Kultúrna a etnická integrita

Kultúrna a etnická integrita je pojem, ktorý musí vstúpiť do verejnej debaty. Kultúrna a etnická integrita je hodnota, ktorá bude musieť byť verejne uznávaná.

Dnes sa konfrontácia okolo invázie južanov krúti okolo niektorých tém. Prvou je napríklad to, či to sú alebo nie sú utečenci pred vojnou. Druhou je to, či je ekonomicky reálne, či vôbec zvládnuteľné, toľko ľudí prijať a živiť. Treťou témou je potom ich pravdepodobná teroristická nebezpečnosť.

Tieto tri témy sú každá o sebe smrteľne dôležité a spolu tvoria v realite neriešiteľný problém. Ale stále to nie je tá najpodstatnejšia téma, pretože tou je kultúrna a etnická integrita. Toto je téma, ktorá preniká do diskurzu iba miestami, iba hanblivo a nenápadne. Pritom je to základná vec, ktorá motivuje milióny ľudí, aby sa v zhrození nad politikou EÚ vybrali protestovať, a na druhej strane ignorovanie pochopenia tejto témy zas vedie niektorých k tomu, že podporujú samovraždu Európy.

Čo je kultúrna a etnická integrita, netreba teraz a tu detailne definovať. Každá kultúra má svoj charakter, a ten je treba chrániť a pestovať, ináč bude zničená. Podobne každé etnikum, alebo národ, ak chcete, má svoj charakter, svoje unikátne vlastnosti, ktoré tvoria vyvážený fungujúci celok. Ten je výsledkom mnohých tisícov až miliónov rokov vývoja a nemôžete do neho divoko zasahovať, lebo ho zničíte. Je to ako vymieňať a zamieňať súčiastky rôznych typov automobilov, ako miešať PC s Applom. Znčíte tak oba systémy. Toto je racionálna vedecká pravda, doložená ako teoreticky, tak aj dlhodobou empíriou.

 

Zdá sa až neuveriteľne, že niekto doteraz nechápe životne dôležitý význam kultúrnej a etnickej integrity. Pravda je taká, že ho každý chápe - ale niektorí ho popierajú.

Popieračov možno rozdeliť do troch skupín:

A. Slabosi. Sú to ľudia, ktorí nemajú silu a odvahu vystúpiť zo zabehaného konformizmu. Nemajú ani silu sa zaoberať myšlienkami na nepríjemné efekty a tendencie. Ich jediným postojom je slepá viera v oficiálny svetonázor a ideológiu, nech už je akákoľvek. Vnútorne majú samozrejme pochybnosti a strach, ale navonok nedokážu nič iné, len sa držať stáda. Boja sa nielen moci systému, boja sa samej tvrej reality.

B. Kriminálnici. Od slabochov sa líšia len tým, že si uvedomojú negatívne tendencie, ale veria, že oni osobne ich obídu na úkor zvyšku spoločnosti. Veria na prežitie ostrovov uprostred problémov, biedy či zániku, na ktorých v pohode prežijú oni (a ich ľudia). Keď niekto pre svoj prospech veľkosti jednej jednotky je ochotný zničiť pozitívum zvyšku spoločnosti vo veľkosti desatok či stoviek jednotiek, je to podľa definície kriminálny prístup. Kriminálnici sú často správne označovaní aj za kolaborantov, lebo spolupracujú s negatívnymi tendenciami, len aby dosiahli svoj prospech - opäť teda na úkor iných. Ale rovnako ako slaboši v podstate zbabelo zatvárajú oči pred vzdialenejšími dôsledkymi svojich činov a ceľkových trendov.

C. Antagonisti. Táto skupina neverí v dobrý koniec situácie, ale naopak cielene prispievajú k jej zlému koncu. Je to dané tým, že za svoj záchranný ostrov považujú čosi ležiace mimo oblasť ich pôsobenia. Voči svojmu okoliu sú ab definitio antagonistickí, nepriateľskí a nie je možný žiaden kompromis protichodných záujmov.

Všetky tieto skupinky samozrejmeradi navonok vystupujú rovnako, ako ušľachtilí dobráci, teda prinajhoršom ako prvá kategória slabochov. Samozrejme že žiaden kriminálnik, ani antagonista, ktorý vás z hľbky duše nenávidí, neprizná svoj charakter.

Toto rozdelenie nepriateľov integrity je naozaj jednoduché, ale azda praktické. Každého z oponentov si treba zadeliť do triedy nebezpečnosti a podľa toho s nimi jednať. To vôbec neznamená okamžite ich bezhlavo obviniť a snažiť sa usvedčiť - nemá zmysel obviňovať krokodíla, že robí zlo, či dokonca od neho žiadať, aby sa zmenil. Zmysel má mať moc, aby bola beštia spacifikovaná a mimo našu zónu.

Každý z daných typov minimálne podvedome vie, že robí zlo (čo ich často emočne rozhadzuje). Ak je ukázaný charakter ich činnosti, len sa presúvajú vo svojej roli, až skončia všetci ako bezbranní uplakaní slabosi, samozrejme, "nevinní". Je úplne jedno, z akého etnického či náboženského prostredia naši oponenti pochádzajú - každý spadá do jednej z uvedených kategórií, každý je postihnutý - ja to tak kľudne nazvem - jednou z uvedených psychických chorôb.

 
Toľko len narýchlo vymedzenie toho, o čom a s kým je konflikt.
 
Náhodný okoloidúci

Dva preložené články na podobnú tému vyšli na protiprudu.org, tak na ne chcem upozorniť tých, ktorí na prop nechodia.

http://www.protiprudu.org/etnicke-geneticke-zaujmy/
http://www.protiprudu.org/velka-vymena/

Norman

pretože je to objektívne problém dňa . Aj som chcel dať na ne linky, ale oni sú mierne sofistikované a nie každý to musí mať rád, tak som to nakoniec, ako vidím, nedal.
Ale ináč Prop odporúčam čítať a sledovať neustále.

Aman Againsttime

O etnických genetických záujmoch som chcel niečo preložiť už dávnejšie. Avšak zrovna teraz to prišlo veľmi vhod. Ide o zaujímavú tému a predovšetkým (dnes) veľmi dôležitú.

Inak už dávno som ťa na prope nevidel. Je to tam bez teba a svargu celkom mŕtve. :-)

Norman

je téma, ktorú treba vysvetlovať - a vlastne sa tomu venujeme len my dvaja - a to ja len potenciálne, lebo som naozaj k tomu, k sion americkým plánom pre európu, chcel zosmoliť čosi, ale nedostal som sa k tomu. O nič prevratné samozrejme nikdy nepôjde, sú to digesty už známych drobností mozajky, ale treba o tom písať.
Čo sa týka diskusie - nuž keď ju zabili, nech sa nečudujú, že dokonca dobrák (hm) svarga tam prestal chodiť.

Aman Againsttime

Nepovedal by som, že sa na prope diskusia zabila, adminovi iba došla trpezlivosť s niektorými príliš "prostými" diskutérmi a ich príspevkami. Svargov problém bol v tom, že nevedel kedy je už toho dosť. Mal tendenciu písať o veciach až príliš triviálne či prízemne a adminovi to očividne bolo proti srsti...

Inak je to celkom smutné, že sa témam ako sú genetické záujmy (alebo napr. i eugenika) nevenuje viac ľudí - akurát to vypovedá o hrubej neinformovanosti a odvedení pozornosti od toho skutočne podstatného. Dokonca i nacionalistické weby nevenujú tejto problematike takú pozornosť akú si zaslúži, čo tiež o niečom vypovedá...Osobne mám za to, že aspoň priemerne inteligentný nacionalista by mal byť schopný vysvetliť v čom spočíva nacionalizmus obšírnejšie ako len prostým konštatovaním, že ide o lásku k národu. A rovnako by sa mal vedieť oprieť pri svojom vysvetlení aj o poznatky z prírodných vied (biológia, genetika...).

