidlom.“

Toto tvrdenie je vo vážnom a  podozrivom rozpore so záznamom č. ÚZ- 305/2020 spracovaným ppráp. Jaroslavom Vaškom, ktorý do cely vstúpil ako prvý po udalosti s npor. Kaňuchom.!!! 

Okrem toho Komisia nie je oprávnená z titulu neodbornosti posudzovať udalosť podľa bodu 5.7.  Ak by bola popisovaná poloha horných končatín taká ako ju opisuje Komisia, tak práve naopak k uduseniu nemohlo dôjsť v uvedenom časovom horizonte, pretože telo i hlava je nadľahčované rukami a je v tupom uhle k predmetu dusenia ( tepláková bunda).

V ZS sa ďalej uvádza. Citujem: 

„5.9. Po vojdení do cely referenti podľa ich vyjadrenia zistili, že obvinený leží na posteli na bruchu s hlavou tesne nad čelom postele, okolo krku mal jedenkrát obtočenú ústavnú teplákovú bundu, ktorá bola uviazaná za rukávy o hornú konštrukciu poschodovej postele.Komisia opakovane uvádza, že v opisovanej polohe je možné vytvoriť také podmienky tlaku a kompresie vnútro-krčných štruktúr, ktoré môžu navodiť stav dusenia kombinovaným mechanizmom pritlačenia krčných tepien a dýchacích ciest, prípadne aj útlaku na blúdivý nerv. V každom prípade opisovaným mechanizmom mohlo dôjsť k strate vedomia po pritlačení krčných tepien a k následnému zastaveniu krvného obehu s potrebou bezprostrednej resuscitácie po uvoľnení škrtidla z krku Milana Lučanského.“

Obsah tohto bodu je v príkrom rozpore s obsahom bodu 5.7. a vzbudzuje podozrenie, že s obsahom textu bolo niekým manipulované tak, aby sa navodil dojem, že došlo k pokusu o samovraždu.  Opätovne laická Komisia nie je oprávnená z titulu neodbornosti posudzovať udalosť podľa bodu 5.9. Opisovaným spôsobom nie je možné, aby došlo k samovražde obesením.!!!

V ZS sa ďalej uvádza. Citujem: 

5.13. Komisia nekonštatuje ani žiadne také zistenia a závery, ktoré by poukazovali na akúkoľvek aktívnu účasť inej osoby na udalosti zo dňa 29. decembra 2020 v cele č. 114. Rovnako členovia komisie nezistili
pri vypočutí zúčastnených osôb žiadne podozrenie na prítomnosť takých poranení na tele Milana Lučanského zo dňa 29. decembra 2020, ktoré by poukazovali na aktívnu obranu zo strany menovaného, či okolnosti poukazujúce na akúkoľvek nežiaducu manipuláciu inej osoby či osôb s jeho telom.

Uvedený obsah tohto bodu svedčí o amaterizme Komisie, pretože vypočutím zúčastnených osôb sa nedajú zistiť poranenia tela M. Lučanského vyplývajúce z jeho aktívnej obrany alebo manipuláciou z jeho telom. Okrem toho nie sú popisované fakty, na základe ktorých dospela Komisia k tomuto záveru. 

Zaoberala sa Komisia teplákovou bundou? Bola súdne preskúmaná? Napr. na prítomnosť DNA iných osôb, vlasov pokožky alebo iných častíc, ktoré na teplákovej bunde nemali čo robiť? Odpoveď znie: Nie!!!

V ZS sa ďalej uvádza. Citujem: 

5.16. Komisia nedisponovala žiadnou informáciou o predbežnom výsledku vykonanej pitvy nariadenej podľa § 156 Trestného poriadku Úradom inšpekčnej služby MV SR. Komisia v rámci vypočutia hlavnej lekárky ÚVV a ÚVTOS Prešov zistila, že menovaná lekárka bola prítomná počas celého úkonu pitvy.

Účasť hlavnej lekárky ÚVV a ÚVTOS Prešov pri pitve tela Milana Lučanského bola Komisii komunikovaná s odvolaním sa na § 56 ods. 4 Rozkazu generálneho riaditeľa ZVJS č. 6/2008 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,11) ktorý historicky sleduje preventívno-edukatívnu funkciu ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov ZVJS. Komisia v tomto ohľade vzniesla určité pochybnosti k
vhodnosti prítomnosti lekárov ZVJS pri pitve osoby zomrelej v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody a to vo vzťahu k potencionálnej neskoršej zmene procesného postavenia ošetrujúcich lekárov v rámci prebiehajúceho trestného konania.

Komisia miesto toho, aby sa zaujímala o výsledok pitvy, spochybnila účasť hlavnej lekárky ÚVV a ÚVTOS Prešov pri pitve tela Milana Lučanského. 

Uvedenú skutočnosť považujem za vrcholne podozrivú s možným cieľom utajiť rozsah zranení tela M. Lučanského a výsledok pitvy. Ten by totiž jednoznačne mohol dokázať iný stav udalostí ako je podsúvané verejnosti.

V ZS sa ďalej uvádza. Citujem: 

Udalosť zo dňa 9. decembra 2020, pri ktorej došlo k poraneniu pravého oka Milana Lučanského:


5.26. K danej udalosti došlo v noci zo dňa 8. decembra 2020 na 9. decembra 2020 v cele č. 131 v ÚVV a ÚVTOS Prešov. Komisia podľa dostupných opisných medicínskych informácií, najmä však na základe vypočutia príslušníkov ZVJS a zdravotníckych pracovníkov v ÚVV a ÚVTOS Prešov, ako aj zdravotníckych pracovníkov a lekárov v NOO a ÚVTOS Trenčín  konštatovala, že Milan Lučanský utrpel najpravdepodobnejšie tupý úraz pravého oka. Malo ísť najpravdepodobnejšie o pomliaždenie pravého oka so vznikom krvného výronu okolo pravého oka – ako prejav pôsobenia tupého vonkajšieho mechanického násilia na oblasť pravého oka. Podľa reprodukovaných vyjadrení Milana Lučanského malo k úrazu pravého oka dôjsť tak, že nemohol spať, prechádzal sa po cele, mohla mu byť aj zima a chôdzou po cele pri slabom osvetlení sa snažil zahriať (informácia, ktorú uviedol Milan Lučanský pri jednom z pohovorov so psychológom a v rámci kontroly ministerstva  spravodlivosti z 15. decembra 2020); pri pohybe mal zakopnúť o šľapku, resp. šľapka sa po jej pristúpení mohla posunúť po hladkej podlahe cely a Milan Lučanský sa mal udrieť oblasťou pravej strany tváre o hornú časť (roh) poschodovej postele, ktorá sa v cele nachádzala. Takýmto mechanizmom malo dôjsť k pomliaždeniu oblasti pravého oka, ako aj samotnej pravej očnej gule.

Oproti úradnému záznamu nesedí dátum, kedy k udalosti došlo. Obsah tohto bodu je spracovaný povrchne a nezodpovedne. Komisia sa dostatočne nevenovala vyšetreniu udalosti, narába s pojmami ako „najpravdepodobnejšie“, ignoruje operáciu i lekársku správu z operačného zákroku v nemocnici v Ružomberku, snaží sa navodiť dojem banálneho poranenia v rozpore so závermi vyššie uvedenej lekárskej správy z Ružomberku.

V ZS sa ďalej uvádza. Citujem: 


5.27. Komisia teda úraz pravého oka chápe ako pomliaždenie samotnej očnej gule a jej okolia, bez akéhokoľvek primárneho (úrazového) poškodenia skeletu očnice či inej časti tvárovej časti lebky s následným vznikom zhoršenia videnia na pravé oko s reálnym rizikom vzniku závažnejšieho poškodenia funkcie zraku pravého oka vplyvom hromadenia sa krvi za očnou guľou (retrobulbárny
hematóm). Tento zdravotný stav si následne vyžiadal operačný zákrok (viď nižšie).

Uvedené vyjadrenie Komisie je v rozpore s vyšetrením a závermi MUDr. Sirčáka v Ružomberku!!! (viď materiál vyššie) Komisia uvádza, že jej nebol predložený zdravotný záznam z vyšetrenia v Ružomberku. Ako teda dospela k vyššie uvedenému záveru?

V ZS sa ďalej uvádza. Citujem: 

5.41. Režim monitorovania Milana Lučanského bol ukončený dňa 22. decembra 2020 na základe konštatovania, že jeho stav je stabilizovaný, pričom bol následne zaradený do rizikovej skupiny č. 2 a premiestnený späť do ÚVV a ÚVTOS Prešov. 

V zázname o vykonaní kontroly v Nemocnici pre obvinených…v Trenčíne podľa riaditeľa Ústavu nemožno z dôvodu plánovaných kontrol po operačnom zákroku očakávať presun M. Lučanského do Prešova skôr ako po 28.12. 2020!!! Čo bolo príčinou, že M. Lučanského previezli do Prešova o šesť dní skôr na úkor jeho zdravia? 

nesúhlasné odôvodnené stanovisko M. Kotlebu​

Z nesúhlasného stanoviska poslanca NR SR a člena komisie M. Kotlebu vyberáme:

K bodu 5.15. Záverečnej správy, ktorý znie: 5.15. Komisia taktiež predpokladá, že po prvotnej aplikácii analgosedácie (umelý spánok)
došlo v priebehu nasledovných hodín k diagnostike nezvratných známok mozgovej smrti vplyvom zhubného (malígneho) opuchu mozgu, čo vyústilo do konštatovania smrti dňa 30. decembra 2020 v bližšie nezistenom čase.
Výhrady člena komisie Mariana Kotlebu k tomuto bodu:

Komisia nie je oprávnená nič takéto predpokladať, pretože komisia ako celok, ani jej jednotliví členovia nevideli žiadnu zdravotnú dokumentáciu, vypracovanú v súvislosti s úmrtím Milana Lučanského.

K bodu 5.35. Záverečnej správy, ktorý znie:

5.35. Účasť príslušníkov ZVJS z UVV Banská Bystrica na eskorte je jednoznačne odôvodnená administratívnym premiestnením Milana Lučanského do ÚVV Banská Bystrica z dôvodu, že uvedený ústav bol geograficky najbližší väzobný ústav k ÚVN Ružomberok. Takýto postup Komisia považuje za štandardný. Po detailnom vypočutí členov eskorty z ÚVV Banská Bystrica zo dňa 10. decembra 2020 boli vyčerpávajúco objasnené všetky podstatné okolnosti pádu Milana Lučanského z vozíka, pri jeho prevrátení sa s vozíkom smerom dozadu po tom, ako sa menovaný pri nezaistenom vozíku snažil posadiť do vozíka, ktorý obsluhoval zdravotnícky personál ÚVN Ružomberok, pred transportom na kontrolné očné vyšetrenie.

Výhrady člena komisie Mariana Kotlebu k tomuto bodu:

Táto časť správy zamlčiava podstatné skutočnosti. Milan Lučanský bol z izby, v ktorej bol umiestnený po operácii oka, na invalidný vozík presúvaný
pod dohľadom príslušníkov ZVJS s tým, že mal spútané ruky aj nohy, a ruky aj nohy mal pripútané k spútavaciemu opasku, čiže, ako sa hovorí,
bol mu nasadený medveď. Napriek tomu, že Milan Lučanský bol ako pacient po celkovej anestézii, tak mu bola počas presunu na invalidný vozík nasadená ešte aj predvádzacia retiazka. V takomto stave, kedy vďaka absolútnemu obmedzeniu fyzického pohybu Milan Lučanský nemohol aktívne udržiavať svoju rovnováhu, bol posadený na invalidný vozík, ktorý nebol zabrzdený, a ktorý nikto žiadnym spôsobom nezaisťoval. 

V tomto momente prichádza zásadný rozpor, ktorý správa zamlčala. Milan Lučanský sa mal na vozíku prevrátiť tak, že aj s vozíkom mal padnúť dozadu a udrieť si temeno hlavy. 

Z výsluchu príslušníka ZVJS, člena eskorty, však vyplynulo, že Milan Lučanský si sadol do prednej tretiny vozíka. Pri takomto pôsobení síl nie je technicky možné, aby sa vozík s Milanom Lučanským prevrátil dozadu. Maximálne sa mohol dozadu odsunúť, pričom by Milan Lučanský postupne padal dozadu.