Norman

Nevenujú sa tomu práve preto, lebo sú "nacionalsti". Nik nevie, čo to znamená - ani ja.
Už dlhšie si v tom chcem tiež spraviť jasno:), možno že sa ktomu odhodlám.

Aman Againsttime

Pochopiteľne, že i slovo nacionalizmus je vágne. Ale môj názor je taký, že dnešný moderný nacionalizmus (v rámci európskeho teritória) by mal byť jednoznačne ukotvený v rasovej realite, mal by byť pro-eugenický a opierať sa o moderné vedecké poznatky.

Predovšetkým by mal skoncovať s regionálnou malichernosťou a trivializmom. Dnes sme už naozaj niekde inde ako pred 80 rokmi.

A dovolím si tiež napísať, že by mal uznávať indoeurópsku ideu ako jeden z primárnych základov eventuálneho tradicionalistického poriadku v novej Európe.

Vzhľadom na takéto uznanie by mal tiež priznať významné a špecifické postavenie germánskym národom. A keďže najpočetnejším z nich je práve nemecký národ, ako aj s ohľadom na jeho výdobytky prakticky vo všetkých spoločenských a vedeckých odvetviach, mám za to, že je nevyhnutné mu priznať isté "morálne vodcovstvo". Pochopiteľne nepíšem o nadvláde jedného národa nad druhým, ale o tom, že v rámci anti-rovnostárskeho prístupu a viery v prirodzenú hierarchiu by sme sa nemali tváriť, že v otázkach národných to už neplatí.

Bohužiaľ, mám dojem, že slovenské nacionalistické kruhy sú ideologicky rozpoltené, dezorientované a plné sebaklamov. Stačí sa len pozrieť na ich obsesiu so slovanstvom, panslavizmom, na ich rusofíliu a dištancovanie sa od tzv. Západu (pričom pojem Západ automaticky stotožňujú s EU). Akoby zabudli na to, že aj ich "hrdina" Jozef Tiso predsa presadzoval jednoznačnú orientáciu Slovensko smerom na Západ (na Nemecko) a dištancoval sa od divokého a barbarského Východu.

Čiže taká je moje ideálna predstava, či vízia nacionalizmu, ktorý by sa mi páčil. :-)

Norman

Princípe je už v tejto tvojej vete (vynechal som slovko rasovej:)
Takmer všetkým súčasným ideológiam (už dávno) chýba ukotvenie v akejkoľvek realite.
Takže čokoľvek, čo pomôže, bude musieť byť ukotvené v realite.

To, že realita, čo sa týka ľudstva, je rasová, za to nik nemôže - ale je to tak. To veci komplikuje - ale musí sa s tým každý vyrovnať a zmieriť.

Ja s tebou teda súhlasím, i keď kľudne hovorím o "nordických" kvalitách. Tieto sú rozptýlené rôzne, ale stále najhustejšie su v nadalpskom regione Európy, alebo možno povedať, že v týchto poloviciach Európy fungujú pravdepodobne aj také elementy, ktoré inde ani nie sú. Svedčí o tom aj povojnová súčasnosť.

Čo sa týka slovenských nacionalstov, ako som už dnes napísal - tí sú zaručene prelezení fízlami a AJ preto je ich úroveň zámerne taká, aká je. Aj v Nemecku si kedysi dokázateľne napríklad stranu NPD tajné služby priam pestovali, vodili na špagáte - to určite robia aj u nás. To musí byť hračka.

Taký nacionalizmus, aký by sa ti páčil, v princípe jestvuje. Jestvuje objektívne Netreba sa trápiť nad chalanmi, ktorí sa tomu nevenujú, a tak majú staré doslovne predvojnové predstavy:) Všetci sa teórii venovať nemôžu. Týmto ídeám a filozofii sa v štáte veľkosti Slovenska bude venovať ... no ... aj keď zarátame takých, čo presne nebudú v obraze .. tak maximum 50 ľudí. V reále tak 10, to úplne stačí. Teória, ktorá má pravdu, nepotrebuje armádu klamúcich akademikov, lebo nepotrebuje neustále lepiť trhliny, neustále zakryvať lož :)

Aman Againsttime

Viem, že taký nacionalizmus aký som vo svojom príspevku predstavil jestvuje. :-)
Akurát je mi trochu ľúto, že zrovna na Slovensku nemá väčšie zastúpenie.

Máš pravdu, že som mohol kľudne písať aj o nordických kvalitách, ale výraz germánsky som použil z dôvodu jeho rozlíšenia od slovanstva.

Chcel som inak ešte bližšie vysvetliť prečo presadzujem indoeurópsku ideu s dôrazom na germánstvo (či nordicizmus) oproti "slovanstvu" či panslavizmu.

Či už sa to slovenským nacionalistom páči alebo nie, zrovna germánske národy patrili k tým, ktoré si dokázali po najdlhší čas zachovať tie najpodstatnejšie črty indoeurópskeho (árijského) charakteru. Navyše v Európe sotva nájdeme stredoveký štát, ktorý by buď nezaložili alebo neovplyvnili germánske kmene, etniká či národy.

Na druhej strane, čo si mám predstaviť pod výrazom slovanstvo? Čo je to slovanstvo?

Práve ono je celkom dobrým príkladom výrazne heterogénneho spoločenstva (ak sa to ešte vôbec dá objektívne nazvať spoločenstvom), ktoré v rámci jednotlivých indoeurópskych jazykových skupín asi ani nemá obdobu. Tieto národy totiž okrem podobného jazyka nemajú spoločné prakticky nič iné: odlišujeme sa svojim historickým a kultúrnym vývojom, našou mentalitou ako aj zložením z hľadiska rasových podtypov, tiež i ľudové tradície sú značne odlišné a nejaký "praslovanský základ" je pomerne ťažké spoľahlivo zrekonštruovať.

Na druhej strane tu máme genetické výskumy, ktoré hovoria o tom, že značná časť, ak nie väčšina, obyvateľstva Čiech a Moravy je priamo odvodená od pôvodných keltských a germánskych kmeňov žijúcich v tejto oblasti, pričom Praslovania po svojom príchode tvorili iba akýsi úzky substrát skladajúci sa z náčelníka a jeho širšej družiny, ktorí vnútili pôvodným obyvateľom slovanský jazyk. Nie je dôvod si nemyslieť, že podobne to bolo aj v iných oblastiach strednej Európy, napr. aj na Slovensku.

Keď k tomu pripočítaš skutočnosť, že sa na etnogenéze moderného českého a slovenského národa podieľal už nie akýsi neurčitý "starogermánsky" prvok, ale priamo nemecký živel: a to napr. na Slovensku prostredníctvom asimilácie značnej časti karpatských Nemcov žijúcich v slobodných kráľovských mestách (napr. sa odhaduje, že v 14.-15. stor. až 25-40% obyvateľstva dnešného Slovenska tvorili práve karpatskí Nemci…), tak je myslím jasné, prečo tak presadzujem práve túto orientáciu pred nejakým panslavizmom a podobnými ideami, ktoré zamorujú slovenský nacionalistický priestor.

Navyše národy by sme v zásade nemali zaraďovať do určitých skupín výhradne podľa používaného jazyka, ale treba zohľadniť aj iné vyššie uvedené faktory, ktoré sú nemenej dôležité. Samozrejme, že nepopieram existenciu slovanskej vetvy v rámci indoeurópskych jazykov, ale národ je predovšetkým pokrvným spoločenstvom a jazyk je len jedným z jeho mnohých atribútov. Aj na tomto môžeme vidieť obrovský omyl ľudí ako Palacký, Borovský, ruských panslavistov, ale aj takého Masaryka, ktorý túto ideológiu aj tak využíval iba na svoje imperiálne ciele.

A pokiaľ ide o tých fízlov, tak popravde nie som si istý do akej miery by mohli mať podiel na tomto žalostnom stave. Nechce sa mi veriť, že by ich tam bolo nasačkovaných až tak veľa...Asi som naozaj naivný :-)

Norman

spomenul som, ktoré používam, ale v týchto veciach nejestvuje optimum, z rôznych dôvodov sú rôzne možné.
Čo sa týka Slovanstva, určite po webe koluje vela ilúzií, napríklad o Rusoch, podobne, ako aj novších ilúzii o Ukrajincoch. Heh.

Ja rozlišujem prinajmenšom dva spôsoby používania termínu Slovanstvo. Jedno je hstorické Slovanstvo posledného tisícročia na východoeurópskych stepiach, teda prakticky dejiny Ruska a okolia. To je bezpochyby jedna významná forma Slovanstva, svetový fenomén (ale hneď treba dodať, že nie je nikde dané, že s nami tí Rusi cítia viac národných sympatií, než napríklad Francúzi, aby som hneď nemusel spomínať Američanov).
Druhý spôsob termínu Slovanstvo je pre historicky vzdialenjšie obyvateľstvo, blízke pôvodnému indoeurópskemu. Je to naozaj nie ideologické zadelenie, ale zadelenie na základe indícií niektorých faktov - tento typ Slovanstva bol rožšírený po Európe povedzme ešte pred naším letopočtom a až nekôr sa na ňom vytvárali "nové" veľko národy, skupiny národov: Latinský a románske národy, Germánske národy.
Opakujem, toto je čiste neutrálna hypotéza. Ale má aj niekoľko idologckých výhod - Germánstvo v tomto slova zmysle je vlastne určitý druh úspešnej "technológie" či kultúry, ktorý sa môžu aj iní naučiť - a aj to robili. A to dokonca uznám, že úspešná technológia nemusí byť najlepšia - ale na výber, teda možnosť opovrhnúť efektívnym nástrojom má žial len ten, kto žije na opustenom ostrove, kde mu nič nehrozí. Aebo kto má lepšiu zbraň. Alebo ten, komu je jedno, že bude zožraný.
Taká je realita, aj keď slaboši a sluníčkari snívajú o inom svete.

K téme patrí aj to, že tie (nordické) genetické kvality, ktoré sú tu, sa beztak naozaj vyvinuli už dávno predtým, než sa Germánstvo oddelilo od Slovanstva. Preto hľadám neutrálne termíny.

Ešte jeden argument pre tvoj pohľad je to, že tie veci, ktoré boli nadefinované napríklad ako Slovenský folklór, sú výtvory približne 19. storočia, je v nich veľa hrubých omylov, veľa naivných romantizmov a veľa zámerných oblbovákov a zotročovadiel. Takže aj kto chce staviať na Slovanstve, musí si uvedomiť, že sa pohybuje po neistej často falošnej pôde.
Ovšem podobný argument platí aj o germánskom folkóre a tom ich rôznom romantizme.

Výchdiskom z chaosu je naozaj to, že jazyky sa ľahko prehadzujú, že sa nimi dá niekedy dokázať takmer všetko a niekedy takmer nič podstatné pre historickú realitu, a že reálna istota spočíva na iných -genetických faktoch. To platí špeciálne dnes, keď nám ich moderná veda už umožňuje presne čítať a analyzovať.
Ale aj v tomto systéme platí, že na jednej strane Rusko a na druhej strane Amerika sú dve roztiahnuté krídla toho istého bieleho rodu. Mierne pošramotené.

Aman Againsttime

Nebolo by lepšie v prípade tvojho druhého poňatia tohto termínu skôr hovoriť o pôvodnom arijsko-nordickom súbstráte, ktorý veľakrát mnohí mylne stotožňujú so "Slovanmi" len preto, že centrum starých árijcov sa nachádzalo v dnešnom južnom Rusku?

Ja by som súhlasil s poňatím "slovanstva", ktoré si načrtol ako prvé, t.j. prípad kedy budeme týmto termínom označovať východoeurópske národy (Rusko a okolie), keďže napr. celý Balkán má ilýrskych, predslovanských predkov. To vidno už na prvý pohľad, keďže priemerný Srb sa od priemerného Albánca nelíši ani vzhľadom. Jazyk takmer nič neznamená (aj neger sa môže naučiť po slovensky, tým sa ale jeho pôvod nemení). Skús povedať chorvátskemu nacionalistovi, že je "slovan" a nechci vedieť, čo ti povie, alebo čo s tebou urobí... :-)

Čiže aby som to nejak zhrnul: Slováci nie sú "slovanmi" v pravom slova zmysle. Samotní Praslovania boli pôvodne kmeňom nordického pôvodu, avšak migráciou sa dostali do kontaktu jednak s tmavším pôvodným obyvateľstvom Európy (ktoré si podrobili a postupne sa s ním zmiešali), jednak počas tatárských nájazdov s Ázijcami. Vidieť to najmä na Rusoch, ktorí majú mnohé ázijské črty - nielen vo vzhľade, ale aj v kultúre a mentalite. A naozaj nemám dojem, že by Slováci patrili do rovnakého kultúrneho okruhu ako Rusi len z dôvodu, že sa naše jazyky trochu podobajú. Veď máme úplne odlišné dejiny, kultúrne zvyklosti a mentalitu. I nábožensky sa odlišujeme (nás formovala západná latinská cirkev, neskôr z časti i nemecké luteránstvo, nie pravoslávie).

Samozrejme, že i Praslovania boli pôvodne árijci, ale do dnešných dní si najväčšiu blízkosť k árijskému základu uchovali germánske národy (Nemci, Škandinávci...), no a čiastočne Kelti a jazykovo "slovanske" národy strednej Európy (ktoré majú z veľkej časti tiež germánskych a keltských predkov).

Ani pre Hitlera jazyk nič neznamenal - to by potom aj pri Židoch stačilo, že vedia po nemecky a neodlišoval by ich od skutočných Nemcov. Jednoznačne považoval za dôležitejší pôvod a pokrvnú líniu. A toho by sa mali pridržiavať i moderní slovenskí nacionalisti.

Z tohto hľadiska na Slovensku žili najprv Kelti a potom Germáni, v stredoveku zase 20-40% obyvateľov tvorili karpatskí Nemci. Predsa je jasné, že títo ľudia len tak neodišli a zmiešali sa postupne s ostatnými.

Dnes sa napr. už dobre vie, že dnešní Maďari sú len pomaďarčení pôvodní obyvatelia Panónie (starí Maďari im vnútili svoj jazyk). Prečo by k niečomu podobnému nemohlo dôjsť aj pri Slovákoch, t.j. že malá skupina praslovanských príšelcov si len podrobila a asimilovala pôvodné obyvateľstvo, ktoré tu už dávno žilo a nikam neodišlo. Ak sa nemýlim tak i genetické výskumy tvrdia, že predkovia väčšiny ľudí na Slovensku tu žili už pred tisíckami rokov.

Ako som už spomínal vyššie, taký Chorvát vie, aký je skutočný pôvod jeho národa, nechce u seba vplyv Ruska a nenechá sa urážať tým, že by ho niekto považoval za nejakého ázijského nájazdníka. Avšak v prípade väčšiny Slovákov tu takúto hrdosť nevidím a mnohí sa stále nezmyselne pridržiavajú dávno prekonaného panslavizmu. Moderný slovenský nacionalizmus musí byť ukotvený v realite a v pravde, a preto presadzujem to, čo presadzujem.