Takýto pád v situácii, keď je človek po vážnej operácii, najväčšou prípustnou mierou obmedzený na slobode, úplne v moci štátu a utrpí takýto úder do hlavy, jednoducho musí na človeku zanechať následky. Keď nie fyzické, tak určite psychické, spočívajúce v strate základnej ľudskej istoty, a to fyzickej bezpečnosti.

K tomuto treba poznamenať, že chýbajú výpovede osôb, ktoré zabezpečovali transport M. Lučanského na vozíku…Prečo???

Prečo chýba vyhodnotenie dôkazu, ktorý predložil sudca Radačovský, ktorý uviedol, že M. Lučanský mal byť dňa 9.12.2020 vo väznici v Banskej Bystrici za účelom hospitalizácie? Prečo bol tento dôkaz odignorovaný? 

https://www1.pluska.sk/gal/krimi/pravny-zastupca-lucanskych-dalsie-nejasnosti-pripade-pred-presovskou-basou-maval-dokazom/3

Časť otázky a odpovede: vyjadrenia ministerstva spravodlivosti (ďalej MS)

Oprávnené otázky:

Prečo sú v dokumentoch rozpory v dátumoch, kedy došlo k 1. zraneniu? Podľa úradného záznamu to bolo z 8. na 9. 12. a v Zázname o vykonaní kontroly v nemocnici sa píše, že k zraneniu došlo z 9. na 10. 12.?

Ide o administratívnu chybu na našej strane, za ktorú sa ospravedlňujeme. Túto chybu sme si pred uverejnením dokumentu všimli, nechceli sme však akokoľvek zasahovať a upravovať tento záznam, ktorý už bol vyhotovený. Navyše z ďalšieho obsahu v zázname z kontroly ako aj z ďalších zverejnených dokumentov jednoznačne vyplýva, že udalosť sa stala v noci z 8. na 9. decembra 2020.

Veľmi podozrivé tvrdenie ministerstva spravodlivosti (MS), pretože ak došlo k prvému zraneniu cca o 24 hod. skôr, svedčí to o zanedbaní (úmyselnom?) zdravotnej starostlivosti zraneného, napriek tomu, že o ňu žiadal. Okrem toho na príslušnom zázname je pečiatka z 10.12. 2020. Bol záznam spracovaný dodatočne? Bol k tomuto vypočutý por. Verešpej? Existuje záznam z jeho vypočutia?

K celám pobytu M. Lučanského v Prešove MS  podalo nasledovné vysvetlenie:

Pokiaľ ide o umiestnenie obvineného na konkrétnu celu, ústav vždy postupuje v súlade so zákonom o výkone väzby a vyhláškou, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby. Umiestnenie M. Lučanského bolo okrem zákonných kritérií zvolené aj s ohľadom na aktuálny stav naplnenia kapacity ústavu, na preventívno-bezpečnostné hľadisko, zaradenie osoby do zvýšeného dohľadu a bolo zákonným spôsobom prehodnocované podľa aktuálnej situácie. Tomu zodpovedá aj zaznamenanie čísel jednotlivých ciel v zverejnenom dokumente. Pri nástupe do väzby bol umiestnený na cele č. 150. Keďže to podmienky ústavu umožňovali, bol následne preložený na celu č. 131, nakoľko priestor pred touto celou je bližšie ku kamere zaznamenávajúcej dianie na chodbe. V cele č. 131 prišlo k 1. udalosti. Po prepustení z väzenskej nemocnice v Trenčíne bol obvinený umiestnený na celu č. 114, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti kamery zaznamenávajúcej dianie na chodbe. V cele č. 114 prišlo následne aj k mimoriadnej udalosti zo dňa 29.12.2020.

Popisované umiestnenia v celách sú v rozpore s dokumentáciou. Nie je jasné odkedy dokedy bol v celách č. 114 a 150 nakoľko v návrhu na prijatie bezpečnostných opatrení je prepísaný dátum. Existujú písomné záznamy alebo pokyny o premiestňovaní M. Lučanského?

V spomínanom Zázname o vykonaní kontroly sa na konci píše, že boli identifikované tri prerušenia kamerového záznamu. Môžete vysvetliť, čo to konkrétne znamená? Znamená to, že vtedy kamera nesnímala? Ak áno, prečo?

Samozrejme, bolo by ideálne, keby sme mali na každej chodbe v ústavoch, prípadne aj v priestoroch, ktoré sú mimo ústavu, kamery využité v maximálnej možnej miere, ktoré nepretržite snímajú, čo sa udeje a bolo by to priebežne zaznamenávané. Bohužiaľ, tu to nebolo takto technicky zabezpečené. V tomto prípade išlo o chodbu, ktorá bola monitorovaná kamerou, ktorá sa spúšťa pri pohybe. Avšak ak by prišlo k manipulácii, tak by išlo jednak o zásah do samotného softvéru, ktorý súvisí s fungovaním tejto kamery a takáto manipulácia aj s ohľadom na to, že záznam z nej môže slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, by zaiste bola aj naplnením skutkovej podstaty trestného činu. A zároveň treba povedať, že takáto manipulácia je o to obtiažnejšia, že súčasne je ďalším softvérom monitorované otváranie ciel. To znamená, že ak by tu aj bolo podozrenie, že došlo k manipulácii a že kamera sa nespustila v nejakom momente, kedy sa spustiť mala, pretože došlo k pohybu, tak by muselo byť zrejmé, že to nekorešponduje s monitoringom otvárania ciel. Teda v jednoduchosti to znamená, že každé otváranie ciel jednoznačne musí byť sprevádzané aj spustenou kamerou, ktorá monitoruje pohyb.

Ako je možné, že Komisia takto laxne okomentovala snímacie zariadenia? Veď sa práve na snímacie zariadenia odvoláva v predchádzajúcej otázke. 

Vzniká podozrenie z bezdôvodnej manipulácie umiestnenia M. Lučanského  v jednotlivých celách. MS sa odvoláva na bezpečnostné hľadisko a kapacitu ústavu. Tieto vyjadrenia neobstoja pretože v prípade kapacity ústavu mal byť uprednostnený M. Lučanský. Z bezpečnostného pohľadu kamerový a monitorovací systém zlyhal. Bola spoľahlivosť tohto systému odskúšaná pred umiestnením M. Lučanského do ciel? Kedy sa zistil výpadok systému? Bol preverený odborníkom softvér tohto systému alebo jeho úmyselné narušenie? Existuje o tom záznam? 