Norman

Pôvodní indoeurópania - nazvať ich možno rôzne, aj árijci či nordici, to ale nič nové nepovie. Dať ich do súislosti s historickými Slvanmi ale aspoň trocha lepšie ukazuje, akí boli reálne. Určite to nerobia mnohí, je to skôr nová téza a práveže z ideologických dôvodov oficiálne tabuizovaná a odmietaná. V zmysle: no áno, sídlia na rovnakom mieste, ich reč je najpodobnejša, ich kultúra doteraz vykazuje také prvotnopospolné vzťahy - ale nie sú to oni, je to len bočný kmeň.
To nie je racionálne, taký predsudok. Ale upozorňujem, že táto starobylosť Slovanov neznamená pre nich automaticky nejakú pochvalu.

A keď už sme pri starobylosti: To, čo píšeš, je klasika. Ono to prakticky sedí, odráža modernú národno kultúrnu geopolitickú realitu, je to aj pragmatický prístup.
Ale práve genetický výskum ukázal, že ak budeme posudzovať mocenskú dedičnú líniu, teda dedičnosť po otcovi, Y-dna, tak za Indoeurópanov možno považvať maximálne R1a a R1b (a podobne), ale škandinávski nordici , nemecké pobaltie sú v protiklade k tomu I1, a na Balkáne zas I2 (už sa tu o tom písalo, rozumieme si). Všetcí sú kaukazoidi, výrazní beloši, ale ten zaujímavý potenciál, tie najzaujímavejšie zliatiny, tá soľ, to sú možno/vlastne mimo-indoeurópske veci.
Myslím, že toto sú postoje rôznych tých dnešných zástancov nordickej tradície. Germáni nie sú "najzachovalejší rod indoeurópanov", ale ich špecifikum je v tom, že sú vlastne do veľkej miery nečo iné.
To hovorí súčasna veda. Ale neznamená to, že sa niektoré minulé teórie nejako podstatne mýlili, skôr naopak.

No, to už sme došli asi do moc teoretických vecí. Prakticky máme na veci zhodu.
Len chcem pripomenúť, že keď sa človek o tieto celky, národy, rasy, kultúry zaujíma, tak má ocenenie pre každý veľký samostaný a zdravý celok. Nik nemá čas, aby pochopil a objavil hodnoty vaicerých cudzích celkov. Vieš, mne sú vždy smiešni tí, čo zahlásia "Ja mám rád ruskú kultúru, Dostojevskij, Puškin, Tolstoj... ale ..." a skončia pri pri bohapustom pičovaní a urážní Rusov a Ruska. Sú to pokrytci - hlavne preto, že nič nevedia o Rusku, pretože Rusko nie sú títo (ach, aká náhoda, zas 19. storočie) fakticki modernistickí neurotici a blázni, ale kopa iných oveľa hlbších vecí (o ktorých aj ja viem len málo).
Podobne je to s Čínou, Indiou, Iránom, Egyptom.
Mám rešpekt pred vlastnou neznalosťou.
Ako vidíš, v podstate som ja jeden z NAOZAJ multikulti ľudí.
:)

Aman Againsttime

Pozri sa, ja len v skratke reprodukujem viac-menej to, k čomu dospeli viacerí antropológovia a etnológovia ako napr. Georges Dumezil, Marija Gimbutas, Madison Grant, Carleton S. Coon, Hans F. K. Gunther, atď.

Pokiaľ ide o Germánov tak je predsa očividné, že je tam oveľa väčšia blízkosť z hľadiska historického vývoja, mentality, kultúry a vzájomných stykov. I z rasovo-etnického hľadiska sa tam vyskytuje istý spoločný typ, a to typ nordický. Nordický typ bol pôvodne typický pre všetkých kočovných Indoeurópanov (Árijcov), čiže aj Praslovanov - ale práve tí ho do značnej miery stratili miešaním s alpínskym obyvateľstvom, laponsko-ugrofíndkymi kmeňmi a Tatármi/Aziatmi (to sa týka najmä Ruska)

Tzv. "slovanstvo" je naozaj iba výmysel 19.storočia založený výhradne len na akejsi podobnosti jazyka, keďže nič iné tieto národy už spoločné nemajú. Rovnako neexistuje nič také ako "všeslovanské povedomie" či "všeslovanský archetyp". Jedinými skutočnými Slovanmi sú akurát Rusi, sčasti Ukrajinci, pričom ako "agenti" panslavizmu často vystupovali aj národy ako Česi či Srbi, ktoré tým svojim susedom veľmi uškodili (veď my Slováci máme tiež s tým svoju nepríjemnú skúsenosť).

Pre mňa osobne (opäť, nemusíme to vnímať rovnako) je Rusko kultúrne vzdialené takmer rovnako, ako napr. Mongolsko. Aj samotné slovo "Slovan" bývalo pre národy "Abendlandu"/"kultúrneho Západu" často synonymom pre Huna či Avara, teda pre hrozbu a ničiteľa krehkej a éterickej krásy Európy. Bežný Rus ako taký (samozrejme až na výnimky) je - aj keď možno nie vždy násilnou - tak každopádne častokrát poloázijskou, poloorientálnou, hrmotnou a v krikľavosti a vo výstrednosti sa vyžívajúcou bytosťou. Takí ľudia ako Čajkovskij, Dostojevskij, Solženicyn, alebo napr. Masha - speváčka skupiny Arkona (pripájam hudobnú ukážku:https://www.youtube.com/watch?v=BaP1wDvkA6E ) - sú tam skôr svetlou (nordickou) výnimkou než pravidlom. Ani vládcovia Ruska neboli žiadnymi "slovanmi" - veď od čias Petra I. je takmer každý ruský cár Nerus. Rusi si až na výnimky nikdy nevedeli vládnuť sami: buď tam vládli Varjagovia (Vikingovia=Germáni), potom počas ruskej expanzie aristokracia germánskeho pôvodu, a napokon i sama cárska rodina bola neruská (napr. obeť boľševického teroru cár Mikuláš I. mal nemeckých a dánskych predkov). Zmenilo sa to po boľševickej revolúcii, kedy v Rusku začala vládnuť zmiešanina neschopných a primitívnych gangstrov a hulvátov ruského pôvodu a inteligentných zločinných manipulátorov (dobre vieme akého etnika :-) )

Aby som sa vyjadril čo možno najjasnejšie, tak v žiadnom prípade si neželám, aby sa Slováci v duchu akýchsi panslávskych utópii umelo prispôsobovali ruskej mentalite a aby sa to, čo je vlastné výlučne Rusom, vzťahovalo automaticky aj na iných - napr. na Slovákov. Ja na Slovensku žijem a takéto Slovensko (ktoré by mimochodom znamenalo úplný rozpor s 1000-ročnou tradíciou existencie v rámci Uhorska a v úzkom kontakte so Svätou ríšou rímskou národa nemeckého) si rozhodne neželám. Slováci by mali dbať o vlastné tradície, vlastnú mentalitu (za ktoré sa rozhodne hanbiť nemusíme) a ak sa chcú v niečom od niekoho poučiť, je pre nich ďaleko vhodnejšie všímať si pozitívne stránky nemeckej a škandinávskej mentality. Tam treba hľadať vzory a inšpiráciu.

Možno teraz vyzerám ako nepoučiteľný germanofil, ale bol by som veľmi nerád, ak by germánske alebo románske národy začali vnímať "slovanstvo" ako akýsi nebezpečný jednotný kolos, ktorý sa chystá zničiť ich kultúrne dedičstvo. Niečomu takému by som sa chcel vyvarovať. Skutočne si neželám, aby nás kvôli takejto zlej politike Nemci alebo Francúzi zbytočne vnímalo ako akúsi "hrozbu".

Norman

To je klasický prístup konca 19. storočia. Vyjadruje (len) jeden gradient Západ-Východ.
To je ešte stavané na (kultúrnej) jednote Západu, teda Britov, Francúzov, Nemcov, Talianov, Španielov - a tak nejako ... versus rest sveta.

Treba pripomenúť, že tá jednota sa ukázala ako falošná. Nielen že Briti rozpútali dve svetové vojny proti stredozemskej Európe, Nemecku - to by až tak nevadilo, vojny sa stávali aj predtým. Nielen to, že anglosaský svet úplne prepadol infekcii sionizmu a Francúzsky bol totálne slobodomurárskymi revolúciami vykastrovaný. Podstatný je rozkol, ktorý nastal už tým, že Morský západ bol už storočia až tisícročia predtým infiltorvaný exotickými národmi a ich myšlienkami. To nie je iba moderný jav, to je dlhodobý proces. Morské národy - Briti, Holanďania, Francúzi, španieli, Portugalci - storočia naberali exotické-extrémne myšlienky, ale aj exotických ľudí. Bežne sa človeku zdá, že Európa je otvorená iba na Východe, tam do nej prenikali rôzne tie cudzie etnika - ale oceán je supervodič a cezeň si morské národy privážali nielen korenie, ale aj bohatstvo, zlozvyky, otrokárstvo a iné infekcie ...

O tomto sa podľa mňa nikde nepíše, lebo takéto etnocentrické uvažovanie je označované za nacizmus a teda nemôže byť oficiálne rozoberané, nie je mu umožnený ten proces vývoja, a tak sa k ľuďom dostáva tá klasika, ktorá je, podľa mňa, už prekonaná. Kedže sa teda nemám možnosť odvolať na žiadneho teoretika, musím sa odvolať na reálnu historickú postavu Goebelsa, ktorý vo svojich denníkoch -nie v propagande, v denníkoch - jasne vyjadruje odmietavý či pohrdlivý postoj voči talianskej fašistickej spoločnosti, ktorá napriek svojemu futurologickému povlaku tak bazírovala na prekonanej ideológii 19. storočia. A, samozrejme, keďže po vojne bol akýkoľvek nemecký pohľad na vec tvrdo dupaný pod zem, ale neofašizmus francúzsky či talianksy predsa len mal určit priestor, tak sa občas za nejaký nacionalistický "neo-smer" považujú aj takéto smery či skupiny. Ja ich ale považujem za slepé uličky, maximálne sa môžu označiťa za romantizmus, za nič iné.

To ma tak napadlo, pri tvojej ťažkej kritike Ruska, do veľkej miery zaslúženej, ale v súčasnosti kontraproduktívnej, že treba dodať aj pravdu o druhej strane. Spomänúť čudné etniká Írska, ktoré sami Angličania považujú za podľudí, spomenúť to, že španielska reqonquista neurobila reversný zázrak aj s genetikou a že Francúzi - tí si odjakživa domov dovlákali všetky možné obohacovačky. O Talianoch škoda reči - nehovorím, že to nie sú inteligentní, pekní a dynamickí ľudia, ale zaplatili za to nekontrolovatelnosťou, emočnosťou, nevyrovnanosťou a podobne. O genetickom profile Angličanov a Američanov, a to aj bielych, by sa dalo tiež veľa študovať a hovoriť - to ale v ICH prácach len tak ľahko nenájdeš, ani v tých nacionalistických - tí na seba kritiku budú dávať najmenej radi. Veru, toto je rozpad Abendlandu.
To tento rozpad jednoty Západu spôsobuje také tie fatalistické správy o "smrti Západu", "smrti Európy". AngloAmeričania, ktorí zničili svojich najbližších rasových spojencov, najprv Španielov, potom Francúzov a nakoniec Nemcov, zrazu vidia, že sami majú hlinené nohy, že oni sami žiadna white power nie sú, a tak buď chcú so sebou do hrobu strhnúť všetkých bielych, alebo prinajlepšom svoj vlastný zánik označujú za smrť celej Európy, smrť všetkých bielych.
Ja to tak nevidím. Nie je to tak.

Nemecko v porvnani k AngloAmeričanom má, skromne povedané, mnohé špecifiká, a na rovinu povedané, mnohé prednosti, na ktoré Briti nikdy nemali a nikdy mať nebudú.
Dalo by sa o tom písť veľa a veľa, ale ja nemám na to určite ani najlepšiu ruku ani energiu, - tak alegoricky by som spomenul jednu vec - štatisticky videné, Nemci majú charakter.

slaven1

Skandinaviu si zabudol spomenut.

Norman

Škandinávia bola zväčša nepodstatný politický celok, a aj keď zemepisne sa zdajú väčší, obyvatelstvom a vplyvom bola malá.
Čiste etnicky sú možno zaujímaví, ale osobne ju nepovažujem za žiaden skanzen čistoty a originality. Moderný vývoj ukázal, že sú zrejme dosť politicki hlúpi a naivní.

slaven1

No hej, celkom čudný prerod "vikingskej Škandinávie" na "Škandinávsky kalifát". :-/

Aman Againsttime

Škandinávske národy sú peknou ukážkou toho, ako bol nordický národný duch a jeho túžba po spravodlivosti a slobode oklamaný kadejakými "light" formami marxizmu, ktoré tam nakoniec nadobudli obludné rozmery. S feminizmom a homosexualizmom by sa ešte vysporiadať dalo, ale len čo sa "multikulturalizmom" rozjebú gény (ako sa to deje práve teraz) tak potom už niet cesty späť.

Môj dojem je taký, že tamojší ľudia sú až príliš dôverčiví a zo zásady predpokladajú, že väčšina ľudí (napr. v tomto prípade filozofov, "sociálnych vedcov" či imigrantov) im chce dobre - a nevedia sa stotožniť s realitou, ktorá je úplne opačná. Škoda...

Ľubov

s Tebou skoro v ničom nemôžem súhlasiť. Čo je to s Tebou? Chorváti ak skutočne tak opovrhujú Rusmi,predsa každý vie,že to len katolicizmus plní svoju rozdelovaciu úlohu.Rusom by som dala pokoj,ešte nevieme,kto sú naozaj.Asi radšej nebudem čítať toho Toma Sunica:)

Aman Againsttime

Ale no tak...zvaľovať to len na katolicizmus by bolo krátkozraké. Chorváti boli vždy súčasťou západného/latinského Uhorska (ako aj my) a odjakživa skôr inklinovali k Taliansku a Franskej ríši a Rusko vnímali ako hrozbu. Naproti tomu Srbi boli viac ovplyvnení Východom, Byzanciou a neskôr samozrejme i Ruskom. Nečudo, že tam potom vznikol konflikt. Práve tu sa pekne ukazuje, že nezáleží len na jazyku, ale aj na reálnom etnickom pôvode (ktorý je u Srbov (ako i Rusov) a Chorvátov odlišný). Vidno, že čím viac sa medzi národmi hovoriacimi slovanskými jazykmi reční o "slovanskom bratstve", tým viac konfliktov a násilia tam v skutočnosti existuje (príklady snáď ani netreba uvádzať - je ich strašne veľa).