Ďalšie oprávnené otázky: 

Našli sa v tele M. Lučanského stopy po psychotropných alebo iných zdraviu škodlivých látkach, ktoré mu mohli byť podané? Bola dôsledne preskúmaná pitevná správa M. Lučanského na omamné látky? Boli na tele zistené iné poranenia, ktoré by svedčili o násilnej smrti? 

Aké sú výsledky trestných oznámení, ktoré boli podané v súvislosti s úmrtím M. Lučanského?

Súviselo úmrtie M. Lučanského s vraždou M. Kušnírovej a J. Kuciaka? Nebol M. Lučanský náhodou odstránený ako nepohodlný svedok? Po zadržaní dňa 3.12.2020 bol M. Lučanský vypočúvaný. Podľa internetovej stránky Eurorešpekt sa vypočúvania zúčastnil aj Daniel Lipšic. Citujem:

„Bezprostredne po zadržaní absolvoval Milan Lučanský výsluch, na ktorom sa zúčastnil aj JUDr. Daniel Lipšic – advokát zadržaného námestníka SIS – Beňu.

Lipšic akosi opäť raz zabudol na postavenie advokáta v trestnom konaní a priebežne sa staval do pozície vyšetrovateľa a prokurátora. Milana Lučanského tlačil, aby udal Róberta Fica, Róberta Kaliňáka a ďalších politikov.

Milan Lučanský sa spýtal: Tak politikov?

Daniel Lipšic: Áno

Milan Lučanský: Tak začnem vami, pán Lipšic, čo na vás všetko viem.

Daniel Lipšic očervenel a došlo k hádke …“ Koniec citácie.

Daniel Lipšic tento rozhovor poprel a údajne podal na Flašíka trestné oznámenie. Bolo by dobré vedieť, aký bol výsledok šetrenia. Bol D. Lipšic k veci vypočutý?

Bol vypočutý k prípadu bezpečnostný analytik Milan Žitný? 

https://www.trend.sk/spravy/lucanskeho-opakovane-napadli-dozorcovia-zmlatili-ho-aj-cele-tvrdi-milan-zitny

Jeho tvrdenia sú zrejme niečím podložené. Žitný je seriózny a skúsený analytik, ktorý vie čo hovorí.

Podozrivou skutočnosťou je, že odstúpil temer okamžite z funkcie bez naťahovačiek generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan. Prečo by odstupoval človek z takého postu, keby bol nevinný? Vedel niečo viac ako orgány činné v trestnom konaní a rýchlo ho upratali? Bol k prípadu M. Lučanského vypočutý?  

Veľmi podozrivé sú aj vyjadrenia ministerky Kolíkovej k prípadu M. Lučanského. Okamžite po udalosti zranenia a úmrtia M. Lučanského poprela cudziu účasť na jeho zranení a smrti. A to všetko v období, kedy ešte vyšetrovanie ani nezačalo. Kde nabrala p. ministerka takúto istotu? Alebo bolo jej úlohou od začiatku zahmlievať udalosti? 

Zapadá táto vražda do mozaiky nižšie uvedených udalostí? 

https://www.eurorespekt.sk/z-vysluchu-milana-lucanskeho-po-zadrzani-tak-zacnem-vami-pan-lipsic-co-na-vas-vsetko-viem/

Škandalózne prepojenie novinárky Moniky Tódovej a sudkyne Pamely Záleskej. 

Pod týmto názvom uverejnil Eurorešpekt odhalenia stupňa kamarátstva medzi sudkyňou, ktorá poslala M. Lučanského do kolúznej väzby v prepojení na novinárku, ktorá je dlhodobo zásobovaná informáciami, ku ktorým by sa ako redaktorka dostať nemala. Nemali by orgány činné v trestnom konaní vyšetriť ich vzťah, postup, prípadne kontakty na zahraničie, ktoré mohlo ovplyvniť ich konanie? Poslala sudkyňa M. Lučanského do kolúznej väzby na základe odborného rozhodnutia alebo to bolo na politickú objednávku reprodukovanú novinárkou Tódovou alebo nejakej inej osoby? 

M. Lučanský vo svojej výpovedi zo dňa 3.12. 2020 poprel obvinenia a žiadal konfrontáciu s kajúcnikmi Paksim a Bӧhmom. V závere svojho vypočutia sa v zápisnici nachádza výstižné vyjadrenie M. Lučanského.  Prečo nebola uvedená konfrontácia realizovaná? Kto sa bál ako dopadne? 

Citujem: „ Na koniec ešte chcem uviesť, že nikdy som si neuvedomoval ako je u nás postavený trestný zákon a trestný poriadok, ale je smutné, že ja musím dokazovať svoju nevinu a nie naopak, že mne by bola dokázaná nejaká vina.“ Koniec citácie.

Bolo by zaujímavé vedieť, ako by sa rozhodli iní sudcovia na základe vyfabrikovaných informácií kajúcnikmi…To sme dospeli tak ďaleko, že podozriví kajúcnici, ktorým bola dokázaná trestná činnosť môžu poslať do basy nevinného človeka? Jeden z kľúčových svedkov a tzv. kajúcnik F. Bӧhm sa neskôr zastrelil. Čím bol motivovaný k tomuto skutku? Nie náhodou tým, že bol k výpovedi voči M. Lučanskému donútený a neskôr to oľutoval? Bolo by vhodné vypočuť osoby, ktoré menovaného k prípadu vypočúvali. A preveriť záznamy o vypočúvaní  Bӧhma.

Ďalšou podozrivou skutočnosťou je, že neboli doteraz zverejnené relevantné dôkazy o tzv. trestnej činnosti M. Lučanského. Prečo? Neexistujú? Ak je to tak, chýba motív na spáchanie samovraždy.

Na Lučanského neustále útočili médiá. Monika Tódová bola jedna z najaktívnejších.

Vo výsluchu sa M. Lučanský vrátil do roku 2019. V tom roku došlo k mimosúdnemu usporiadaniu sporu Lučanského s médiami, ktoré o ňom zverejnili nepravdivé články. Lučanský vyšetrovateľovi uviedol, že z mimosúdneho vyrovnania získal 150 000 eur. Nič zo získaných peňazí si nenechal a všetky daroval na charitatívne účely. Konkrétne uviedol, že chorým deťom daroval cez Národný onkologický ústav detských chorôb 70 tisíc eur. Ďalšie tisícky daroval umeleckým školám. Na katolícku cirkev daroval zo získaných peňazí 25 tisíc eur. Okrem toho zo svojich pridal 20 tisíc eur, z ktorých dal časť na pomoc v prípade padnutej bytovke na východe Slovenska, aj na mŕtveho policajta. Čiže spolu na charitu rozdal 170 000 eur. Takto sa určite nespráva človek, ktorý údajne mal zobrať na „výpalnom“ od pochybných podnikateľov 510 000€ ako bolo uvedené vyšetrovateľom  plk. Ľubomírom Daňkom v obvinení. 

Pravdou je, že M. Lučanský z pozície prezidenta policajného zboru vedel veľmi veľa výbušných informácií a to nielen o mafii, ale aj o štátomafii, o ich rôznych previazaniach na zahraničné subjekty, mimovládne organizácie, finančné toky, ktoré prúdili a prúdia zo zahraničia na ovplyvňovanie politiky a dosadzovanie prozápadných politikov do funkcií, vedel o západných tajných službách a ich aktivitách na Slovensku, o politikoch, ktorí boli a stále sú s nimi spriahnutí a sú vo vysokých funkciách štátu. Musel pre toto M. Lučanský zomrieť? Je to oveľa viac pravdepodobnejšie…

https://www.noviny.sk/slovensko/578355-vypoved-milana-lucanskeho-daroval-som-tisice-je-smutne-ze-ja-musim-preukazovat-svoju-nevinu

Nerád do tejto záležitosti zaťahujem príbuzných M. Lučanského, ale obrovskú výpovednú hodnotu majú nasledujúce slová manželky  p. Martiny Lučanskej.

„Ja som ho však videla na smrteľnej posteli. Nesmela som ho odokryť, lebo inak sa mi jeho “po zuby ozbrojení ochrankári” zo ZVJS vyhrážali, že mi viac nedovolia, aby som pri ňom bola. Prečo sa asi tak báli, aby som videla jeho telo?

Jediné, čo som videla, bola jeho hlava a krk. Ten bol mimochodom úplne čistý bez šrámov po údajnom obesení.“!!!

https://www.podtatransky-kurier.sk/spravodajstvo/spoved-manzelky-neboheho-generala-lucanskeho

Záver: 

Podľa odborníkov zo súdneho lekárstva za deväť minút sa na teplákovej bunde obesiť nedá!!! Teplákovina má totiž tendenciu sa rozpínať. Okrem toho keď sa zmotá tak, aby sa mohla vytvoriť slučka na krku, vytvorí sa pomerne široká časť omotaná okolo krku, ktorá tlak na dýchaciu trubicu a krk rozloží. M. Lučanský mal vyšportovanú postavu a krk mal svalnatý a hrubý. Svaly na krku kládli prirodzený odpor uškrteniu rozložením tlaku na celý krk. 

Pri opisovanom incidente v rozpätí deviatich minút tzv. pokusu o samovraždu sa človek jednoducho nemôže udusiť, zvlášť taký človek, ktorý mal svalnatú telesnú konštrukciu ako M. Lučanský. Mohlo dôjsť maximálne k parciálnej asfyxácii (čiastočné dusenie).  

Ak by sa preukázalo, že pri pokuse o samovraždu bola použitá tepláková bunda, mohlo k takému zraneniu dôjsť len za predpokladu, že M. Lučanskému niekto, minimálne dve osoby, teplákovú bundu násilím utiahli okolo krku!!! Alebo jedna osoba, keby bol M. Lučanský pod vplyvom psychofarmák!!!

Vyšetrenie a vysvetlenie udalosti úmrtia M. Lučanského spomenutou Komisiou je amatérske, nedôsledné, povrchné, bez zverejnenia dôležitých dokumentov, záznamov vrátane kamerových systémov a iných operatívnych prostriedkov. 

Komisiu nepokladám za dôveryhodnú vzhľadom k tomu, že nebola na odbornej úrovni a ani sa nezaoberala otázkami, ktoré logicky vyplynuli pri skúmané prípadu.

Preto aj verejne spochybňujem závery Komisie a žiadam, aby sa vyšetrovanie smrti M. Lučanského začalo od začiatku a tentoraz objektívne nezávislými odborníkmi prokuratúry, policajnými vyšetrovateľmi, kriminalistami, odborníkmi zo súdneho lekárstva, patológie, forenznými špecialistami za účasti medzinárodných odborníkov, ktorí budú zárukou objektívneho vyšetrenia mimoriadnej udalosti. 

Generál M. Lučanský bol prezidentom policajného zboru. Bol bojovníkom prvej línie v boji proti mafii a štátomafii. Odhaľoval kriminalitu siahajúcu do najvyšších poschodí politiky, štátnych orgánov, štátnych inštitúcií v prepojení na kriminalitu hospodárskych subjektov a pod. 

Dôsledné vyšetrenie toho čo sa s ním v skutočnosti stalo, by malo byť vecou cti. Ak tomu tak nie je, je vysoko pravdepodobné, že štátom popisované udalosti sa tak nestali a z nejakého dôvodu sa pravda zatajuje…

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Slovanské Noviny

 
 
0
Norman

Rozsiahly a azda dostatočne seriózny text, spolu s linkami, som sem dal do archívu.

Lučanského prípad nie je a nebude cold case.

Najnovšie vyplynulo, že zo záznamov z chodby chýbajú 2 minúty. Nie som expert na záznamy, ale viac na pravdepodobnosť - toto nie je náhoda.

Podstatné je, že od prípadu so vtlačeným či vrazeným okom nikde nie je fotka alebo video Lučanského. Je naozaj otázne, v akom stave celý čas bol a je možné, že bol od toho dňa s okom v pasívnom grogy stave a že ho museli zabiť - aby zakryli jeho prvé zmlátenie, alebo aby mu zabránili o tom hovoriť, alebo teda z pomsty a aby vôbec mlčal o prípadoch, o ktorých vedel - vrátane vraždy Kuciaka.

Toto nie je žiadna "konšpiračná teória", ale takmer istá hypotéza o zločinnej mafii v prostredí Kolíkovej ministerstva, pod riadením cudzej veľmoci. Cez policajných šéfov sa chceli dostať na politických odporcov (Smer, Hlas), ale pri strete si to odniesol neústupný Lučanský.