Náhodný okoloidúci

Konflikty medzi slovanskými aj inými národmi sú vyvolávané umelo zo zahraničia, väčšinou z USA s využitím domácich proxy idiotov zo zasiahnutých krajín. Cieľom je samozrejme poštvať všetkých proti všetkým, aby nikto nebol schopný klásť odpor, a ťažiť z chaosu a skazy.
Poliaci s neukojenými imperiálnymi ambíciami poslúžili opakovane ako proxy armáda proti Rusku, Chorváti poslúžili ako proxy armáda voči nepoddajnému Srbsku.
Čo sa týka údajnej hrozby Ruska pre západnú Európu, dobre vieme, že to je len propaganda, Rusi nie sú ničitelia, a nikdy sa nevyhrážajú, to sa u nich pokladá za prejav slabosti. Oni skrátka pokojne a vecne povedia, čo sa stane, ak... že sa skrátka budú tvrdo brániť a sú schopní prejsť do protiútoku, ktorý útočníka fakt že zabolí. Ale nie je to myslené ako hrozba. Ak aj po vojne obsadili časť Nemecka, čiže NDR, tak to bola práve tá časť, na ktorej žije ponemčené slovanské obyvateľstvo. Stačí si na mape pozrieť výskyt slovanských názvov obcí. Alebo ak Nemci vojensky expandujú na slovanské územia, je to v poriadku, ale ak Slovania tieto územia dobyjú naspäť, to už je zločin? Či ako?

Aman Againsttime

Konflikty medzi slovanskými národmi tu boli dlho predtým, než vznikli USA.

Pokiaľ ide o Chorvátov, tak samostatný chorvátsky štát im priniesol množstvo pozitív a bol tiež o dosť konzervatívnejší (v dobrom slova zmysle) než Juhoslávia. Srbi sú na druhej strane (až na výnimky) celkom neprispôsobivý národ. Stačí si spomenúť na roky 1914-1918 kedy Srbi neboli nijakí "naši spojenci", ale spojenci "bratov" zo slobodomurárských lóží, pričom ich vlastná vláda dala príkaz G. Principovi a tajný súhlas s atentátom na Františka Ferdinanda, za čo následne odmietala niesť zodpovednosť, ale viedla typicky "slovansku" neúprimnú a dvojtvárnu politiku.

Pri expanzii Nemcov smerom na východ zabúdaš na jednu podstatnú skutočnosť: táto ich východná zem bola totiž pôvodnou vlasťou Germánov, pričom práve oni boli v 5.-6. storočí zatlačení smerom na západ... To znamená, že len získavali späť svoju stratenú krajinu a navyše prinášali so sebou svetlo pokroku a vyššej kultúry. A Nemci sa nestali ničiteľmi o nič viac než Rusi, ktorí na 40 rokov pohltili a ovládli polovicu Európy - i keď asi by bolo presnejšie písať o ich boľševických pánoch ako o Rusoch ako národe. Rozdiel však bol v tom, že nemecká vláda v zásade znamená kultúru a dynamickú stabilitu, kým vláda ZSSR (Rusov) znamenala polo-ázijské barbarstvo a teror.

Truhlík

Rozdiel medzi Srbmi a Chorvátmi je hlavne ten, že Srbi boli pod Turkami 450 rokov a Chorváti "len" 150. A to je veľký rozdiel v takej tureckej "kúre" na charaktere národa.
Srbská vláda nebola účastná na atentáte na Franza Ferdinanda. Práveže varovala c.k. pred takou možnosťou. Príslušníka srbskej tajnej služby, ktorý sa na tom zúčastnil dala popraviť.
Upozorňuješ na to a pritom aj tak to splietaš. Rusi samotní museli ohnúť chrbát pred židoboľševikmi. Zrejme to polo-ázijské barbarstvo bolo vidieť hlavne keď cisár Napoleon vypálil Moskvu a keď kozáci vošli do Paríža a niečo tam poškodili tak to cár Alexander refundoval diamantovým prsteňom.
Nemecká kultúra dnes vyzerá ako posadnutosť pornografiou a zvrátenosťou. Aspoň tak to vyzerá v TV. Aby sme my mali niečo z nemeckej stability to by tam musel byť Adolf Hitler a nie tí americkí agenti z Atlantik Brucke.

Aman Againsttime

Tie rozdiely sú ďaleko hlbšie a spočívajú v tom, že Chorvátsko (podobne ako Slovensko) patrilo do západnej kultúrnej sféry. Chorvátsko bolo pod silným vplyvom Franskej ríše a Talianska, ktoré prispeli k jeho pripojeniu k Rímu (katolicizmu), čo ich odlišuje od pravoslávnych Srbov.
Navyše potom všetkom, čo Chorvátom spôsobili srbskí šovinisti sa nikto normálne uvažujúci nemôže čudovať, že ich to vždy tiahlo viac k Západu a slušní a triezvo zmýšľajúci Chorváti v r.1941 vítali Nemcov a Talianov a v spolupráci s nimi si zriadili svoj vlastný štát dištancujúc sa od Srbov.

Osobne vidím paralely medzi Chorvátmi a Slovákmi na jednej strane a Srbi a Čechmi na strane druhej. Chorváti (podobne ako my) neboli nikdy zameraní proti Nemcom alebo Talianom a neboli patologicky orientovaní proti všetkému, čo je zo Západu. Slováci a Chorváti dokázali pochopiť, čo je pre Európu nevyhnutné, na rozdiel od Srbov, ktorí nemali problém spojiť sa aj so silami slobodomurárstva (liberálne Francúzsko v medzivojnom období) či medzinárodného komunizmu. Proste ako Češi...

Srbi si tiež mnohých popudili proti sebe predovšetkým svojim veľkosrbským zmýšľaním, čiže miestnej odrode panslavizmu, ktoré následne ospravedlňovalo všetky negatívne udalosti v srbskej histórii tým, že Srbi sú predurčení vládnuť Balkánu a teda majú právo potlačiť všetko "neslovanské" obyvateľstvo.

Pokiaľ ide o to varovanie, tak srbská vláda ho neskôr poprela. Srbská vláda tiež odmietla žiadosť, aby rakúsky policajti mohli vyšetrovať na srbskom území osoby podozrivé z vraždy. Táto požiadavka zo strany Rakúska bola úplne adekvátna, pretože v tom čase už všetci dobre vedeli kto sú vrahovia. Napriek tomu ich Srbsko odmietlo nechať vyšetriť. Prečo asi? Prečo srbská vláda kryla vrahov a nevydala ich vyšetrovaniu?

Rakúsko-Uhorsko malo plné právo vyhlásiť vojnu Srbsku. Vojnu, v ktorej čestní a slušní slovenskí vojaci bojovali za svojho cisára a kráľa, nie za slobodomuráske a liberálne Česko(slovensko). Netreba sa tu pridržiavať prekonanej "masarykovskej" interpretácie dejín. Dnes už historici nepochybujú o tom, že sarajevskí atentátnici boli len predĺženou rukou srbskej tajnej služby a armády – konkrétne organizácie Ujedinjenje ili smrt (Zjednotenie alebo smrť). O príprave na atentát tiež dopredu vedel aj srbský premiér Nikola Pašić

Samozrejme niečo iné je mať sympatie pre Srbov v prípade bombardovanie Spojenými štátmi, kde išlo iba o to posilniť hegemóniu USA a sionizmu v Európe, ktoré každý normálny a slušný človek musí odsúdiť a niečo iné kriticky zhodnotiť pôsobenie Srbov na Balkáne.

A pokiaľ ide o Rusov, tak boľševizmus síce stvorili Židia, avšak ich populizmus a podnecovanie padli v Rusku na úrodnú pôdu, čo bolo do značnej miery dané i pohľadmi, správaním a tendenciami Rusov. Veď skutočnou elitou v Rusku boli cárska rodina (neruský pôvod), cirkevní predstavitelia a šľachta, ktorá bola predovšetkým nemecko-švédskeho pôvodu, prípadne ešte nemeckí obchodníci.