Lučanský je prvá známa "justičná vražda", ja by som ju tak nazval, aj keď nedošlo ku fatálnemu odsúdeniu nevinného, ale bol zneužitý justičný aparát na zavraždenie v ceste stojaceho človeka.
Za Lučanského smrť, zvlášť pri vzatí na vedomie, že bol predtým ťažko zranený, nesie plnú zodpovednosť ministerka Kolíková. Niekto by mohol povedať, že len politickú, ale treba si uvedomiť - ak by ho nevrátili späť do Prešova, dnes by ešte žil. Bolo to plne v jej rukách, verejnosť chcela vedieť, čo sa deje a chcela nejaké opatrenia - ale vrahyňa Kolíková dala zločinu voľnú cestu.

Roland Edvardsen

Dobre zosumarizované otázky, ktoré stále zostávajú otvorené. Najsmutnejšie na tomto prípade je to, ako sa verejnosť nakoniec nechala učičíkať. Lučanský už nie je téma a Kolíková, protežovaná a chránená globalistami a ich mediálnymi poskokmi, sa arogantne hrá na bohyňu v parlamente. Ale prípad Lučanský by sa nemal nechať len tak vyhniť, nesmie sa nechať vyhniť.

Ema

či majú záujem Pellegrini, Raši, Saková, Fico, Blanár...

Domnievam sa, že ľudia záujem o podivnú Lučanského smrť nevymenili za možnosť ísť po 21:00 h vyniesť smeti bez hrozby pokuty. Dokonca si myslím, že ich zaujíma viac ako vražda K&K, ktorá pustila z reťaze monštrá typu krvavý Kolík.
Je dobre, že tomu drzému hovadu v ženských šatách, zosobňujúcemu aktuálny stav spravodlivosti na Slovensku, smrť Lučanského pripomína priamo kloačný partner Kollár.

slaven1

za priamej spoluúčasti Kotlíkovej, ministerky zo stranky amerického (nielen) pozemkového zlodeja Kisku.

Kolíková vo vražde Lučanského, roztiahnutej v časovom horizonte jedného mesiaca, robila politickú strechu.

Mimochodom, v akom stave sú Kiskove ďalšie trestné stíhania? Už mu ich spolupáchateľka Kotlíková vybavila?

Ema

tak to vedia aj vyššie menovaní.

Sledujeme, uvidíme a podľa toho sa zariadime.

slaven1

Ešte by som chcel odkázať na video, ako vyzerá pokľadanie politického šindla:

Kyselina rezortu spravodlivosti informuje o prvom "úraze" Lučanského.

Kotlíkova je politická zombia, ktorá už pol roka nadsľuhuje.

lebleu

Pripomínam ale, že v prípade ešte stále prebieha policajné vyšetrovanie. Hoci asi nemáme nejaké ilúzie o "rozviazaných rukách" polície, že áno...
Presne tak, nesmie to vyšumieť len tak. Ešte sme neskončili, súdružka Kolíková!

ilusion

Ona tá Kolíková nekríva náhodou?

horyslav

asi hej, veď s kopytom sa ani inak nedá... :-)

ilusion

Keď hej, lebo niečo sa mi marí, tak to je čistá Veternica. Veternica a Vojtech Fajnor. Čítal niekto Smršť od Kariku?

sandro

Clovek dnes uz nevie co skor sledovat. Ci holokaust v Gaze alebo domacu scenu, akoby vystrihnutu z nejakeho sialeneho Kusturicovho filmu. To je taka splet obskurnych a vselijakych sialenych postaviciek, ze sa k tomu uz ani neda nic rozumne napisat. Niekde uz len jedine - povraz. Ako s vypatim sil som to dal cele lebo cloveku sa nozik pri citani otvara po kazom novom odstavci. Ja uz urcite nikoho vesat nebudem, mam tu uz ine poslanie a zodpovednost, ale ako mlady som bol veru dost horuca hlava. Ako tu vsak obcas citam, treba na tieto veci upozornovat, ze sa mozu stat, ved uz sme tu mali npr. chlapika so sekerou v parlamente alebo specialistu na vybusniny, ktory bol ochotny s nimi pracovat aj na hradnom vrsku. Takze netreba nikoho navadzat na hluposti, ale tu sa uz nikto nemoze skutocne spoliehat na nic. Zaslo to pridaleko.
Jakubisko v novom rozhovore povedal : ''Kedysi sa o nás hovorilo, že Slováci sú taký národ, že prídu, buchnú rukou po stole a všetko sa zmení. Neviem, čo sa stalo. Dnes každý čaká, že všetko vyrieši Ježiš Kristus, politici, cirkev, alebo že nás zachráni niečo v zahraničí… Je mi z toho smutno, ale stále verím, že Slováci nájdu v sebe silu. ''

Norman

Tak neviem - pýtaš sa, prečo je to tak a zároveň sám hovoríš, že máš inú "zodpovednosť a né poslanie".

Lenže vekom sa asi nemení zodpovednosť a poslanie, menia sa iba metódy.
Ten najznámejší prípad - jedného Uľjanova obesili, išiel na to úplne zle, zle, ale druhý Uľjanov to zobral zboku a takpovediac im zrútil zimný palác. Ale moc dobre to nakoniec nedopadlo. Alebo ten druhý známy prípad, najprv pivným pučom nabúral do steny, ale potom ich vydrbal ich vlastnou hrou na voľby. Ale tiež to dopadlo tak nejak rozpačito. Akoby to celé bolo len ďalšie nabúranie a ukázanie, že ani takto nie.

Veru, netreba hlúposti. Zlo je schované. netreba za ním liezť do jeho brlohu. Ale keď sa pomýli a padne nám zas k nohám, treba byť mentálne pripravený a konať. To je naša večná zodpovednosť.

sandro

Samozrejme, metody. Myslel som to tak, ze otcovia maju hlavne spravne vychovat synov(to je hlavna zodpovednost) a nie sa vrhat na dopredu nastavene bodaky. To neznamena, ze nemaju bojovat, ale v rozumnej miere. Lebo aj to je sucast vychovy.
Svojho casu povedal Tiso Hitlerovi - Synov vam dam, ale otcov nie. Rozhodne kroky, kde bude potrebna aj davka fyzicna a odvahy, bude proste musiet urobit generacia, ktora prichadza. Vzdy to tak bolo, staci sa pozriet, co dokazala Sturovska generacia, kolko mladych zivotov dobrovolne obetovali, vdaka comu tu dnes mame vlastny kus zeme.

Norman

že ako hovoril aj súdruh Lenin, individuálny boj a teror nikam nevedie :) Ale ty si sa to už asi neučil, tak ti to nepripadá také akože humorné a ironické :). Na bodáky, to určite nie. Ja dokonca aj pochybujem, že Štúrovci nejak obetovali životy. Nie, tí na to išli ináč. Skoro každý bol farára, mal osem detí a bol v perine. Len Štúr sa strelil do nohy ... hm, to predznamenalo asi ďalšiu tragikomickú slovenskú históriu.

Ale čakať, že tí mladí niečo vykonajú - to je aj z takého historického pohľadu na dlhé čakanie. Čo ak je zodpovednosť na tých so skúsenosťami?

Ale asi to je neriešiteľné. Tí, čo majú deti, vidia svoju úlohu v zodpovednosti (a po deťoch prídu hneď vnúčatá, hej, to ide rug zug, to sa nedá nič robiť), ale aj tí, čo nemajú, alebo už sú odrastené niekde preč, tí zas nevidia dôvod, aby sa nejak angažovali pre budúcnosť.
Slepá ulička.

ilusion

Ono zúfalcov je tu dosť, veď stále počujem, ako niekto skočil z okna alebo pod vlak. Možno raz pochopia, že prichádzať o život, bez toho, aby so sebou zobrali aspoň jedného zmrda je sprostosť. Mimochodom, trest smrti je zrušený, lebo ľudské práva. Ďalšia vec, nedávno tu bol článok o tom, že sa tu nerodia deti. Ak sa tu deti nerodia, potom tu musí byť kopec ľudí bez detí. A tí sa báť, že čo bude s ich deťmi nemusia. Podľa mňa práve naopak, títo inteligenti si sami pripravujú svoj koniec.

Ale prečo niekoho vešať, veď nám sami dávajú návody, ako postupovať. Ešte by nás mohli z niečoho obviniť. Ja keď kuknem do svojej vešteckej gule, tak vidím, že zmrdi budú sami páchať samovraždy.

Norman

To so samovrahmi tak nefunguje, tým je budúcnosť ľahostajná, prečo by sa mali zahadzovať s nejakým odpadom, a to pre nejaké pomyselné druhých? To im je už jedno.
A v rovnakom zmysle - prečo by sa mali angažovať starší ľudia napríklad s deťmi odviatymi niekam do zahraničia, ak sa domáci s ďeťmi tu nestarajú o ich osud? Nik cudzí to za nich nevybojuje. Rodiť deti je primálo, to robia cigáni a negri lepšie, to už sme tu zrátali, že.

sandro

Samovrazdy pachaju najma ti, co maju svedomie. To je ten problem. Prikladov je vela, velmi znamy je npr. Robert Budd Dwyer, elitny republikansky politik, ktory sa kvoli obvineniam z korupcie zastrelil v priamom prenose a tie videa doteraz svietia vsade mozne. Pritom len nedavno sa dokazalo, ze obvinenia voci nemu boli vymyslene a ten chlap bol praveze jeden z mala poctivych.

Norman

Ten prípad som nepoznal.

Ale treba si všimnúť jedno - bol už právoplatne odsúdený, v podstate na doživotie, z toho by sa len tak nedostal.
Až POTOM sa rozhodol to ukončiť, keď už stratil nádej. To ako podklad k Lučanskému, ktorý ešte nebol ani poriadne obžalovaný - v takej fáze sa takí ľudia nezabíjajú, špeciál nie takto, obesením na tepláky.

sandro

Spravne pises, ze v tom pripade bolo hlavnou motivaciou samovrazdy uz odsudenie a nie nejaka potupa alebo nastrbena povest a svedomie(to mal min. v tomto pripade ciste). Povodne som to sem dam ako paralelu k hajzlom, ktori sebevrazdy nepachaju. Zaroven si myslim, ze ak vies, ze trest je udeleny pravom, tak sa s nim lahsie stotoznis, ako ked ta poslu na dozivotie nepravom. To musi byt sialene. Tento bol poctivy a este to cele dal s dovetkom, ze jeho obet nie je zbytocna. Este aj toho Epsteina museli v base zavrazdit lebo sam by to neurobil asi nikdy.
S Lucanskym je tam vsak jedna paralela - rozsudok mu zariadil jeden jediny clovek, jedna kriva vypoved. Nedavno sa dost pisalo o tom aj u nas https://refresher.sk/93456-Americky-politik-sa-pre-obvinenia-z-korupcie-...

Norman

Ja som v posudzovani neviny/viny opatrnejší. Čo sa týka poznania nejakého činu niekde v Amerike pred rokmi, je to vždy otázne (veriť sa dá jedine tesu DNA, aj to opatrne, hech). Ale aj čo sa týka toho, ako dotyčný hľadí sám na svoje činy, som skeptický. Ľudia sa cítia nevinní, aj keď porušujú formálne zákony, vždy si to dokážu/dokážeme ospravedlniť.

Zločinci sa preto nesamovraždia - lebo sa cítia nevinní. Kolíková napríklad má priamu vinu, že po prvom veľmi podozrivom incidente s Lučanským sa okamžite postavila na stranu systému. To, že mu velí, neznamená, že má byť na jeho strane - NAOPAK, mala byť opatrná a urobiť všetko, aby sa ukázalo, či v Prešove nie je neľký problém a zločin. Toto PRINCIPIALNE odmietla, od začiatku, pred celou verejnosťou povedala, že sa o to nebude starať, zmietla to zo stola. Preto je VINNA za smrť, ktorá neskôr nastala. Dokonca aj v krajne nepravdepodobnom prípade, že by si k finále nejakej ničiacej procedúry Lučanský siahol na krk sám, aj tak je na vine režim a na jeho čele Kolíková. Vrahyňa Kolíková. A je úplne jedno, že to jej psychopatická myseľ nechápe. A je dokonca jedno, čo presne ešte upadnutá mašinéria polície zistí, alebo čo hovoria nejaké vety v zaprášenom starom zákonníku z čias socializmu - proti tomu stojí oveľa objektívnejší etický pohľad, že Kolíková je vrahyňa.