Zbytok tvorila masa jednoduchých mužíčkov a ženičiek (ktorým na druhej strane treba uznať zbožnosť a úctu k tradíciám, ale inak boli úplne nesamostatní a zaostalí). Inteligencia plebejského ruského pôvodu bola takmer kompletne červená (čiže boľševická) a o židovských kruhoch inteligencie škoda hovoriť. Pripájam článok: http://un3position.blogspot.jp/2014/03/communism-in-russia-past-and-pres...

Len dodám (aby som nebol nejako neféro onálepkovaný), že proti Rusom ako takým nič nemám, ich ľudová kultúra je celkom zaujímavá, ale ich identitu nepovažujem za európsku.
Kultúrny Západ, temná a majestátna gotika, odkaz stredoveku, renesancie a habsburskej monarchie - to je autentické slovenské dedičstvo. Nie cibuľové vežičky Kremľa, matrioška, alexandrovci či medveď s harmonikou...Nie výstrednosť a divočina.

Norman

Genetika sa posudzuje podľa určitých čoraz objektívnejších pravidieľ. Kto je Európan, to je naozaj vec dohody, ani ja Rusko z geopolitických hľadísk nezaraďujem do Európy (ako možno zaradiť väčšie do menšieho, že, je to samostatný subkontinent, rovnako ako samotná Európa, alebo India či Čína).
Prakticky je to tak, ako hovoríš - za Karpatami začínajú divoké roviny tohto iného kontinentu. Ale Rusi tam pôsobia ako určitý ušľachtilý natívny národ, čiastočne uralský, čiastočne nordický, ktorý tam overoval a selektoval svoje kvality. Neboli vždy najlepšie, ale niečo majú do seba. Horšie je to s Ukrajincami, ktorí pôsobia ako špinaví tartarskí bastardi , a ešte majú tú drzosť, že sa hlásia k európskemu ba priam nordickému nacionalizmu. V tomto bode kritiky máš , Aman, pravdu. Dúfam že aj ty so mnou súhlasíš. Je naozaj neprípustné, aby sa hocaký špnavý krutý dement z Ukrajiny, ktorého oklame každý žid a pretiahol mu x-krát už jeho mater, hlásal k ideálom, ktoré uznávaš aj ty, nie?
Ak nie, tak nám tento bod vysvetli.

ps. aby som nebol nejako neféro onálepkovaný, proti Ukrajincom ako takým nič nemám, ich ľudová kultúra je celkom zaujímavá.

Ľubov

že by som si aj lístky mala už kúpiť http://www.music-art.sk/alexandrovci-european-tour-2015-2/

Aman Againsttime

Prečo sem zaťahuješ Ukrajincov? Ja vôbec nespochybňujem, že veľká časť Rusov by sa mohla odvolávať na árijský/nordický pôvod - a dokonca by som bol veľmi rád, ak by sa naň odvolávala a snažila sa o jeho udržanie (akurát nie väčšina, keďže vplyv neolitického obyvateľstva alpínskeho pôvodu tam bol celkom silný, nehovoriac o neskoršom ázijskom genofonde kvôli mongolským inváziám a nadvláde Zlatej Hordy). Ja som veľmi jasne písal o identite Rusov. A typická ruská identita je neeurópska a pociťuje nevraživosť k Západu, kým identita Ukrajincov je predsa len odlišná (mal som o tom aj preklad na prope, ktorý si mi strhal. Pamätáš si ho, že? :-) )

Truhlík

Neboj sa, žid Masaryk nie je pre mňa smerodajný.
Áno, Slováci a Chorváti majú veľa spoločného ale zas tých Chorvátov tak neokiadzaj. Srbi sa viackrát zastali Slovákov ako Chorváti. Ja to meriam tak.
Romanovci boli ruského pôvodu až postupne sa preženili k Anglosasom.
Pogromy ozaj nie sú potvrdením živnej pôdy pre židovský populizmus. Tak isto 20 miliónov mŕtvych v občianskej vojne.
Zrejme nič netušíš o ruskej technickej inteligencii z prelomu storočia - vynálezy krakovania ropy, ropných skladov, ropného tankera, ropovodu, televízie, lietajúcej pevnosti, padáka, rušičky, elektrickej pece, vrtuľníka, útočnej pušky a podobne. Plus niektoré sporné ako elektrónka, rádio, lietadlo.To k tým jednoduchým Rusom.
Slováci síce zo začiatku bojovali za cisára pána statočne ale neskôr sa najviac zúčastňovali vzbúr.
Na c.k. ultimátum boli Srbi ochotní vyplniť viacero bodov ale pôsobiť cudziu políciu tak to nie je obvyklé ani v európskej kolónii Slovensko. Neexistuje žiadne právo vyhlásiť vojnu.
Rakúsko-uhorského občana - atentátnika Gavrila Principa malo c.k. v rukách.
No a k tomu blogu. Zas len nezmysly.
Nie veľa ale všetci vyšší revolucionári boli židia. Nie je to antisemitizmus ako to píše autor. Je to fakt, Zoznamy sú známe.
Boľševici nerobili rusifikáciu. Odtrhli Ukrajinu a urobili tam násilnú ukrajinizáciu. Napríklad.
Ten článok je - čo sa babe chcelo, to sa babe snilo.

Aman Againsttime

K Srbom: Tak našli by sme i príklady kedy sa Slovákov zastali i Češi a nič to nemení na fakte, že jak Srbi, tak i Češi + samozrejme i Poliaci sú národmi, ktoré sa nechali opantať akýmisi imperialistickými komplexami a zo so svojich národov urobili svet sám o sebe. Avšak nemali na to. Na realizáciu ich imperialistických ambícií im chýbali historické predpoklady a voči svojim susedom pôsobili akurát destabilizujúco a nenávistne. Rozhodne neuznávam nekritickú idealizáciu týchto národov, ČSR alebo Juhoslávie.

I zo strany Nemecka boli z pochopiteľných dôvodov Češi, Srbi a Poliaci vnímaní ako relatívne nebezpečné elementy na rozdiel od národov ako Slováci, Chorváti, Maďari, Rumuni, Bulhari či Pobaľtania, ktoré sa nevyznačovali tradíciou nepriateľstva voči Nemcom.

Slováci sa nemajú prečo príliš inšpirovať týmito 3 národmi (čím netvrdím, že by sme sa nemali usilovať o dobré vzťahy) a skôr by mali stavať na spolupráci a sympatiách s tou zdravšou (neliberálnou a nemarxistickou) časťou spoločnosti v Nemecku, Rakúsku, Škandinávii či VB, a v nachádzaní spoločnej reči s nešovinistickou časťou Maďarov.

K Romanovcom a Rusom: Ja som predsa jasne napísal, že Nerus vládol v Rusku od čias Petra I. Cárska rodina bola potom po praslici prevažne nemecko-dánskeho pôvodu. Navyše treba brať do úvahy všetku šľachtu + cirkevné elity. Pre Rusko bolo vždy charakteristické, že tam buď vládol Nemec/Švéd (v tom lepšom prípade) alebo Žid (eventuálne marxizmom ovplyvnený Rus). Navyše netreba zabúdať, že Kyjevskú Rus de facto založili severní Germáni (Vikingovia/Varjagovia) a aj dynastia Rurikovcov bola vikingského pôvodu.