A ešte k suicidom:
Nemyslím, že by tí, čo sa cítia nevinní, mali väčšiu tendenciu robiť nejakú samurajskú "seppuku" - také prípady sú skôr záležitosť určitej hrdosti a priznania prehry. Ale aj v takom prípade sú určitým ceremoniálnym spôsobom -ako u Dwyera - najmä v dobe, keď dotyčný ešte ovláda situáciu. Nie ako Lučanský v temnote. A teda až po porážke, nie celkom na začiatku vyšetrovania. Povedzme, že v čase stalinských čistiek, keď sa vedelo, ako to pôjde, tak si zatknutý mohol zobrať život - ale ani vtedy to ľudia tak nerobili. V dnešnej situácii teda nie je vôbec isté, ako dopadne akýkoľvek súd o korupcii v polícii. A ak aj Lučanský kapitalisticky bral peniaze - ty poznáš nejakého človeka na Slovensku, v dnešných pomeroch, ktorý by sa kvôli "hanbe" z korupcie obesil? To by ani pápež neurobil, pre peniaze sa nik naozaj takto nehanbí. V porovnaní so všetkými tými privatizérmi je všetko iné len čaj. A čo sa týka verzie, ktorú nehanebne podhodila sama Kolíková do médií, že to Lučanský spravil kvôli obavám z prepadnutiu majetku - do padnutia rozsudku ešte chýbali roky, taký motív je veľmi vzdialený, to bolo ešte ďaleko, zhabanie majetku sa u nás deje zriedka, na to naozaj ešte nebol čas myslieť. To bolo z papule Kolíkovej zas len sprosté ohováranie.

(pre prípadne čmuchajúce orgány slovenskej ČEKY doplním, že Lučanského ani jeho okruh ľudí nepoznám osobne, či ako, takže nie som zaujatý, ale ani poznajúci nejaké neznáme detaily, takže pohov).

Mimochodom, ja dosť pochybujem aj o samovražde toho kajúcnika, Františka Böhma zo SISky. Hej, stalo sa to v dome, kde bola aj manželka či syn, či tak nejako ... v inej izbe ... vždy je úplne "jasné", že to bola samovražda - veď preto sa to tak robí. Dôvodov či motívov na jeho odstránenie je kopa. Jeho jediný motív - výčitky svedomia? Aha.

ps. Povedal by som, že sa technicky vylepšujú. Tí , čo kedysi zabili Válka (ten išiel do pekla 2010), ešte očividne nemali tieto samovražedné techniky a určite to neskôr ľutovali. Taká hanba, odjebať ho ako psa ... to sa fakt nerobí, takému anglosionistickému insiderovi.

Luko

... Slobodan Praljak tiež?

ilusion

Tak to nám potom zostáva len čakať na nejakého spasiteľa alebo kupca Sama. Alebo toho Japonca Samosato.

Náhodný okoloidúci

Individuálny boj prínáša výsledky vtedy, keď má individuálny bojovník dobrú ďalekonosnú pušku a dobrú únikovú cestu. Veď emerické filmy sú takýchto bojovníkov plné. Emerika, nás svetlý vzor.

Norman

Nedávno som pozrel film Anatomia zla. Polský (vraj podla nejakej skutočnosti-ale neverím) - tam starý profík v Polsku takto na diaľku odfaklí nejekého biznismana - ale nedopadne to pre neho dobre. Tak to má byť - zločin sa nevypláca.
Ale na druhej strane je tam epizódka, ako bez námahy a úspešne s pištolkou a tllmičom zabije , pozor, novinára vo výťahu. Novinára - apage satanas :-) Nuž, ako hovoril Leon, vzdialené zbrane sú pre amatérov, profík pracuje zblízka (kto by neveril filmovej kultúre židowoodu, veď tá zobrazuje realitu, pravdu a chce ľudstvu a nám len dobre, amen)

Ale aby nás celkom nedali na pátranie - politici si NEzasluhujú smrť. To by bolo moc ľahké pre nich. Zasluhujú si poníženie, poníženie, poníženie a doživotné ponižovanie. Zasluhujú si nadávky a pluvance na verejnosti. Zasluhujú si prepadnutie majetku, samozrejme aj rodinného, aj majetku bielych kobýl a ich špinavých bastardov.

ilusion

No veď som písal, že oni budú sami páchať samovraždy.

sandro

Vrazdenie veselo pokracuje. McAfee(stale to mam v kompe) siel do basy v Spanielsku na rozkaz Americkej prokuratury - vraj za pranie peniazi(ved co ine, ze?). Ano takto nejako vyzera suverenita uradov v Europe. Samotny McAfee sa ozval z basy a upozornoval ,ze sa neplanuje obesit ani nic podobne. A ze ked sa nahodou obesi, tak to bude smrt a la Epstein.
https://twitter.com/officialmcafee/status/1316801215083225096
Suligovu smrt sa ani neoplati komentovat. Svedok je pod zemou po banalnej operacii zlcnika. Sme v niecom, co sa nam nasimi mozgami tazko chape. My sme na takyto brutalny system neboli navyknuti, je nam to proste cudzie.

Monika Todova by urcite napisala nieco v tomto style : On sa chcel zabit, ale este chcel posledny krat urobit zle administrative US a pomstil sa im tak, ze pred samovrazdou napisal, ze sa nechce zasamovrazdit. Motiv je na svete! Logika predsa nepusti. Sme v dobe, ked vam nepomoze pred smrtou ani nahrat video, prisahat na zivoty svojich deti, vysvetlit, ze sa nechcete URCITE zabit. Zbytocne. Aj tak sa zabijete...

Norman

nedávno mi prebehlo na obrazovke video s Mazurekom, z parlamentu, kde im hovorí, že dobre, len robte drakonické zákonxy, sa budú dobre hodiť novej vláde.

Je to také začarované koleso, je ťažko si predstaviť, čo by ho zastavilo. Každá zmena mu pridá na rýchlosti, na radikálnosti, každý sa bude chce pomstiť aj s úrokmi. Bude sa roztáčať až dovtedy, kým sa nerozbije a nerozletí.

McAfeeho naháňali kvôli daniam - to je tiež univerzálny obušok, ktorý môžu použiť vždy. Je to skurvené monštrum a jeho mimoňov treba bez milosti rozšlapávať.

nové