Keď Germánov boľševici odpratali alebo donútili emigrovať, tak logicky tam už ako elita zostali len Židia. A Židia sú rozhodne schopný element, to im uprieť nemožno – akurát nie pozitívne pôsobiaci (na rozdiel od Germánov). Masa bežných ruských ľudí však vždy potrebovala pevné vedenie a svojho "báťušku" – je to jednoducho v ich povahe a iní už nebudú. Alebo chcete tvrdiť, že to tak nie je? Keď je v ňom niekto výraznou individualitou, tak je i skutočne na úrovni (hudobní skladatelia, baletní umelci a pod.) – ale takých bolo vždy v Rusku zúfalo málo (vzhľadom na počet obyv.). Zvyšok obyvateľstva je šedivý priemer až podpriemer, pre ktorého najvyššou métou je pohár vodky a útulná zemľanka.

A k tej technike: schválne som si pozrel históriu väčšiny uvedených vynálezov a zavádzate. Pôvodne som uvažoval, že sem pekne ponahadzujem odkazy i s komentárom, ale komu by sa s tým chcelo srať, že? Nehovoriac o tom, že v tých prípadoch, pri ktorých sa na daných vynálezoch podieľali ľudia žijúci v Rusku, išlo o obdobia vládnutia germánskej/nordickej elity, ku ktorej títo ľudia prináležali.

Ďalej, nemáte pravdu pokiaľ tvrdíte, že nemožno legitímne vyhlásiť vojnu. Práve prípad R-U vs Srbsko je jasným prípadom legitímneho casus belli (pripájam odkaz, aby ste vedeli o čo ide: https://sk.wikipedia.org/wiki/Casus_belli).
Schválne, predstavte si situáciu, že by ruský premiér navštívil Krym a agenti ukrajinskej tajnej služby by ho zavraždili. Za koľko hodín by asi Rusi zaútočili na Kyjev?

K vášmu komentáru k blogu, na ktorý som hodil odkaz už ťažko niečo dodať (a Rusov som už rozobral vyššie). Čítal ste ho vôbec s porozumením? Každopádne taký Solženicyn by s autorom blogu súhlasil: http://www.protiprudu.org/solzenicyn-zodpovednost-za-rusku-revoluciu/

Skutočne nedokážem pochopiť u Slovákov potrebu silou-mocou obhajovať Rusov (alebo Srbov, Čechov, Židov...)? :-)

Sinuhe

náhodný okoloidúci. Pars pro toto: stačí si porovnať inváziu Varšavskej zmluvy do neposlušného Československa: nie viac ako 40 mŕtvych. Invázia NATO do neposlušného Iraku: viac ako milión mŕtvych a sedem miliónov na úteku alebo presídlených, vykorenených.
Ešte aj US invázia do maličkej neposlušnej Grenady či Panamy znamenala viac mŕtvych ako VZ invázia do vtedy 15miliónového Československa.

Náhodný okoloidúci

My, čo sa o to aspoň trochu zaujímame, vieme, že v podstate všetky súčasné európske národy vznikli premiešavaním predindoeurópskeho obyvateľstva (ktoré sa do Európy prisťahovalo o niečo skôr a preto je teraz považované za pôvodné) s o niečo neskoršími indoeurópskymi (árijskými) prisťahovalcami. A tiež vzájomným premiešavaním medzi árijskými národmi a novovekými nájazdníkmi.

Zaujímavé údaje sú na tejto stránke:
http://www.eupedia.com/

Vyberám z diskusie na podstránke
http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml
(písal to Poliak):
Poland: 55% R1a, 16%-R1b, 15% – slavic language
Russia (Puttin): 46% R1a, 10% I2 – slavic language
Bialoruss: 49% R1a, 10% I2 – slavic language
Ukrain: 43%R1a, 21%I2 – slavic language
Słowakia: R1a – 42%, R1b - 23%, I2 – 10% – slavic language
Czech: 34% – R1a, 22% – R1b, 11% – I2 – slavic language
and there we speak in full Slavic languages.

Then we have Balkans:

Serbs: R1a34,5% oraz 20,5% E1 (afrykańskiej) – slavic language
Kruatia:42% I2 a tylko 29% R1a – slavic language
Bosnia: 50% I2 , 14% E1, 13,5% R1a – slavic language
Słowenia: 34% R1a, 23,5% R1b, 22% I 2 – slavic language
Macedonia: africans E1 – 23%, R1a – 13,5%, R1b-13,5%, I1 – 10% i I2 – 18%, a J2 – 13% – genetic mix speaks with slavic
Bułgaria: 20%I2, 20% – J2, 18% R1a, 18%R1b, 16% E1 – slavic language

S árijským genetickým základom Germánov to nebude až také žeravé, vzhľadom na veľmi veľké zastúpenie haploskupiny I1 medzi mužmi. Dosť pravdepodobná je substrátová hypotéza, podľa ktorej germánske národy vznikli zmiešaním neárijských obyvateľov severnej Európy (I1) s o niečo neskoršími árijskými skupinami, čo sa prejavilo na jazyku výskytom neárijských slov (http://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_substrate_hypothesis) a stratou pôvodnej árijskej gramatiky, ktorú zachovávajú LEN slovanské, baltské a čiastočne indoiránske jazyky.

Takže vzhľadom na pomery jednotlivých podskupín Y-DNA my sme oveľa čistejší Slovania ako sú oni čistí Germáni.

Čo sa týka balkánskych Slovanov, tak je možné, ako sme tu o tom už kedysi písali, že jazyk sa zachoval skôr vďaka ženskej línii.

Ani s tatárskym vplyvom u Rusov to nebude také žeravé, ten sa zrejme prejavuje skôr u chochlov - Ukrajincov (hlavne v povahe), Rusi zvlášť na severe sú ovplyvnení skôr ugrofínskymi národmi. A naopak - u severoeurópskych národov hovoriacich ugrofínskymi jazykmi (hlavne Fíni a ešte viac Estónci) je oveľa väčšie zastúpenie neugrofínskych Y-haploskupín ako má ugrofínska haploskupina N. Avšak Laponci (Saami) sú takmer čistí Ugrofíni. A skôr Tatári v Rusku sú výrazne premiešaní s Rusmi a často už ani nevyzerajú ako príslušníci turkického národa, zvlášť "tatárske" modrooké blondínky.

A pre zaujímavosť jeden výrok v štyroch jazykoch:
slovensky: Boh dal zuby, Boh dá chlieb.
litovsky: Dievas davė dantis, Dievas duos duonos.
sanskrit: Devas adat datas, Devas dasyati dhanas.
latinsky: Deus dedit dentes, deus dabit panem.

Náhodný okoloidúci

Opravím sám seba - Fíni majú 60% zastúpenie haploskupiny N. Mea culpa, mea maxima culpa, treba pozornejšie čítať.

Sinuhe

ale ak sa pod tým chápe napr. ľudová pieseň, ľudové zvyky, typ odievania, zdobenie odevov a pod. tak významná časť slovenského (germánskeho, českého a pod.) folklóru má svoje korene už v stredoveku a nie v 19. storočí.

Norman

Čokoľvek. Práveže myslím viac, ako tance, kroje a pesničky. Nejaké podstatnjšie prvky kultúry.
Ale nemyslel som tak, že vznikli v 19. storočí, ale že ich opisy sú tak nejak z 19. storočia.
Väčšina znalosti o živote napr. Slovákov bolo spísené hlavne v 19. storočí, predtým sa nik o to moc nestaral, nič zaručené. Nie je isté, ako rýchlo sa to menilo. Súhlasím, že je to staršie, ako jedno storočie - ale nejaký stredovek, to je v tomto kontexte moderný novotvar.

Sinuhe

sa dá nájsť tu.
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=121800

A ja sa pýtam, kde sú štbejovia, dostálovia, oravcovia, havranovia, hríbovia, beňoflašíkové, šlesingenderové, dubovcové a pod. aby podávali trestné oznámenia pri týchto explicitných rasistických, verejných výzvach na genocídu, mrzačenie, znásilňovanie príslušníkov bielej rasy?

nové